Echipa Contabilii.ro

examen_ceccar_2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Subiecte examen CECCAR - Varianta nr.14/2011 3611
2 Subiecte Contabilitate examen CECCAR var. 1/2011 1782
3 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA 20657
4 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EVALUARE ECONOMICA 17663
5 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - DOCTRINA SI DEONTOLOGIE 18832
6 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - AUDIT 13962
7 Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? 1320
8 Relatiile profesionistilor contabili cu clientii. 992
9 Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? 1309
10 Relatiile cu ceilalti membrii – Acceptarea de noi misiuni. 1081
11 Prin ce se deosebeste o misiune de audit bazata pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? 1121
12 Prezentati cum se determine impozitui pe mijioacele de transport achizitionate in cursul anului. 838
13 Prezentati cel putin sapte caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual. 868
14 Enumerati impozitele si taxele locale. 840
15 Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? 1074
16 Cum se stabilesc platile anticipate de impozit in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor? 876
17 Raspunderea disciplinara. 746
18 Care este regimul fiscal al pierderilor in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice? 708
19 Enumerati situatiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decent si bun-gust pentru o actiune de promovare. 716
20 Ce venituri se supun regularizării în anul următor realizării lor? 1073
21 Prezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea actiunilor în anul 2009 si apoi în anul 2010. 748
22 Păstrarea arhivelor clientului. 1035
23 Prezentati deducerile personale în cazul impozitului pe salarii. 822
24 Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care venitul net nu se determină în sistem real. 652
25 Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care venitul net nu se determină în sistem real. 670
26 Criterii de stabilire a onorariilor. 889
27 Despre respectarea standardelor si normelor profesionale. 882
28 Competenta profesională si responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. 848
29 Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii. 761
30 In ce constă înregistrarea unei persoane fizice la organele fiscale pentru veniturile realizate. Care sunt categoriile de venituri pentru care persoanele fizice trebuie să se înregistreze la organele fiscale. 839
31 Relaţiile cu ceilalţi membri - înlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil. 915
32 Precizaţi care sunt categoriile de venituri realizate de persoanele fizice ce se supun impozitului pe venit şi care sunt cotele de impozitare aferente. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 808
33 Relaţiile cu ceilalţi membri – Acceptarea de noi misiuni. 685
34 Explicaţi comportamentul profesionistului contabil într-o activitate de consilier fiscal. 799
35 Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere. 1063
36 Care sunt factorii de care trebuie să se ţină seama atunci când se apreciază respectarea regulilor de etică în ceea ce priveşte integritatea şi obiectivitatea? 670
37 Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? 1001
38 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 702
39 Conflicte de interese. Care sunt circumstanţele de care trebuie sa se ţină seama? 894
40 Ce obligatii are din punct de vedere fiscal o persoana fizica ce achizitioneaza un imobil? 762
41 Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili? 919
42 Plata lucrărilor, modul de stabilire a onorariilor. 743
43 Definirea independenţei potrivit reglementărilor Corpului. 822
44 Calitatea lucrărilor şi autocontrolul. 1037
45 Confidenţialitatea; care sunt obligaţiile profesionistului contabil? 1191
46 Ce semnifica competenta profesionala si prudenta? 1180
47 Onorariile şi independenţa. 1210
48 Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă. 602
49 Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? 1186
50 Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? 1145
51 Competenţa profesională şi responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. 721
52 Ce sunt serviciile profesionale? 869
53 Care sunt restrictiile în promovarea serviciilor de către profesioniştii 950
54 Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continuă. 1072
55 Rolul organismului profesional pentru asigurarea calităţii serviciilor profesionale. 830
56 Ce sunt serviciile profesionale? 828
57 Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. 955
58 Cum se explica rolul social al profesionstilor contabili? 895
59 Măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei. 790
60 Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă. 803
61 Amenintari la adresa independentei. 714
62 Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? 731
63 Conceptul de independenta si tipurile de independenta 1282
64 Care este finalitatea expertizelor contabile? 958
65 Despre respectarea standardelor si normelor profesionale 1047
66 Ce declaratie trebuie depusă anual de contribuabili pentru impozitul pe profit si care sunt termenele de depunere? 766
67 Despre profesionalism. 858
68 Care este sediul materiei reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? 821
69 Despre competenta profesionala si prudenta 822
70 Ce reprezinta din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern? 1013
71 Despre obiectivitate. 842
72 Prezentati care este regimul pierderilor fiscale în cazul impozitului pe profit. 822
73 Despre integritate. 807
74 Prezentati regimul deductibilitatii în cazul provizioanelor. 991
75 Codul etic IFAC; rol, structură. 1546
76 Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare? 699
77 Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile. 739
78 Ce reprezintă valoarea fiscală a unui mijioc fix. În cazul în care se vinde la un pret mai mic decât valoarea rdmasă neamortizată fiscal, aceasta este deductibilă la determinarea impozitului pe profit? 897
79 Aspecte conceptuale privind etica. 859
80 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mijioc fix pentru a fi deductible amortizarea fiscal. 708
81 Despre Standardele Internationale de Audit. 847
82 Prezentati regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile. 1195
83 Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. 700
84 Prezentati regimul fiscal in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea. 1159
85 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 739
86 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii. 734
87 Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile? 790
88 Dati 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata. 844
89 In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea? 1308
90 Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în care se efectueaza. 815
91 Care sunt deosebirile fundamentale între auditul intern si auditul statutar? 1458
92 Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor în vederea determinării impozitului pe profit. Daţi unele exemple în urma cărora pot rezulta elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. 1161
93 Ce este auditul intern? 735
94 Prezentati cum se determine impozitui pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe langa venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazin s/i venituri din activitatea unui bar de noapte. 679
95 Care sunt aşteptările publicului de la un audit statutar? 941
96 Precizati în ce conditii datorează organizatiile non - profit impozit pe profit si cum se determine acesta. 709
97 Ce întelegeti prin audit în general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? 1001
98 Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecarei categorii sfera de cuprindere a impozitului. 1086
99 Cum se clasifică profesioniştii contabili? 1269