Echipa Contabilii.ro

Acte_emise_CECCAR

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Intocmiti un Plan de audit intern multianual (trei ani) la o societate comerciala de prestari servicii turistice. 3420
2 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Operaţii 1559
3 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Capitaluri proprii 1509
4 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Evenimente posterioare închiderii 1243
5 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Impozit pe beneficii şi alte taxe 1311
6 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Cheltuieli de plată şi datorii eventuale 1155
7 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Datorii furnizori 1337
8 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Împrumuturi 1219
9 OPERATIUNI DE VERIFICARE - cheltuieli plătite în avans, active necorporale şi alte active 1039
10 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Imobilizări şi participări 1273
11 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Portofoliu titluri (inclusiv societăţile legate şi titlurile negociabile) 891
12 OPERATIUNI DE VERIFICARE - STOCURI 1580
13 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Trezorerie 1225
14 CECCAR - Normă de audit Misiuni de examinare limitată a situaţiilor financiare nr. 91/1999 2114
15 CECCAR - Normă de audit Verificarea informaţiilor financiare previzionale nr. 81/1999 1010
16 CECCAR - Normă de audit Raportul auditorului asupra misiunilor speciale de audit nr. 80/1999 1481
17 CECCAR - Normă naţională de audit şi de servicii conexe 1428
18 CECCAR - Normă de audit Misiuni de compilare a informaţiilor financiare nr. 93/1999 1993
19 CECCAR - Normă de audit Misiuni de verificare a informaţiilor financiare pe bază de proceduri convenite nr. 92/1999 1324
20 CECCAR - Normă de audit Raport al auditorului asupra situaţiilor financiare nr. 70/1999 1058
21 CECCAR - Normă de audit Documentarea lucrărilor într-o misiune de audit nr. 23/1999 1516
22 CECCAR - Normă de audit Controlul de calitate într-o misiune de audit nr. 22/1999 2555
23 CECCAR - Normă de audit Fraude şi erori nr. 24/1999 1740
24 CECCAR - Normă de audit Caracter semnificativ în auditul financiar nr. 32/1999 1066
25 CECCAR - Normă de audit Planificarea lucrărilor de audit nr. 30/1999 1055
26 CECCAR - Normă de audit Terminologia folosită în normele de audit financiar nr. 11/1999 1093
27 CECCAR - Normă de audit Cadrul conceptual al Normelor naţionale de audit nr. 12/1999 962
28 CECCAR - Normă de audit Termenii şi condiţiile unei misiuni de audit nr. 21/1999 1132
29 CECCAR - Normă de audit Obiectivul şi principiile generale ale unei misiuni de audit financiar nr. 20/1999 924
30 CECCAR - Normă de audit Evenimente ulterioare închiderii exerciţiului nr. 56/1999 1054
31 CECCAR - Normă de audit Părţi legate nr. 55/1999 1073
32 CECCAR - Normă de audit Ipoteza continuării exploatării nr. 57/1999 1120
33 CECCAR - Normă de audit Utilizarea lucrărilor unui expert nr. 62/1999 1005
34 CECCAR - Normă de audit Declaraţii ale direcţiunii nr. 58/1999 948
35 CECCAR - Normă de audit Elemente probante nr. 50/1999 1075
36 CECCAR - Normă de audit Evaluarea riscului şi controlul intern nr. 40/1999 1436
37 CECCAR - Normă de audit Auditul estimărilor contabile nr. 54/1999 975
38 CECCAR - Normă de audit Proceduri analitice nr. 52/1999 1256
39 Hotărârea CECCAR nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superio 859
40 Hotărârea CECCAR nr. 214/2011 pentru aprobarea elaborării şi publicării standardului profesional "Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate" 1186
41 REGULAMENUL ONORARIILOR HCS 09/144 12 februarie 2009 - pret contabilitate 1189