Echipa Contabilii.ro

monografii_contabile

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Tratamentul contabil şi fiscal aplicabil cheltuielilor de cercetare - dezvoltare 5991
2 Tratamentul contabil aplicabil rezervelor 3521
3 Amortizarea unei benzinării. Caz practic. 2162
4 Reguli privind reducerea capitalului social şi consecinţele nerespectării acestora 16834
5 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 2319
6 Tratamentul TVA aplicabil caselor de amanet. Caz practic. 2166
7 Reguli de evaluare în contabilitate. Costul de achiziţie. Costul de producţie. Valoare justă. 4107
8 Taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului. Caz practic. 5062
9 Infracţiunea de gestiune frauduloasă. Aspecte legale. Consecinţe. Speţe. 7695
10 Speţă de caz. Încadrarea fiscală a activităţii de expertiză tehnică judiciară. Obligaţia asigurării în sistemul public de pensii. Obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Declaraţii fiscale 1583
11 Regimul serviciilor de închiriere a autoturismelor de către o agenţie de turism. Caz practic. 1611
12 Studii de caz. Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală 1868
13 Efectuarea controlului financiar-contabil la o societate comercială 3057
14 Documentele care stau la baza acordării deductibilităţii de 400 euro pentru persoanele care au o pensie faculativă 1625
15 Contravenţii şi infracţiuni reglementate prin Legea societăţilor comerciale. Reguli şi pedepse. 2140
16 Reguli de bază privind organizarea contabilităţii primare a capitalurilor 1615
17 4 Speţe contabile privind reducerea de capital social 2501
18 Corectarea erorilor nesemnificative pe seama rezultatului reportat 1821
19 Tratamentul contabile aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb 1556
20 Neevidenţierea veniturilor în actele contabile. Infracţiuni de evaziune fiscală. 7 Speţe. 3439
21 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de vânzare sub costul de producţie 3008
22 Răspunderea juridică în domeniul contabilităţii 1440
23 Tratamentul contabil aplicabil activelor şi datoriilor contingente 3293
24 Monografie contabilă privind rezervele unei societăţi comerciale 4651
25 Reguli de bază privind întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi a documentelor contabile 11083
26 Impozitarea activităţilor de natura barurilor. Caz practic. 2891
27 Aspecte juridice, contabile şi fiscale aplicabile rezervei legale 4195
28 Speţă de caz. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută 1849
29 STUDII DE CAZ privind tratamentul contabil aplicabil acreditivelor în lei şi în valută 2902
30 Tratamentul contabil, juridic şi fiscal aplicabil reevaluării unei clădiri. Caz practic. 6704
31 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi valută. 3314
32 Tratamentul contabil aplicabil instrumentelor cu venit fix 1635
33 Tratamentul contabil aplicabil investiţiilor pe termen scurt 2712
34 Lipsa evidenţelor contabile şi fiscale. Consecinţe. Caz practic. 1817
35 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 1215
36 Activitatea de traducător autorizat. Speţă de caz. 2985
37 Speţă de caz. Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. 1670
38 Schema de calcul pentru contribuţiile sociale obligatorii prevăzute prin O.U.G. nr. 117/2010. Studiu de caz. 1539
39 Stornarea în decembrie 2010 a unei facturi emisă în decembrie 2007. Corectarea erorilor. Corectarea bazei de impozitare. Termenul de prescripţie. Caz practic. 4865
40 Aspecte practice privind inventarierea creanţelor şi datoriilor. Confirmările de sold la 31.12.2010. Transmiterea extraselor de cont se aplică şi cazul soldurilor conturilor 419, 4092, 167? Caz practic. 6157
41 Tratamentul contabil aplicabil mărfurilor expirate 11362
42 Aspecte legale privind creditarea unei societăţi comerciale de către administratorul său. Contractul de creditare. Consecinţe. 9259
43 Închirierea unei clădiri. Cu sau fără TVA? Caz practic. 2020
44 Reguli noi aplicabile organizatorilor de jocuri de noroc în materia documentelor justificative 2236
45 Bilanţul contabil al anului 2010 pentru societăţile comerciale. Tehnici şi reguli de întocmire. 1362
46 Aspecte practice privind închiderea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010. Verificările ce trebuie efectuate la momentul elaborării bilanţului contabil. 2007
47 Tratamentul fiscal aplicabil serviciilor hoteliere. Schemă de aplicare. Studiu de caz. 3585
48 Noi reguli contabile aplicabile exerciţiului financiar 2010 prin OMFP nr. 2869/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 882/29.12.2010 3874
49 Semnarea situatiilor financiare 2321
50 conflic de interese - cenzorat 2119
51 Cine trebuie să semneze Raportul de audit? 1710
52 servicii prestate, facturate şi încasate integral într-un cont escrow 1847
53 durata de viaţă estimată de companie, egală cu durata fiscală, nu corespunde realităţii şi se încalcă prevederile IAS 16 1447
54 speta de caz - contract de consiliere, sprijin, administrare 1548
55 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 4433
56 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 2576
57 Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. Speţă de caz 1700
58 Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Studii de caz 3470
59 Tratamentul contabil si fiscal al reducerilor comerciale si financiare 13159
60 Monografie firma de tip restaurant 16624
61 Monografie contabila pentru o firma de servicii auto 9663