Echipa Contabilii.ro

examen_ceccar_2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Subiecte examen CECCAR - Varianta nr.14/2011 3484
2 Subiecte Contabilitate examen CECCAR var. 1/2011 1699
3 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA 20295
4 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EVALUARE ECONOMICA 17390
5 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - DOCTRINA SI DEONTOLOGIE 18445
6 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - AUDIT 13687
7 Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? 1244
8 Relatiile profesionistilor contabili cu clientii. 932
9 Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? 1269
10 Relatiile cu ceilalti membrii – Acceptarea de noi misiuni. 1034
11 Prin ce se deosebeste o misiune de audit bazata pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? 1065
12 Prezentati cum se determine impozitui pe mijioacele de transport achizitionate in cursul anului. 807
13 Prezentati cel putin sapte caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual. 832
14 Enumerati impozitele si taxele locale. 811
15 Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? 1010
16 Cum se stabilesc platile anticipate de impozit in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor? 827
17 Raspunderea disciplinara. 707
18 Care este regimul fiscal al pierderilor in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice? 670
19 Enumerati situatiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decent si bun-gust pentru o actiune de promovare. 689
20 Ce venituri se supun regularizării în anul următor realizării lor? 1020
21 Prezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea actiunilor în anul 2009 si apoi în anul 2010. 719
22 Păstrarea arhivelor clientului. 999
23 Prezentati deducerile personale în cazul impozitului pe salarii. 782
24 Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care venitul net nu se determină în sistem real. 612
25 Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care venitul net nu se determină în sistem real. 631
26 Criterii de stabilire a onorariilor. 838
27 Despre respectarea standardelor si normelor profesionale. 857
28 Competenta profesională si responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. 812
29 Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii. 725
30 In ce constă înregistrarea unei persoane fizice la organele fiscale pentru veniturile realizate. Care sunt categoriile de venituri pentru care persoanele fizice trebuie să se înregistreze la organele fiscale. 799
31 Relaţiile cu ceilalţi membri - înlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil. 867
32 Precizaţi care sunt categoriile de venituri realizate de persoanele fizice ce se supun impozitului pe venit şi care sunt cotele de impozitare aferente. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 762
33 Relaţiile cu ceilalţi membri – Acceptarea de noi misiuni. 648
34 Explicaţi comportamentul profesionistului contabil într-o activitate de consilier fiscal. 762
35 Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere. 1005
36 Care sunt factorii de care trebuie să se ţină seama atunci când se apreciază respectarea regulilor de etică în ceea ce priveşte integritatea şi obiectivitatea? 623
37 Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? 960
38 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 667
39 Conflicte de interese. Care sunt circumstanţele de care trebuie sa se ţină seama? 843
40 Ce obligatii are din punct de vedere fiscal o persoana fizica ce achizitioneaza un imobil? 725
41 Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili? 884
42 Plata lucrărilor, modul de stabilire a onorariilor. 709
43 Definirea independenţei potrivit reglementărilor Corpului. 780
44 Calitatea lucrărilor şi autocontrolul. 990
45 Confidenţialitatea; care sunt obligaţiile profesionistului contabil? 1152
46 Ce semnifica competenta profesionala si prudenta? 1147
47 Onorariile şi independenţa. 1146
48 Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă. 585
49 Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? 1102
50 Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? 1094
51 Competenţa profesională şi responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. 691
52 Ce sunt serviciile profesionale? 826
53 Care sunt restrictiile în promovarea serviciilor de către profesioniştii 913
54 Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continuă. 1033
55 Rolul organismului profesional pentru asigurarea calităţii serviciilor profesionale. 800
56 Ce sunt serviciile profesionale? 796
57 Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. 922
58 Cum se explica rolul social al profesionstilor contabili? 859
59 Măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei. 748
60 Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă. 758
61 Amenintari la adresa independentei. 670
62 Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? 700
63 Conceptul de independenta si tipurile de independenta 1185
64 Care este finalitatea expertizelor contabile? 912
65 Despre respectarea standardelor si normelor profesionale 992
66 Ce declaratie trebuie depusă anual de contribuabili pentru impozitul pe profit si care sunt termenele de depunere? 735
67 Despre profesionalism. 816
68 Care este sediul materiei reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? 779
69 Despre competenta profesionala si prudenta 785
70 Ce reprezinta din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern? 974
71 Despre obiectivitate. 810
72 Prezentati care este regimul pierderilor fiscale în cazul impozitului pe profit. 790
73 Despre integritate. 768
74 Prezentati regimul deductibilitatii în cazul provizioanelor. 942
75 Codul etic IFAC; rol, structură. 1466
76 Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare? 667
77 Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile. 692
78 Ce reprezintă valoarea fiscală a unui mijioc fix. În cazul în care se vinde la un pret mai mic decât valoarea rdmasă neamortizată fiscal, aceasta este deductibilă la determinarea impozitului pe profit? 854
79 Aspecte conceptuale privind etica. 836
80 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mijioc fix pentru a fi deductible amortizarea fiscal. 683
81 Despre Standardele Internationale de Audit. 810
82 Prezentati regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile. 1132
83 Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. 668
84 Prezentati regimul fiscal in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea. 1124
85 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 705
86 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii. 693
87 Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile? 756
88 Dati 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata. 806
89 In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea? 1262
90 Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în care se efectueaza. 778
91 Care sunt deosebirile fundamentale între auditul intern si auditul statutar? 1370
92 Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor în vederea determinării impozitului pe profit. Daţi unele exemple în urma cărora pot rezulta elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. 1084
93 Ce este auditul intern? 704
94 Prezentati cum se determine impozitui pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe langa venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazin s/i venituri din activitatea unui bar de noapte. 649
95 Care sunt aşteptările publicului de la un audit statutar? 903
96 Precizati în ce conditii datorează organizatiile non - profit impozit pe profit si cum se determine acesta. 669
97 Ce întelegeti prin audit în general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? 947
98 Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecarei categorii sfera de cuprindere a impozitului. 1037
99 Cum se clasifică profesioniştii contabili? 1219