Echipa Contabilii.ro

Acte_emise_CECCAR

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Intocmiti un Plan de audit intern multianual (trei ani) la o societate comerciala de prestari servicii turistice. 3522
2 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Operaţii 1603
3 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Capitaluri proprii 1569
4 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Evenimente posterioare închiderii 1289
5 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Impozit pe beneficii şi alte taxe 1351
6 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Cheltuieli de plată şi datorii eventuale 1195
7 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Datorii furnizori 1371
8 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Împrumuturi 1260
9 OPERATIUNI DE VERIFICARE - cheltuieli plătite în avans, active necorporale şi alte active 1081
10 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Imobilizări şi participări 1312
11 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Portofoliu titluri (inclusiv societăţile legate şi titlurile negociabile) 941
12 OPERATIUNI DE VERIFICARE - STOCURI 1632
13 OPERATIUNI DE VERIFICARE - Trezorerie 1273
14 CECCAR - Normă de audit Misiuni de examinare limitată a situaţiilor financiare nr. 91/1999 2201
15 CECCAR - Normă de audit Verificarea informaţiilor financiare previzionale nr. 81/1999 1044
16 CECCAR - Normă de audit Raportul auditorului asupra misiunilor speciale de audit nr. 80/1999 1541
17 CECCAR - Normă naţională de audit şi de servicii conexe 1472
18 CECCAR - Normă de audit Misiuni de compilare a informaţiilor financiare nr. 93/1999 2099
19 CECCAR - Normă de audit Misiuni de verificare a informaţiilor financiare pe bază de proceduri convenite nr. 92/1999 1389
20 CECCAR - Normă de audit Raport al auditorului asupra situaţiilor financiare nr. 70/1999 1099
21 CECCAR - Normă de audit Documentarea lucrărilor într-o misiune de audit nr. 23/1999 1596
22 CECCAR - Normă de audit Controlul de calitate într-o misiune de audit nr. 22/1999 2641
23 CECCAR - Normă de audit Fraude şi erori nr. 24/1999 1823
24 CECCAR - Normă de audit Caracter semnificativ în auditul financiar nr. 32/1999 1131
25 CECCAR - Normă de audit Planificarea lucrărilor de audit nr. 30/1999 1072
26 CECCAR - Normă de audit Terminologia folosită în normele de audit financiar nr. 11/1999 1125
27 CECCAR - Normă de audit Cadrul conceptual al Normelor naţionale de audit nr. 12/1999 1007
28 CECCAR - Normă de audit Termenii şi condiţiile unei misiuni de audit nr. 21/1999 1179
29 CECCAR - Normă de audit Obiectivul şi principiile generale ale unei misiuni de audit financiar nr. 20/1999 972
30 CECCAR - Normă de audit Evenimente ulterioare închiderii exerciţiului nr. 56/1999 1087
31 CECCAR - Normă de audit Părţi legate nr. 55/1999 1122
32 CECCAR - Normă de audit Ipoteza continuării exploatării nr. 57/1999 1167
33 CECCAR - Normă de audit Utilizarea lucrărilor unui expert nr. 62/1999 1048
34 CECCAR - Normă de audit Declaraţii ale direcţiunii nr. 58/1999 988
35 CECCAR - Normă de audit Elemente probante nr. 50/1999 1117
36 CECCAR - Normă de audit Evaluarea riscului şi controlul intern nr. 40/1999 1505
37 CECCAR - Normă de audit Auditul estimărilor contabile nr. 54/1999 1015
38 CECCAR - Normă de audit Proceduri analitice nr. 52/1999 1295
39 Hotărârea CECCAR nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superio 898
40 Hotărârea CECCAR nr. 214/2011 pentru aprobarea elaborării şi publicării standardului profesional "Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unui cabinet de expertiză contabilă sau de contabilitate" 1238
41 REGULAMENUL ONORARIILOR HCS 09/144 12 februarie 2009 - pret contabilitate 1237