Echipa Contabilii.ro

Examen_CAFR_competenta_noiembrie_2014

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Regulamentul (CE) nr . 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 2167
2 Schema pentru Impozite şi taxe locale 775
3 Schema pentru Impozitul pe dividendele obţinute de persoanele juridice 627
4 Schema pentru impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice 1726
5 Schema pentru accize 639
6 Schema pentru Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 1312
7 Schema pentru Impozitul pe profit 967
8 Resursele fiscale 625
9 Impozitele şi taxele locale 592
10 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice 581
11 Accize 433
12 Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 525
13 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 435
14 Impozitul pe profit 442
15 Cadrul legal fiscal în România 485
16 PROBA GRILĂ SESIUNEA MAI IUNIE 2013 1184
17 Proba practica - cazul unei societati care a constituit provizioane in limita codului fiscal 821
18 Proba practica - cazul unei societati ABC care prezinta un pericol in aplicarea principiului continuităţii activităţii. 789
19 Proba practica - cazul cu o societate cu IFRS 709
20 Proba practica - cazul cu auditul situaţiilor financiare ale unei societăţi comerciale, aflata in restructurarea activităţii 725
21 Grile CAFR - anul 2008 - V1-1 900
22 Grile CAFR - anul 2008 V2-1 634
23 TESTE privind SITUATII FINANCIARE ANUALE 1109
24 regulament CAFR de organizare al examenul de competenta din noiembrie 2014 481
25 Anunt organizare examen de competenta noiembrie 2014 497
26 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - V. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice 797
27 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - IV. Dreptul muncii şi protecţiei sociale 678
28 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - III. Drept civil 599
29 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - II. Drept fiscal 692
30 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - I. Drept comercial 706
31 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - teme ce trebuie studiate atent 898
32 Tematică şi bibliografie – examen de competenţă profesională, sesiunea Noiembrie 201 4 862
33 Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului 667
34 CAFR - Examen competenta noiembrie 2014 1159
35 Prezentati caracteristicile datoriilor contingente si provizioanelor si diferentele dintre acestea conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente 700
36 Prezentati provizioanele pentru restructurare conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Prezentati un exemplu din care sa rezulte necesitatea unui astfel de provizion si contabilizati. 639
37 Prezentati elementele care se iau in calcul la estimarea valorii provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Riscuri si incertitudini; valoare actualizata; rambursari. 570
38 Prezentati modalitatea de estimare a valorii provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Ce elemente trebuie avute in vedere pentru a realiza “cea mai buna estimare a unui provizion”. 741
39 Explicati ce reprezinta datoriile contingente si activele contingente conform IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Dati un exemplu pentru datoriile contingente si un exemplu pentru active contingente. 1047
40 Prezentati criteriile de recunoastere a provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Prezentati 3 situatii in care este necesara constituirea unui provizion. 847
41 Prezentati diferenta dintre provizioane, datorii si datorii contingente prin prisma IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente 1088
42 Prezentati principiul continuitatii activitatii prin prisma cerintelor IAS 1 – Prezentarea situatiilor financiare 733
43 Prezentati componentele unui set complet de situaţii financiare, conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 654
44 Care sunt criteriile care trebuie îndeplinite de un activ pentru a fi clasificat drept activ circulant conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”? 622
45 Care sunt criteriile care trebuie îndeplinite de o datorie pentru a fi clasificată datorie curentă conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”? 541
46 Exemplificaţi informaţii legate de capital, care trebuie prezentate conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 489
47 Exemplificaţi modul de întocmire a situaţiei rezultatului global conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 583
48 Definiti ajustările din reclasificare conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 581
49 Prezentati condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o entitate să înceapă capitalizarea costurilor indatorarii, conform cerintelor IAS 23 „Costurile indatorarii”. Dati un exemplu practic de contabilizare a costurilor indatorarii, cu evidenţierea etap 596
50 Prezentati situaţiile în care se impune întreruperea capitalizării costurilor indatorarii, respectiv încetarea acesteia, conform cerintelor IAS 23 „Costurile indatorarii”. 525
51 Prezentati semnificaţia costurilor îndatorării şi a activului cu ciclu lung de producţie, conform cerintelor IAS 23 „Costurile indatorarii”. 683
52 Prezentati tratamentele prevazute pentru recunoasterea costurilor indatorarii conform cerintelor IAS 23 – Costurile indatorarii 693
53 Prezentati situatiile cand este necesara inregistrarea unei deprecieri a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝ si precizati cum se evidentiaza in contabilitate deprecierile constatate. 510
54 Prezentati situatiile cand este necesara testarea la depreciere a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS ˝Deprecierea activelor˝. 625
55 Prezentati valoarea de utilizare si valoarea justa minus costurile de vanzare conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 663
56 Explicati cum se procedeaza in cazul reluarii unei pierderi din depreciere si care sunt tratamentele contabile determinate de aceasta pentru un activ individual, conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 410
57 Care sunt informatiile ce trebuie analizate privind existenta indicilor de depreciere a imobilizarilor corporale (surse externe si surse interne) conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 489
58 Definiti rata de actualizare utilizata de entitati la calculul valorii de utilizare in contextul IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 581
59 Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere pentru imobilizari conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 911
60 Ce se intelege prin pretul net de vanzare al imobilizarilor prin prisma IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 530
61 Prezentati pasii necesari in estimarea valorii de utilizare a imobilizarilor conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 542
62 Cum se evalueaza valoarea recuperabila a imobilizarilor conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 671
63 Ce se intelege prin valoarea de utilizare a unei imobilizari corporale si cum se determina aceasta conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝? 739
64 Definiti valoarea recuperabila a unei imobilizari conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 673
65 Prezentati tratamentele contabile ale diferentelor de curs valutar aferente elementelor monetare conform IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝, ce apar la decontarea acestora si la sfarsitul perioadei de raportare. 493
66 Prezentati regulile de evaluare la sfarsitul perioadei de raportare a elementelor bilantiere exprimate in valuta conform IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. 421
67 Prezentati aspectele referitoare la elementele monetare in valuta: recunoastere initiala si la sfarsitul perioadei de raportare conform cerintelor IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. 438
68 Prezentati diferentele privind recunoasterea si contabilizarea subventiilor referitoare la venituri si a subventiilor referitoare la active, conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asist 506
69 Definiti subventiile nemonetare conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ si aratati cerintele de prezentare a acestora insituatia pozitiei financiare. 505
70 Prezentati contabilizarea unei subventii nemonetare sub forma unui activ amortizabil conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Exemplificati. 429
71 Prezentati subventiile referitoare la active si operatiunile de rambursare a acestor subventii conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 554
72 Prezentati tipurile de subventii: recunoastere, evaluare si prezentarea acestora in situatia pozitiei financiare, conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 458
73 Prezentati contabilizarea rambursarilor de subventii guvernamentale conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 430
74 Definiti subventiile aferente veniturilor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala. Dati un exemplu de recunoastere a unei subventii aferente veniturilor˝. 524
75 Definiti subventiile aferente activelor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Dati un exemplu de recunoastere a unei subventii aferente activelor in cazul i 383
76 Prezentati criteriile de recunoastere a subventiilor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 439
77 Definiti veniturile, criteriile de recunoastere a acestora si exemplificati indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru principalele tipuri de venituri conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝. 532
78 Explicati metoda procentului de finalizare pentru recunoasterea veniturilor conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝. 708
79 Dati exemple de situatii cand nu sunt indeplinite criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzari de bunuri si recunoasterea acestora este amanata, conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. 490
80 Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor din prestari servicii conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. 764
81 Definiti principalele categorii de venituri si prezentati pe scurt criteriile de recunoastere pentru fiecare categorie conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝ 461
82 Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzari de bunuri conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝ si exemplificati astfel de venituri 471
83 Cum se evalueaza veniturile din activitatile curente conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati crnte˝? 719
84 Prezentati regula de evaluare a venitului si modul de determinare a venitului financiar dintr-o tranzactie atunci cand incasarea este amanata peste termenul normal de creditare conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. 441
85 Ce se intelege prin suma actualizata a platilor minime de leasing si cand se utilizeaza aceasta conform IAS 17 ˝Contracte de leasing˝? 528
86 Prezentati leasingul financiar la locator: recunoastere initiala si ulterioara, conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 583
87 Prezentati leasingul financiar la locatar: recunoastere initiala si ulterioara conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 559
88 Prezentati diferentele privind recunoasterea initiala a contractelor de leasing financiar si operational, la locator conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 527
89 Prezentati particularitatile leasingului financiar la producator sau distribuitor conform IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 611
90 Prezentati leasingul operational si principalele operatiuni legate de contabilizarea acestuia conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 542
91 Prezentati principalele operatiuni legate de evaluarea ulterioara a leasingului financiar atat la locatar cat si la locator conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 377
92 Prezentati principalele elemente care conduc la clasificarea unui contract de leasing ca leasing financiar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 509
93 Prezentati diferenta intre leasingul financiar si cel operational conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝ 633
94 Prezentati diferentele privind recunoasterea initiala a contractelor de leasing financiar si respectiv operational la locatar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 400
95 Cum se efectueaza recunoasterea initiala a leasingului financiar la locator si locatar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 471
96 Prezentati criteriile de clasificare a contractelor de leasing conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 535
97 Definiti caracteristicile contractelor de leasing financiar şi, respectiv, operaţional conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 464
98 Estimarile si modificarea estimarilor in contabilitate conform cerintelor IAS 8- Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori, influenta acestora asupra situatiei rezultatului global. 440
99 Prezentati tratamentul contabil al erorilor conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝ si influenta acestora asupra situatiei pozitiei financiare.. 380
100 Prezentati influenta asupra situatiei rezultatului global pe care o are metoda corectarii retroactive a erorilor fata de metoda prospectiva conform IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. 449
101 Definiti erorile contabile, politicile contabile si estimarile contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. 534
102 Tratamentul contabil privind corectarea erorilor contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. 906
103 Ce reprezinta estimarile contabile si ce tratamente contabile privind modificarile estimarilor contabile sunt permise conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. Exemplificati. 388
104 Tratamente permise privind aplicarea modificarilor de politica contabila conform cerintelor IAS 8˝ Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝ 491
105 Ce intelegeti prin modificarea politicilor contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. Prezentati un exemplu din care sa reiasa modificarea unei politici contabile 404
106 Definiti politicile contabile ale unei entitatii in conformitate cu cerintele IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝ 437
107 Prezentati rolul si importanta situatiei fluxurilor de trezorerie ale entitatii conform IAS 7 ˝Situatiile fluxurilor de trezorerie˝. 475
108 Care sunt modalitatile de clasificare a cheltuielilor prezentate in situatia rezultatului global conform IAS 1 ˝Prezentarea situatiilor financiare˝? 480
109 Care sunt principalele informatii ce trebuie prezentate in situatia pozitiei financiare conform IAS 1- Prezentarea situatiilor financiare? 489
110 Precizati criteriile in functie de care se efectueaza clasificarea activelor si datoriilor in curente sau pe termen lung in conformitate cu cerintele IAS 1 ˝Prezentarea situatiilor financiare˝. 584
111 Definiti datoriile curente conform cerintelor IAS 1- Prezentarea situatiilor financiare 585
112 Definiti activele curente conform cerintelor IAS 1- Prezentarea situatiilor financiare 536
113 Ce se intelege prin relevanta si credibilitate a informatiilor prezentate in situatiile financiare conform cerintelor Cadrului General. 521
114 Definiti activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile entitatii conform cerintelor Cadrului General. 598
115 Care sunt bazele de evaluare a structurilor situatiilor financiare în contabilitate conform cerintelor Cadrului General. 579
116 Care sunt cerintele de recunoastere si evaluare a veniturilor si cheltuielilor conform cerintelor Cadrului General. 561
117 Prezentati semnificatia capitalului fizic si capitalului financiar al entitatii conform cerintelor Cadrului General. 1144
118 Prezentati principiile pragului de semnificatie si al prevalentei economicului asupra juridicului asa cum reies din cerintele Cadrului General. 486
119 Definiti structurile situatiilor financiare legate de evaluarea performantei unei entitati conform Cadrului General. 485
120 Definiti structurile financiare legate de evaluarea pozitiei financiare conform Cadrului General 484
121 Prezentati criteriile generale de recunoastere a structurilor situatiilor financiare conform Cadrului General. 551
122 Explicati cele doua concepte de mentinere a capitalului conform Cadrului General? 576
123 Care sunt bazele de evaluare a structurilor situatiilor financiare in conformitate cu cerintele Cadrului General. 564
124 Definiti cheltuielile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora 539
125 Definiti veniturile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora 665
126 Ce se intelege prin performanta financiara a unei entitati in conformitate cu cerintele Cadrului General si in ce componenta a situatiilor financiare este regasita informatia despre performanta financiara? 443
127 Definiti capitalurile proprii in conformitate cu cerintele Cadrului General. 529
128 Definiti datoriile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora 774
129 Definiti activele si prezentati criteriile de recunoastere a acestora in conformitate cu cerintele Cadrului General. 582
130 Definiti pozitia financiara a unei entitati conform cerintelor Cadrului General al IASB. 628
131 Care sunt principalele categorii de utilizatori ai situatiilor financiare conform cerintelor Cadrului General al IASB? 512
132 Care sunt elementele avute in vedere de entitate la clasificarea, in scopul recunoasterii initiale, a instrumentelor financiare ca datorii financiare sau ca instrumente de capitaluri proprii, in contextul aplicarii prevederilor IAS 32 „Instrumente financi 435
133 Prezentati riscul ratei dobanzii si riscul de credit, in contextul prevederilor IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare si descriere”. 457
134 Ce se intelege prin instrument financiar derivat potrivit prevederilor IAS 39 „Instrumente financiare: recunoastere si evaluare”? 544
135 Definiti datoriile financiare potrivit IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare si descriere”. 561
136 Definiti activele financiare potrivit IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare si descriere”. 551
137 Definiti diferentele temporare (impozabile si deductibile) si baza fiscala a unui activ sau a unei datorii, in contextul prevederilor IAS 12 „Impozitul pe profit”. 517
138 Ce se intelege prin diferente temporare impozabile in contextul IAS 12 „Impozitul pe profit”? Dati 3 exemple de diferente temporare impozabile care au ca efect contabilizarea de datorii privind impozitul amanat. 520
139 Ce se intelege prin diferente temporare deductibile in contextul IAS 12 „Impozitul pe profit”? Dati 3 exemple de diferente temporare deductibile care au ca efect contabilizarea de creante privind impozitul amanat. 597
140 Tratati evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua activitatea; intocmirea situatiilor financiare pe baza continuitatii activitatii; cazul in care entitatea nu intocmeste situatii financiare pe baza continuitatii activitatii – 456
141 Tratamentul contabil al dividendelor declarate ulterior perioadei de raportare 576
142 Dati exemple de evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea valorilor recunoscute in situatiile financiare ale entitatii, in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei de raportare”. 466
143 Dati exemple de evenimente ulterioare perioadei de raportare care conduc la ajustari ale valorilor recunoscute in situatiile financiare ale entitatii sau la recunoasterea de noi elemente, in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei d 381
144 Ce se intelege prin evenimente ulterioare perioadei de raportare, in contextul perioadei de raportare prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei de raportare”? Cum se clasifica evenimentele ulterioare perioadei de raportare potrivit IAS 10? 455
145 Care sunt prevederile IAS 7 „Situatiae fluxurilor de trezorerie” referitoare la prezentarea in situatiile financiare a tranzactiilor nemonetare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a echivalentelor de numerar? 346
146 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din achizitiile si cedarile de filiale si alte unitati de afaceri, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 430
147 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit, in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? 503
148 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit, in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? 407
149 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie din dividende incasate sau platite, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? – posibilitati de clasificare si prezentare. 458
150 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie din dobanzi incasate sau platite, indiferent de modul de recunoastere a acestora, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? –prezentati posibilitatile de clasificare si prezentare. 377
151 Cum se prezinta in situatia fluxurilor de trezorerie, fluxurile de trezorerie din dobanzi si dividende incasate sau platite, in contextul prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 405
152 Care sunt fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare, investitie si finantare, care pot fi raportate pe o baza neta, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? Dati exemple. 398
153 Prezentati modul de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare, investitie si finantare, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. 459
154 Care sunt metodele de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare, prevazute de IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 459
155 Care sunt metodele de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare, prevazute de IAS 7 „SituatiA fluxurilor de trezorerie”? In ce consta metoda directa de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare? 437
156 rezentati situatia fluxurilor de trezorerie, in contextul IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. Care este utilitatea clasificarii pe activitati de exploatare, investitie si finantare a fluxurilor de trezorerie? 396
157 Definiti activitatea de finantare in contextul IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare. 835
158 Definiti activitatea de investitie in contextul IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie. 437
159 Definiti activitatea de exploatare in contextul IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare. 482
160 Ce se intelege prin numerar si echivalente de numerar in contextul prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 1027
161 Care sunt avantajele intocmirii si prezentarii de catre entitate a situatiei fluxurilor de trezorerie, ca parte integranta a situatiilor financiare, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 446
162 Ce informatii trebuie sa prezinte in notele explicative o entitate in legatura cu clasele de imobilizari necorporale, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 471
163 Cand are loc derecunoasterea imobilizarilor necorporale, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Exemplificare cu efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in contabilitate. 596
164 Caracteristici ale imobilizarilor necorporale cu o durata de viata nedeterminata si revizuiri ale duratei de viata, in contextul aplicarii IAS 38 „Imobilizari necorporale” . 548
165 Modul de recuperare a valorii, alegerea metodei de amortizare, revizuiri ale perioadei de amortizare si ale metodei de amortizare, in cazul imobilizarilor necorporale, in conformitate cu IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 486
166 Prezentati care sunt prevederile referitoare la valoarea reziduala a imobilizarilor necorporale, in conformitate cu IAS 38 „Imobilizari necorporale”: definitie si modalitati de estimare. 556
167 Modul de recuperare a valorii si alegerea metodei de amortizare in cazul imobilizarilor necorporale cu durata de viata determinata, in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale” . 373
168 Care sunt prevederile cuprinse in IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la stabilirea duratei de viata in cazul imobilizarilor necorporale care decurg din drepturi contractuale sau legale (modul de stabilire a duratei de viata 408
169 Cum se clasifica imobilizarile necorporale in functie de durata de viata a acestora, in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 422
170 Cum se clasifica imobilizarile necorporale in functie de durata de viata a acestora, in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 522
171 Ce presupune modelul reevaluarii imobilizarilor necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale” ? 494
172 Tratamentul contabil al diferentelor de valoare constatate cu ocazia reevaluarii imobilizarilor necorporale (majorari/diminuari), in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 361
173 Cum se reevalueaza o clasa de imobilizari necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de clase de imobilizari necorporale. 502
174 Prezentati prevederile cuprinse in IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la reevaluarea clasei de imobilizari necorporale si la frecventa cu care se reevalueaza imobilizarile necorporale ale entitatii. 326
175 Ce se intelege prin valoare justa in contextul modelului reevaluarii imobilizarilor necorporale prevazut de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 532
176 Prezentati modelul reevaluarii imobilizarilor necorporale prevazut de IAS 38 „Imobilizari necorporale” (in ce consta reevaluarea imobilizarilor necorporale; tratamentul contabil al amortizarii cumulate de la data reevaluarii). 423
177 Prezentati modelele de evaluare ulterior recunoasterii initiale a imobilizarilor necorporale, prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 482
178 Evaluarea initiala a unei imobilizari necorporale generate intern, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale” 598
179 Prezentati faza de dezvoltare a unui proiect intern, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Cum se evidentiaza in contabilitate cheltuielile ocazionate de faza de dezvoltare? 525
180 Prezentati in ce consta faza de cercetare a unui proiect intern, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Cum se reflecta in contabilitate cheltuielile de cercetare? 401
181 Cum se recunosc cheltuielile ulterioare aferente fazei de dezvoltare a unui proiect intern, in cazul in care nu sunt satisfacute criteriile de recunoastere prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 374
182 Care sunt conditiile in care se poate recunoaste o imobilizare necorporala generata in faza de dezvoltare si cum se demonstreaza indeplinirea acestor conditii, in conformitate cu prevederile IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 472
183 Care sunt conditiile in care entitatea recunoaste o imobilizare necorporala generata in faza de dezvoltare, prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 429
184 Cum se recunosc cheltuielile cu cercetarea potrivit cerintelor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de activitati de cercetare. 485
185 Care sunt dificultatile pe care le intampina o entitate la recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern, in ceea ce priveste verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 379
186 Prezentati tratamentul fondului comercial generat intern, prevazut in IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 476
187 Prezentati prevederile din IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la schimbul de imobilizari necorporale; Cum se evalueaza costul unor astfel de imobilizari necorporale?; tranzactii de schimb cu continut comercial. 384
188 Care sunt tehnicile de estimare a valorii juste in cazul unei imobilizari necorporale obtinute in urma unei combinari de intreprinderi, potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 379
189 Prezentati situatiile in care entitatea are posibilitatea de a evalua in mod credibil valoarea justa a unei imobilizari necorporale obtinute in urma unei combinari de intreprinderi, in contextul IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 439
190 Prezentati verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale obtinute printr-o combinare de intreprinderi, conform cerintelor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 416
191 Cand inceteaza recunoasterea costurilor in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale, potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 513
192 Verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale in cazul achizitiei separate, potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”; aspecte de rationament profesional. 456
193 rezentati evaluarea costului unei imobilizari necorporale in cazul achizitiei separate, in conformitate cu prevederile IAS 38 „Imobilizari necorporale” 502
194 In ce conditii se considera ca o imobilizare indeplineste criteriul de identificare potrivit definitiei imobilizarilor necorporale din IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 374
195 In ce conditii se considera ca o imobilizare indeplineste criteriul de identificare din definitia imobilizarilor necorporale din IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Comentati verificarea indeplinirii sau nu a conditiei de control in cazul beneficiilor econo 393
196 Definiti imobilizarile necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Comentati existenta controlului asupra imobilizarilor necorporale. 397
197 Definiti imobilizarile necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Explicati caracterul identificabil al imobilizarilor necorporale. 456
198 Verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale prevazute in IAS 38 „Imobilizari necorporale”; aspecte care solicita aplicarea rationamentului profesional. Exemple. 471
199 Prezentati cerintele de recunoastere a imobilizarilor necorporale prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale” (definitie; criterii de recunoastere). 546
200 Ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in notele la situatiile financiare, in cazul elementelor de imobilizari corporale pentru care s-a aplicat modelul de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”? 433
201 Ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in notele la situatiile financiare, pentru clasele de imobilizari corporale, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? 492
202 Derecunoasterea imobilizarilor corporale potrivit cerintelor IAS 16 „Imobilizari corporale” (momentul derecunoasterii imobilizarilor corporale; tratamentul contabil al castigurilor sau pierderilor rezultate; modul de determinare al castigurilor sau pierde 591
203 Prezentati tratamentul contabil al derecunoasterii imobilizarilor corporale potrivit cerintelor IAS 16 „Imobilizari corporale”. 533
204 Prezentati tratamentul contabil al compensarilor de la terti pentru elementele de imobilizari corporale depreciate, pierdute sau cedate, in conformitate cu cerintele IAS 16 „Imobilizari corporale”. Prezentati un exemplu si reflectarea in contabilitate a a 473
205 Prezentati alegerea politicilor contabile referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale (metode; durata de viata utila). Ce informatii trebuie prezentate in notele la situatiile financiare potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? 447
206 Alegerea politicilor contabile referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale in contextul aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”. Impactul politicilor contabile alese asupra situatiei rezultatului global. 420
207 Definiti valorile ce pot fi atribuite imobilizarilor corporale in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale” (valoare contabila; valoare amortizabila; valoare reziduala; valoarea specifica entitatii; valoare justa; valoare recuperabila; valoare reevaluata). 544
208 Prezentati metodele de amortizare a imobilizarilor corporale prevazute de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Care sunt consecintele fiecarei metode de amortizare asupra rezultatului entitatii? 495
209 Prezentati metodele de amortizare in contextul aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale” (metodele de amortizare prevazute in standard; alegerea metodei de amortizare; revizuirea metodei de amortizare). 501
210 Relatia durata de viata utila – durata de viata economica in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. 899
211 Definirea duratei de viata utila in cazul imobilizarilor corporale in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. Factori luati in considerare la determinarea duratei de viata utila. 457
212 Cum se consuma beneficiile economice viitoare inglobate intr-un activ, in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”? 542
213 Prezentati prevederile cuprinse in IAS 16 „Imobilizari corporale” referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale (valoare amortizabila; valoare reziduala; momentul inceperii amortizarii activelor). 414
214 Prezentati tratamentul contabil al surplusului din reeavaluarea imobilizarilor corporale inclus in capitalurile proprii, in conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. 436
215 Prezentati tratamentul contabil al majorarilor si diminuarilor de valoare a imobilizarilor corporale constatate cu ocazia reevaluarii acestora, potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale” 422
216 Ce se intelege prin valoarea reevaluata in cazul imobilizarilor corporale, potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale” (determinarea valorii reevaluate; frecventa reevaluarilor)? 557
217 Prevederi cuprinse in IAS 16 „Imobilizari corporale” referitoare la reevaluarea unei clase de imobilizari corporale (cum se reevalueaza o clasa de imobilizari corporale; exemple de clase). 433
218 Prezentati care este tratamentul contabil al amortizarii la data reevaluarii in cazul modelului de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. 482
219 Prezentati modelul de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Definiti valoarea justa. 548
220 Prezentati modelele de evaluare a imobilizarilor corporale ulterior recunoasterii initiale, prevazute de IAS 16 „Imobilizari corporale”. 474
221 Prezentati, in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”, situatia evaluarii la valoare justa a imobilizarilor corporale achizitionate in schimbul unui activ. Cum se evalueaza valoarea justa in aceasta situatie? Exemplificati. 396
222 Prezentati conditiile in care o tranzactie de schimb prin care se achizitioneaza un element de imobilizari corporale este considerata o tranzactie de natura comerciala, potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale”. 377
223 Evaluarea elementelor de imobilizari corporale achizitionate in schimbul unor active, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”. 509
224 Cum se evalueaza imobilizarile corporale cu ocazia recunoasterii initiale, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? Care sunt elementele costului? Dati exemple de costuri direct atribuibile. 406
225 Prezentati formulelele de determinare a costului stocurilor prevazute in IAS 2 „Stocuri”. Influenta formulei utilizate pentru determinarea costului stocurilor asupra stocurilor si a rezultatelor. 412
226 Tratati recunoasterea stocurilor ca active potrivit prevederilor Cadrului general si IAS 2 „Stocuri”. 501
227 Ce informatii trebuie sa se prezinte in situatiile financiare in ceea ce priveste stocurile entitatii, in conformitate cu IAS 2 „Stocuri”? 494
228 Prezentati modul de recunoastere drept cheltuiala a valorii stocurilor in contextul IAS 2 „Stocuri”. Exemplificati. 572
229 Precizati cum se procedeaza in conformitate cu IAS 2 „Stocuri” in cazul in care din procesul de productie se obtin simultan mai multe produse. 459
230 Definiti valoarea realizabila neta potrivit IAS 2 „Stocuri”. Evaluarea stocurilor in situatiile financiare in cazul in care costul este nerecuperabil; prezentare in situatiile financiare. Exemplificati. 418
231 Definiti valoarea realizabila neta potrivit IAS 2 „Stocuri”. Frecventa evaluarii stocurilor la valoarea realizabila neta in perioadele ulterioare; exemplificari. 470
232 Cum se estimeaza valoarea realizabila neta a stocurilor, potrivit prevederilor IAS 2 „Stocuri”? Exemplificati. 571
233 Prezentati formulelele de determinare a costului stocurilor fungibile, potrivit IAS 2 „Stocuri” 581
234 Prezentati formulele de determinare a costului stocurilor, asa cum sunt prevazute in IAS 2 „Stocuri”. 462
235 Prezentati tehnicile de masurare a costurilor descrise in IAS 2 „Stocuri”, precum si categoriile de stocuri in cazul carora se aplica acestea. Exemplificati. 506
236 Cum se evalueaza costul stocurilor unui prestator de servicii, potrivit IAS 2 „Stocuri”? Care sunt componentele costului in acest caz? 491
237 Dati 3 exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul de productie al stocurilor, potrivit IAS 2 „Stocuri”. 472
238 Care sunt prevederile din IAS 2 „Stocuri” referitoare la alocarea regiei fixe de productie asupra costurilor de prelucrare? Exemplificati modul de alocare. 432
239 Definiti regia de productie, fixa si variabila, in contextul IAS 2 „Stocuri”. Exemplificati. 579
240 Definiti costul de achizitie si costul de prelucrare, potrivit prevederilor IAS 2 „Stocuri”? Care sunt componentele costului de achizitie si ale costului de productie/prelucrare? 413
241 Care este diferenta intre notiunile de „valoare realizabila neta” si „valoare justa”, in contextul IAS 2 „Stocuri”? Exemplificati. 559
242 Definiti stocurile potrivit IAS 2 „Stocuri”. Ce elemente se includ la stocuri? 506
243 Intrebari - Contabilitate de gestiune 992
244 Care sunt consumurile care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei, 864
245 Definiti regia fixa de productie.Prezentati modul de calcul al regiei fixe alocate si modul de recunoastere a acesteia in contabilitate 658
246 Definiti regia fixa de productie 1005
247 Enumerati procedeele de alocare a costurilor de productie si metodele de calculatie a costurilor 671
248 Prezentati regia fixa de productie si modul de alocare a acesteia asupra costurilor, 856
249 Prezentati categoriile de cheltuieli, in functie de posibilitatea de identificare a acestora pe obiectul de calculatie 692
250 Ce cheltuieli se cuprind in cheltuielile indirecte, in functie de legatura acestora cu volumul productiei? 582
251 Cum se grupeaza cheltuielile in contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor 791
252 Ce cheltuieli se cuprind in costul de productie sau de prelucrare al stocurilor? 684
253 Prezentati structura costurilor, 706
254 Prezentati principiile calculatiei costurilor prevazute de Omfp 1826/2003 si exemplificati 686
255 Enumerati principiile calculatiei costurilor potrivit prevederilor Omfp 1826/2003. 689
256 Ce inseamna calculatia costurilor prin prisma prevederilor Omfp 1826/2003? 702
257 Prezentati clasificarea costurilor in contabilitatea de gestiune 632
258 Ce se intelege prin calculatia costurilor si care sunt factorii de care depinde organizarea lucrarilor cerute de calculatia costurilor potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? 596
259 Ce informatii se pot obtine prin contabilitatea de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? 646
260 Prezentati legatura dintre contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara 624
261 Care sunt operatiile asigurate de contabilitatea de gestiune 598
262 Cine raspunde de organizarea contabilitatii de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? 685
263 Care sunt actele normative care reglementeaza organizarea contabilitatii de gestiune? 1052
264 Examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar 818