Echipa Contabilii.ro

legislatie_2013

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din econo 1012
2 ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 140/12.02.2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art 957
3 AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 29 noiembrie 2012 cu privire la o propunere de directivă de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Eu 778
4 Proiect Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată - publicat în d 1088
5 Proiect Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete - publicat în data de 11.02.2013 1015
6 Ordinul emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 150/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, fa 858
7 Ordinul MFP nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 29/01/2013 835
8 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 04/02/2013 840
9 Ordinul CSA nr. 8/2013 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 07/02/2013 846
10 Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 12/02/2013 828
11 Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 1032
12 Înfiinţarea şi funcţionarea grupului fiscal unic - documentar 815
13 Valoarea fiscală pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice 985
14 Competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare 868
15 Declararea şi plata contribuţiilor sociale de angajatorii nerezidenţi 773
16 Comunicarea pro-ratei la Fisc 1063
17 Marţi, 15 ianuarie, termen pentru Declaraţia 220 1078
18 Lege nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 1066
19 Scoaterea unor fapte din cazierul fiscal 979
20 Certificarea formularului 101 de către un consultant fiscal se amână până la 1 ianuarie 2014 1185