Echipa Contabilii.ro

Expertize_contabile

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Model de cerere pentru prelungirea termenului si majorarea onorariului 1139
2 Regulament de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 926
3 Regulament privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat 917
4 Hotărâre nr. 115/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 696
5 Codul privind Conduita Etică şi Profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România 871
6 Ordonanţă nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 832
7 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile? 1161
8 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. 1281
9 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. 712
10 Anexele raportului de expertiză contabilă. 924
11 Semnarea raportului de expertiză contabilă. 836
12 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? 849
13 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă? 790
14 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? 905
15 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale, care are prioritate? Comentaţi. 709
16 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. 660
17 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. 855
18 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile 1065
19 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: 720
20 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? 818
21 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate 806
22 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală 736
23 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale 737
24 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta, în ce situaţie se dispune, drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). 3593
25 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? 1291
26 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. Cine dispune numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmite 567
27 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. Cine dispune numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmite 596
28 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. 857
29 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari 939
30 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată? 785
31 Criterii de stabilire a onorariilor. 1041
32 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. 695
33 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. 990
34 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? 915
35 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. Care este procedura de urmat în această situaţie? 877
36 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi? 1250
37 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. Care este procedura de urmat în această situaţie? 566
38 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi? 687
39 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? 777
40 Expertul recomandat de parte. 722
41 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. 764
42 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară, în cauze penale, conform prevederilor legale. 714
43 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. 859
44 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile 780
45 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile 720
46 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil 851
47 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. 688
48 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. 686
49 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul une 603
50 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă? 973
51 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce ter 756
52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă,, în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile j 578
53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă, cerere de apel, în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei experti 707
54 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală , în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judi 592
55 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 599
56 Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definiţie, procedură. 2114
57 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 893
58 Care sunt persoanele care, conform prevederilor legale în vigoare, pot efectua expertize contabile? 741
59 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili, calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? 1496
60 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, 615
61 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. 662
62 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. 778
63 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. 695
64 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. 936
65 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare 697
66 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. 667
67 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă. Dar într-o cauză penală? 1694
68 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. 541
69 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. 647
70 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? 1152
71 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. 715
72 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? 1028
73 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. 1317
74 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. 770
75 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. 689
76 Contractarea expertizei contabile. 832
77 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? 783
78 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 587
79 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? 706
80 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? 713
81 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? 1571
82 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. 786
83 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. 667
84 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? 792
85 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. 1340
86 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă, independenţă, moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? 1068
87 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? 1098
88 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? 609
89 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? 942
90 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 574
91 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 662
92 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 583
93 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 702
94 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 945
95 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 642
96 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. 804
97 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? 727
98 Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? 734
99 Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? 754
100 Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? 840