Echipa Contabilii.ro

Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 2276
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 7685
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2548
4 Fondurile unei institutii publice 3188
5 Capitalurile unei institutii publice 1498
6 Provizioane 2342
7 Instrumentele datoriei publice locale 1293
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1349
9 Datoria publica locala- Definitie 2119
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 1109
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 862
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2421
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1892
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1258
15 Ajustari pentru depreciere 1079
16 Momentul inregistrarii 1263
17 Decontarile între institutiile publice 1155
18 Conturi de regularizare si asimilate 2174
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1892
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 1022
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 2125
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 1117
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2624
24 Clienti si conturi asimilate 1437
25 Furnizori si conturi asimilate 1593
26 Terti 1041
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1490
28 Viramente interne 1206
29 Disponibil al fondurilor speciale 1049
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 1099
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2553
32 Acreditive 919
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2335
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 1090
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1281
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1769
37 . Investitii pe termen scurt 1318
38 Stocuri 5493
39 Active curente (circulante) 2140
40 Active financiare 5055
41 Active fixe corporale 13222
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 1412
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1270
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 2143
45 Contul de executie bugetara 2184
46 Reguli generale de evaluare 1389
47 Corectarea erorilor contabile 1337
48 Comparabilitatea informatiilor 995
49 Politici contabile 1489
50 Principii contabile 1809
51 Anexele la situatiile financiare 1115
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1185
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 3238
54 Contul de rezultat patrimonial 2421
55 Bilantul 1318
56 Componenta Situatiilor Financiare 1250
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 1154
58 Exercitiul financiar 1149
59 Sistemul informatic 1071
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1938
61 Balanta de verificare 2438
62 Registrele de contabilitate 1528
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1339
64 Documente justificative- prevederi generale 1205
65 Moneda si cursul de inregistrare 1248
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2687
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1347
68 Obiectul contabilitatii publice 2309
69 Conturi anuale de executie 1428
70 Coduri IBAN 2659
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2526