Echipa Contabilii.ro

teste_grila_cafr

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 PROBA GRILĂ SESIUNEA MAI IUNIE 2013 2498
2 impozitul pentru clădire şi terenul aferent pe care îl datorează noul proprietar este în sumă de: 2502
3 Deficitul bugetului de stat din anul curent şi din anii precedenţi, pentru care nu s-au contractat împrumuturi de stat, se finanţează din: 1308
4 are dintre enunţurile de mai jos NU este specific unei bănci centrale ce funcţionează în cadrul unei economii de piaţă? 1175
5 În raport cu amortizarea liniară, amortizarea degresivă a echipamentelor a unui proiect de investiţii poate determina creşterea VAN ca urmare a: 1329
6 Gestiunea clienţilor cuprinde ansamblul metodelor şi instrumentelor de utilizare cât mai eficientă a capitalurilor imobilizate în: a) credite bancare pe termen lung; 1105
7 Aporturile noi de capital în numerar mobilizate pentru creşterea capitalului social reprezintă: 975
8 În situaţia în care emisiunea unei obligaţiuni se realizează subparitate, iar rambursarea ei supraparitate, din punct de vedere contabil, prima de rambursare reflectă diferenţa pozitivă dintre: 818
9 Prin majorarea capitalului social poate creşte numărul acţiunilor emise, dar concomitent se reduce puterea de decizie sau dreptul la dividend care revine pe o acţiune. 928
10 Principalele caracteristici ale obligaţiunilor sunt: 1004
11 Care este mărimea fluxului net de trezorerie furnizat de activitatea de exploatare? 1019
12 Care este numărul de acţiuni ce trebuie emise şi prima de fuziune? 1806
13 cât trebuie să fie preţul de vânzare pentru a se menţine nivelul actual de rentabilitate? 954
14 Indicele veniturilor totale 1405
15 indicele cifrei de afaceri 1258
16 Indicele capitalului propriu 1049
17 cifra de afaceri netă va fi: 1074
18 valoarea netă de realizare a stocului de mărfuri este : 933
19 Să se calculeze fluxul net de trezorerie relativ la activităţile de exploatare: 858
20 Impozitul pe profit datorat este: 1181
21 Pentru ca rata rentabilităţii să fie de 28%, costul pe unitate de produs trebuie să fie: 917
22 Care este profitul ce s-ar obţine în cazul în care societatea măreşte numărul produselor vândute 877
23 Să se calculeze costul unitar al produsului principal potrivit datelor: 966
24 Conform IAS 36 "Deprecierea activelor", care din următoarele variante privind reflectarea în contabilitate a deprecierii, este corectă: 899
25 Care din următoarele afirmaţii reprezintă opţiuni posibile pentru reflectarea în bilanţul contabil 928
26 Aplicându-i regimul de amortizare degresiv (AD1) în care an se va trece la valori anuale de amortizare egale (liniare) şi la ce sumă se ridică amortizarea: 843
27 În condiţiile aplicării IAS 16 "Imobilizări corporale", ce înregistrări se efectueaza în anul 4: 947
28 În condiţiile aplicării metodei de amortizare degresive (AD1) care este valoarea amortizării în primul an şi formula corespunzătoare: 844
29 În conformitate cu IAS 16 „Imobilizări corporale” mărimea amortizării în primul an va fi de: 842
30 În condiţiile în care clădirea nu se recepţionează şi nu se pune în funcţiune până la sfârşitul anului, care sunt înregistrările contabile legate de achiziţie: 774
31 În condiţiile în care, rezerva din reevaluare este trecută la rezultatul reportat la casarea bunului, precizaţi care este soldul contului 105 după a doua reevaluare: 783
32 În condiţiile aplicării IAS 16 „Imobilizări corporale” care este formula contabilă legată de achiziţie: 907
33 În condiţiile aplicării IAS 16 „Imobilizări corporale” precizaţi care este mărimea amortizării pentru anul 2001 (metoda de amortizare liniară): 824
34 Conform IAS 16 „Imobilizări corporale”, cea de a doua reevaluare determină: 1235
35 În condiţiile aplicării IAS 16 „Imobilizări corporale” care este costul de achiziţie: 793
36 Precizaţi înregistrările contabile legate de cesiune: 845
37 În condiţiile aplicării IAS 16 „Imobilizări corporale”, cea de a treia reevaluare determină: 873
38 Care este înregistrarea efectuată de locatar la primirea echipamentului în leasing: 1033
39 Precizaţi care sunt înregistrările contabile corecte şi complete 909
40 Precizaţi înregistrările contabile corecte şi complete 1059
41 Determinaţi mărimile teoretice ale DA-ului şi DS-ului. 986
42 Precizaţi care este formula contabilă privind anularea obligaţiunilor emise: 809
43 Care este înregistrarea contabilă privind reducerea capitalului: 866
44 mărimea capitalurilor proprii este: 802
45 Precizaţi înregistrarea contabilă aferentă operaţiei 911
46 Care este valoarea matematică contabilă a noilor acţiuni, prima de emisiune unitară şi formula contabilă: 749
47 care este valoarea matematică contabilă veche şi nouă, mărimea teoretică a DA-ului şi formula contabilă: 788
48 Care este formula contabilă la rambursare prin anularea obligaţiunilor: 784
49 Care este valoarea contabilă a unei acţiuni înainte şi după majorarea capitalului , mărimea teoretică a DS-ului şi raportul de paritate între vechile şi noile acţiuni. 705
50 Emisiunea obligaţiunilor se înregistrează prin formula: 852
51 Care sunt sumele şi înregistrările corecte privind anularea acţiunilor: 852
52 înregistrările contabile privind plata anuităţii 826
53 Care dintre elementele de mai jos se încadrează conform IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" în categoria informaţiilor ce trebuie prezentate fie în contul de profit şi pierdere fie în notele explicative: 682
54 Conform IAS 37 "Provizioane, datorii şi active contingente" un provizion va fi reflectat în contabilitate în cazurile: 818
55 Potrivit IAS 36 "Deprecierea activelor", un activ este depreciat atunci când: 843
56 Potrivit Cadrului General IASC, costul curent al activelor reprezintă: 765
57 Care din următoarele afirmaţii cu privire la reducerile comerciale şi financiare nu este corectă? 783
58 aza de evaluare aleasă în elaborarea situaţiilor financiare este costul istoric 853
59 Conceptul de menţinere a capitalului fizic presupune obţinerea unui profit numai atunci când: 844
60 Unul din criteriile enumerate mai jos nu poate fi reţinut pentru recunoaşterea cheltuielilor în situaţiile financiare 756
61 O operaţiune de leasing este calificată ca fiind leasing financiar dacă: 845
62 Care din afirmaţiile de mai jos, privind recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în situaţiile financiare, potrivit Cadrului General IASC, nu este corectă: 794
63 Conform IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare", activele curente sunt: 906
64 Care din următoarele afirmaţii privind reevaluarea, conform IAS 16 "Imobilizări corporale", este falsă: 771
65 schema contului de profit şi pierdere adoptat în contabilitatea din ţara noastră este: 909
66 subvenţiile pentru investiţii apar: 888
67 În concordanţă cu IAS 18 “Venituri” prin valoare justă se înţelege: 865
68 analiza rezultatului din exploatare, rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete este egal cu: 791
69 Unul din principiile enumerate mai jos nu este reţinut în mod explicit de IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare" pentru a sta la baza întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare: 740
70 Una din valorile enumerate mai jos nu poate fi reţinută ca bază de evaluare a elementelor în situaţiile financiare: 825
71 Una din modalităţile de mai jos nu poate fi reţinută pentru stingerea unei obligaţii: 834
72 În contabilitatea din ţara noastră,formaţia completă a principiilor contabile este: 987
73 Care dintre sintagmele de mai jos poate fi reţinută pentru prevalenţa economicului asupra juridicului: 886
74 Care din afirmaţiile de mai jos nu este corectă: 1050
75 Potrivit Cadrului general IASC şi IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt credibile în măsura în care asigură: 808
76 Atunci când se aplică criteriul “cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă”, termenul valoare realizabilă netă semnifică: 1031
77 Potrivit IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” politicile contabile reprezintă: 1555