Echipa Contabilii.ro

monografii_fiscale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 poate societatea sa emita facturi cu semnul minus sau cu semnul plus dupa caz, in numele si in contul furnizorilor, pentru retururile de bunuri efectuate, diferentele cantitative constatate si de asemenea pentru valoarea diferentelor de pret intre pretul 2055
2 O societate comerciala trebuie sa primeasca factura atunci cand plateste cotizatia la organizatia patronala din care face parte? 1771
3 Cum se aplica TVA in situatia in care o persoana juridica romana platitoare de TVA tine cursuri de instruire pentru personalul unor firme din statele membre UE? 1500
4 are este regimul TVA aplicabil activitatilor desfasurate de unitatile sistemului penitenciar si care este modalitatea de deducere a acestui TVA? 1274
5 O persoana fizica autorizata pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit poate fi platitoare de TVA? 1561
6 Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată ? 1566
7 Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 1902
8 Se pot obtine precizari privind impozitarea primelor de vacanta? 1983
9 Care sunt obligatiile fiscale ale unei persoane angajate de o asociatie de proprietari? 1542
10 Cum se deduc cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizei tehnice judiciare? 1851
11 Este posibila deducerea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism achizitionat in baza unui contract de comodat, pentru exercitarea profesiei de avocat? 1859
12 Care sunt reglementarile fiscale referitoare la deductibilitatea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale? 1291
13 Care este tratamentul fiscal al avansului achitat de o persoana juridica unei persoane fizice conform unui Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil? 1369
14 Cum se stabileste impozitul pe veniturile din activitati independente, desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial? 1434
15 Contractele de cesiune drepturi de autor se inregistreaza la organele fiscale? 1905
16 In ce conditii sunt aplicabile beneficiile prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, referitoare la impunerea dividendelor dupa aderarea Romaniei la U.E.? 1024
17 La ce perioada din punct de vedere fiscal se refera expresia "urmeaza a fi utilizate" din art. 15 din Codul Fiscal, unde se prevede scutirea de impozit pe profit în cazul asociatiilor de proprietari, „pentru veniturile obtinute din activitati economice si 710
18 La ce perioada din punct de vedere fiscal se refera expresia "urmeaza a fi utilizate" din art. 15 din Codul Fiscal, unde se prevede scutirea de impozit pe profit în cazul asociatiilor de proprietari, „pentru veniturile obtinute din activitati economice si 1004
19 Care este regimul de impozitare a veniturilor obtinute de o persoana fizica intr-o asociere cu o persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit, asocierea neavand persoanalitate juridica? 898
20 Sunt deductibilite cheltuielile cu drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, acordate salariatilor de catre o companie nationala, in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca? 1080
21 Cum se evidentiaza in contabilitate veniturile realizate din comercializarea dulciurilor prin distribuitoare automate? 1296
22 Care este data de la care se datoreaza impozit pe mijloacele de transport in cazul unui contract de leasing financiar? 1108
23 Care este tratamentul fiscal în cazul contractelor de leasing? 1285
24 Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care ani de pierdere sunt acoperiti conform art. 26 alin. (4) din Codul Fiscal al Romaniei? Doar perioada 01.01.2000 - 31.08.2001? Cu restul sumelor din contul "Rezultatul reportat" ce se intampla? 916
25 Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata ca urmare a vanzarii sau scoaterii din functiune a mijloacelor fixe reevaluate? 1537
26 Cheltuielile efectuate de o societate comerciala pentru achizitionarea si ulterior demolarea unor hale de productie sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil ? 1267
27 In ce conditii sunt deductibile cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de o societate comerciala? 1490
28 Sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile legate de deplasarea in strainatate a administratorului unei societati comerciale? 1249
29 Castigurile salariale 2520
30 Impozitarea câştigurilor de capital în Italia 1464
31 Reevaluarea activelor in Italia 1294
32 Impozitarea câştigurilor de capital in Italia 1270
33 Comisia Europeană propune măsuri pentru a lupta eficient împotriva fraudelor la nivelul TVA 1227
34 Fraudă de tip ''carusel'' de aproape 70.000 de euro 1571
35 Fraudă tip carusel, „dezamorsată” de Garda Financiară 1732
36 Formele de manifestare ale fraudei de tip carusel prin raportare si la noile prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 - Dr. Dragos Patroi 2198
37 Frauda de tip carusel privind taxa pe valoarea adaugata aferenta tranzactiilor intracomunitare - Dr. Dragos Patroi 8556
38 Curierul Fiscal - Exemple privind modul de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform O.U.G. nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Partea I 1586
39 Curierul Fiscal - Regimul fiscal al fotbalistilor profesionisti in Romania 2434
40 Curierul Fiscal - Aspecte teoretice si practice privind impozitarea dividendelor 1549
41 Curierul Fiscal - Exemple de ajustari aferente transformarilor sau modernizarilor in cazul imobilelor intrate in patrimoniul dupa data aderarii la Romaniei la Uniunea Europeana 1593
42 Curierul Fiscal - Exemple de prestari de servicii in legatura cu bunuri imobile 1664
43 Reparatie in Romania, beneficiar alt stat din UE 1512
44 TVA cursuri 2401
45 TVA activitati penitenciare 1320
46 Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată 1916
47 Servicii intangibile 1587
48 PRESTARE CATRE SINE 1616
49 LIVRARE CATRE SINE 1901
50 IMPORT 1473
51 ACHIZITIE INTRACOMUNITARA 2734
52 Plafon pentru vanzari la distanta 2220
53 Tratamentul fiscal aplicabil operatiunilor de intermediere in asigurari 1643
54 Achizitia intracomunitara de mijloace de transport 5285
55 Importul de mijloace de transport 1305
56 Comertul cu mijloace de transport dupa data aderarii 1186
57 Aplicarea scutirii de TVA pentru operaţiunile de negociere în acordarea de credite Urmare numeroaselor solicitări primite la Direcţia de legislatie 1178
58 GHID PRACTIC privind aplicarea taxei pe valoarea adaugată de către instituţiile publice pentru serviciile prestate acestora de companii stabilite în afara României după data de 1 ianuarie 2010 1123
59 Serviciile de transport care nu au loc în spaţiul Comunitar ( denumite în continuare transporturi extracomunitare) 2352
60 Servicii de transport intracomunitar de bunuri 2808
61 Servicii de transport aferente importului de bunuri 1453
62 Servicii de transport aferente exportului de bunuri 1432
63 Servicii de transport naţional 1185
64 Ghid practic pentru serviciile de transport 1596
65 Formularistica - TVA 1499
66 TVA - Notificari 11543
67 TVA - Alte declaratii 1348
68 TVA - Declaratia recapitulativa 1390
69 TVA - deconturile de TVA 1421
70 TVA - Jurnale, registre, evidenţe şi alte documente similare 2156
71 Tratament fiscal privind garantiile de buna executie 2171
72 Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA 2589
73 Tratament fiscal ajustari TVA 2525
74 Tratamentul fiscal aplicabil pentru bunurile constatate lipsa pe timpul transportului 1404
75 Tratamentul fiscal aplicabil in cazul in care societatile comerciale incaseaza despagubiri 1910
76 speta de caz - determinarea impozitului pe venit la societăţi de servicii şi investiţii financiare 1649
77 Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 6179
78 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende 2246
79 Monografie fiscala privind mostrele (bunurile acordate gratuit) 6174
80 Tratamentul fiscal al contractului de mandat 8342
81 Frauda de tip carusel 2694
82 Beneficiarul efectiv în impozitarea internationala 1851
83 Impozitarea stock options plan 2651
84 Tratamentul fiscal al rezervei din reevaluare 2578
85 Monografia contabila penru inregistrarea acestei operatii de majorare de capital din repartizare de profit 7238
86 Interpretare art. 6 din OG 65/1994 2411