Echipa Contabilii.ro

IAS/IFRS 2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 REGULAMENTUL (CE) nr. 1606/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate 998
2 INTERPRETAREA SIC 32 - Imobilizări necorporale - Costuri asociate creării de site-uri web 1215
3 INTERPRETAREA SIC 31 - Venituri - Tranzacţii barter care presupun servicii de publicitate 966
4 INTERPRETAREA SIC 29 - Acorduri de concesiune a serviciilor: prezentări de informaţii 751
5 INTERPRETAREA SIC 27 - Evaluarea fondului economic al tranzacţiilor care implică forma legală a unui contract de leasing 785
6 INTERPRETAREA SIC 25 - Impozitul pe profit - Modificări ale statutului fiscal al unei entităţi sau al proprietarilor săi 666
7 INTERPRETAREA SIC 21 - Impozitul pe profit - Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate 894
8 INTERPRETAREA SIC 15 - Contracte de leasing operaţional - Stimulente 970
9 INTERPRETAREA SIC 13 - Entităţi controlate în comun - contribuţii nemonetare ale asociaţilor 746
10 INTERPRETAREA SIC 12 - Consolidare - Entităţi cu scop special 823
11 INTERPRETAREA SIC 10 - Asistenţa guvernamentală - Fără relaţii specifice cu activităţile de exploatare 635
12 INTERPRETAREA SIC 7 - Introducerea monedei euro 632
13 INTERPRETAREA IFRIC 19 - Stingerea datoriilor financiare cu instrumente de capitaluri proprii 842
14 INTERPRETAREA IFRIC 18 - Transferuri de active de la clienţi 772
15 INTERPRETAREA IFRIC 17 - Distribuiri de active nemonetare către proprietari 784
16 INTERPRETAREA IFRIC 16 - Acoperirea împotriva riscurilor a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate 678
17 INTERPRETAREA IFRIC 15 -- Acorduri de construcţie a proprietăţilor imobiliare 737
18 INTERPRETAREA IFRIC 14 - IAS 19 - Limita unui activ privind beneficiul determinat, cerinţele minime de finanţare şi interacţiunea lor 733
19 INTERPRETAREA IFRIC 13 - Programe de fidelizare a clienţilor 1084
20 INTERPRETAREA IFRIC 12 - Acorduri de concesiune a serviciilor 858
21 INTERPRETAREA IFRIC 10 - Raportarea financiară interimară şi deprecierea 639
22 INTERPRETAREA IFRIC 9 - Reevaluarea instrumentelor derivate incorporate 695
23 INTERPRETAREA IFRIC 7 - Aplicarea metodei retratării conform IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste 730
24 INTERPRETAREA IFRIC 6 - Datorii care decurg din participarea pe o piaţă specifică - Deşeuri ale echipamentelor electrice şi electronice 651
25 INTERPRETAREA IFRIC 5 - Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de reconstituire şi de reabilitare a mediului 681
26 INTERPRETAREA IFRIC 4 - Determinarea măsurii în care un angajament conţine un contract de leasing 639
27 INTERPRETAREA IFRIC 2 - Acţiunile membrilor în entităţi de tip cooperatist şi instrumente similare 640
28 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 8 -Segmente operaţionale 1028
29 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 6 -Explorarea şi evaluarea resurselor minerale 685
30 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 5 -Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte 937
31 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 4 -Contracte de asigurare 1171
32 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 3 -Combinări de întreprinderi 790
33 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 2 - Plata pe bază de acţiuni 861
34 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ 1 - Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 777
35 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 41 -Agricultura 755
36 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 40 - Investiţii imobiliare 944
37 Îndrumări de aplicare - IAS 39 1170
38 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 39 - Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare 874
39 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 38 - Imobilizări necorporale 1244
40 UTILIZAREA TEHNICILOR VALORII ACTUALIZATE LA EVALUAREA VALORII DE UTILIZARE - IAS 36 789
41 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 36 -Deprecierea activelor 954
42 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 34 -Raportarea financiară interimară 667
43 ÎNDRUMĂRI DE APLICARE - IAS 33 731
44 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 33 -Rezultatul pe acţiune 799
45 ÎNDRUMĂRI DE APLICARE - IAS 32 Instrumente financiare: prezentare 962
46 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 32 -Instrumente financiare: prezentare 786
47 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 31 - Interese în asocierile în participaţie 741
48 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 29 -Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste 784
49 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 28 -Investiţii în entităţile asociate 745
50 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 27 - Situaţii financiare consolidate şi individuale 787
51 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 26 - Contabilizarea şi raportarea planurilor de pensii 746
52 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 24 - Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate 840
53 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 23 -Costurile îndatorării 831
54 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 21 -Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 825
55 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 20 -Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală 908
56 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 19 - Beneficiile angajaţilor 987
57 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 18 - Venituri 1266
58 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 17 -Contracte de leasing 843
59 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 16 -Imobilizări corporale 1114
60 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 12 - Impozitul pe profit 782
61 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 11 -Contracte de construcţie 732
62 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 10 - Evenimente ulterioare perioadei de raportare 794
63 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 8 -Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori 795
64 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 7 - Situaţia aferentă fluxurilor de trezorerie 868
65 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 2 - Stocuri 1087
66 STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE 1 - Prezentarea situaţiilor financiare 1247
67 STANDARDE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE - 2012 1005