Echipa Contabilii.ro

monografii_contabile

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Tratamentul contabil şi fiscal aplicabil cheltuielilor de cercetare - dezvoltare 6181
2 Tratamentul contabil aplicabil rezervelor 3580
3 Amortizarea unei benzinării. Caz practic. 2211
4 Reguli privind reducerea capitalului social şi consecinţele nerespectării acestora 17428
5 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 2399
6 Tratamentul TVA aplicabil caselor de amanet. Caz practic. 2218
7 Reguli de evaluare în contabilitate. Costul de achiziţie. Costul de producţie. Valoare justă. 4271
8 Taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului. Caz practic. 5219
9 Infracţiunea de gestiune frauduloasă. Aspecte legale. Consecinţe. Speţe. 7998
10 Speţă de caz. Încadrarea fiscală a activităţii de expertiză tehnică judiciară. Obligaţia asigurării în sistemul public de pensii. Obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Declaraţii fiscale 1637
11 Regimul serviciilor de închiriere a autoturismelor de către o agenţie de turism. Caz practic. 1682
12 Studii de caz. Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală 1940
13 Efectuarea controlului financiar-contabil la o societate comercială 3125
14 Documentele care stau la baza acordării deductibilităţii de 400 euro pentru persoanele care au o pensie faculativă 1671
15 Contravenţii şi infracţiuni reglementate prin Legea societăţilor comerciale. Reguli şi pedepse. 2222
16 Reguli de bază privind organizarea contabilităţii primare a capitalurilor 1666
17 4 Speţe contabile privind reducerea de capital social 2604
18 Corectarea erorilor nesemnificative pe seama rezultatului reportat 1909
19 Tratamentul contabile aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb 1632
20 Neevidenţierea veniturilor în actele contabile. Infracţiuni de evaziune fiscală. 7 Speţe. 3561
21 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de vânzare sub costul de producţie 3134
22 Răspunderea juridică în domeniul contabilităţii 1478
23 Tratamentul contabil aplicabil activelor şi datoriilor contingente 3405
24 Monografie contabilă privind rezervele unei societăţi comerciale 4785
25 Reguli de bază privind întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi a documentelor contabile 11292
26 Impozitarea activităţilor de natura barurilor. Caz practic. 2978
27 Aspecte juridice, contabile şi fiscale aplicabile rezervei legale 4341
28 Speţă de caz. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută 1888
29 STUDII DE CAZ privind tratamentul contabil aplicabil acreditivelor în lei şi în valută 3015
30 Tratamentul contabil, juridic şi fiscal aplicabil reevaluării unei clădiri. Caz practic. 6852
31 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi valută. 3375
32 Tratamentul contabil aplicabil instrumentelor cu venit fix 1712
33 Tratamentul contabil aplicabil investiţiilor pe termen scurt 2815
34 Lipsa evidenţelor contabile şi fiscale. Consecinţe. Caz practic. 1902
35 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 1263
36 Activitatea de traducător autorizat. Speţă de caz. 3097
37 Speţă de caz. Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. 1718
38 Schema de calcul pentru contribuţiile sociale obligatorii prevăzute prin O.U.G. nr. 117/2010. Studiu de caz. 1564
39 Stornarea în decembrie 2010 a unei facturi emisă în decembrie 2007. Corectarea erorilor. Corectarea bazei de impozitare. Termenul de prescripţie. Caz practic. 5014
40 Aspecte practice privind inventarierea creanţelor şi datoriilor. Confirmările de sold la 31.12.2010. Transmiterea extraselor de cont se aplică şi cazul soldurilor conturilor 419, 4092, 167? Caz practic. 6345
41 Tratamentul contabil aplicabil mărfurilor expirate 11561
42 Aspecte legale privind creditarea unei societăţi comerciale de către administratorul său. Contractul de creditare. Consecinţe. 9591
43 Închirierea unei clădiri. Cu sau fără TVA? Caz practic. 2087
44 Reguli noi aplicabile organizatorilor de jocuri de noroc în materia documentelor justificative 2345
45 Bilanţul contabil al anului 2010 pentru societăţile comerciale. Tehnici şi reguli de întocmire. 1388
46 Aspecte practice privind închiderea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010. Verificările ce trebuie efectuate la momentul elaborării bilanţului contabil. 2100
47 Tratamentul fiscal aplicabil serviciilor hoteliere. Schemă de aplicare. Studiu de caz. 3702
48 Noi reguli contabile aplicabile exerciţiului financiar 2010 prin OMFP nr. 2869/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 882/29.12.2010 3919
49 Semnarea situatiilor financiare 2373
50 conflic de interese - cenzorat 2157
51 Cine trebuie să semneze Raportul de audit? 1763
52 servicii prestate, facturate şi încasate integral într-un cont escrow 1890
53 durata de viaţă estimată de companie, egală cu durata fiscală, nu corespunde realităţii şi se încalcă prevederile IAS 16 1505
54 speta de caz - contract de consiliere, sprijin, administrare 1590
55 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 4556
56 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 2704
57 Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. Speţă de caz 1738
58 Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Studii de caz 3565
59 Tratamentul contabil si fiscal al reducerilor comerciale si financiare 13350
60 Monografie firma de tip restaurant 16973
61 Monografie contabila pentru o firma de servicii auto 9725