Echipa Contabilii.ro

legislatie_2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 21 decembrie 2012 este termenul pentru declararea şi plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie. 919
2 Ordonanţă de urgenţă nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 865
3 Ordonanţă de urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 906
4 Lege nr. 177/2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 1049
5 Lege nr. 183/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii f 1040
6 Lege nr. 182/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale 975
7 Lege nr. 185/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achi 754
8 Camera Consultanţilor Fiscali - Hotărâre nr. 12/2012 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012 891
9 suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 863
10 model de politica de contabilitate 3863
11 L E G E A contabilităţii - MOLDOVA 1134
12 Regulament nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate 986
13 MFP - Ordin nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 664
14 MFP - Ordin nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS 976
15 MFP - Ordin nr. 1297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat 940
16 ANAF - Ordin nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate 735
17 Sistemul TVA la încasare 994
18 SURPRIZA Noua lege a sanatatii 2099
19 Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr.12/262 din 22 martie 2012 1558
20 BNR - Regulament nr. 8/2012 Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare 1070
21 BNR - Regulament nr. 9/2012 Regulament privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de Banca Naţională a României 853
22 BNR - Normă nr. 1/2012 Normă pentru modificarea art. 11 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/2003 privind condiţiile specifice de funcţionare a caselor de economii pentru domeniul locativ 920
23 CSA - Decizie nr. 352/2012 Decizie privind actualizarea taxei de autorizare a asigurătorilor şi reasigurătorilor 19/06/2012 1057
24 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii” - nou si vechi 2713
25 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii” - cu MOTIVARE MFP 1352
26 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - G. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii” 1137
27 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - F. Titlul IX „Impozite şi taxe locale” 1472
28 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” - Decontul special de taxă şi alte declaraţii -Modificarea nr. 6 din 6 1333
29 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” - Perioada fiscală - Modificarea nr. 5 din 6 1342
30 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” - Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii -Modificarea nr. 4 din 6 1027
31 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA - Modificarea nr. 3 din 6 1012
32 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici - Modificarea nr. 2 din 6 1098
33 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - D. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” - Limitări speciale ale dreptului de deducere - Modificarea nr. 1 din 6 1571
34 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - C. Titlul V „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România” - cu MOTIVATIE MFP 963
35 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - B. Titlul III „Impozitul pe venit” - cu MOTIVAREA MFP 1539
36 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - B. Titlul III „Impozitul pe venit” 1625
37 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - A. Titlul II „Impozitul pe profit” - cu MOTIVARE MFP 1399
38 22,06 Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2012 - A. Titlul II „Impozitul pe profit” 4220
39 22,05 Procedură ANAF de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA 25/05/2012 1014
40 23,05 Procedură ANAF de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii 23/05/2012 843
41 Ordin MFP nr. 225/2012 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual 20/02/2012 921
42 Ordin MFP nr. 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice - 23/04/2012 - modificare TVA 919
43 Normă metodologică pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate - 30/05/2012 824
44 Ordin MFP nr. 418/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum 06/04/2012 984
45 Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implan 839
46 Ordonanţă de urgenţă nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 801
47 Ordonanţă de urgenţă nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică 843
48 Ordonanţă de urgenţă nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale 1306
49 Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate - text consolidat la data de 30/05/2012 935
50 Modificarea Codului de procedura fiscala - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 07/06/2012 1090
51 Modificarea OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 07/06/2012 1139
52 Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 07/06/2012 1132
53 Ordonanţă de urgenţă nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice 1267
54 Ordinul MFP nr. 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice 1376
55 Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 1337
56 Hotărârea Guvernului nr. 370/2012 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi liberă 1293
57 Hotărârea Guvernului nr. 256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete 1253
58 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 1394