Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 865
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2962
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1036
4 Fondurile unei institutii publice 1175
5 Capitalurile unei institutii publice 629
6 Provizioane 961
7 Instrumentele datoriei publice locale 475
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 527
9 Datoria publica locala- Definitie 867
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 504
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 378
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1030
13 Datorii pe termen lung (necurente) 801
14 Datorii pe termen scurt (curente) 418
15 Ajustari pentru depreciere 531
16 Momentul inregistrarii 477
17 Decontarile între institutiile publice 561
18 Conturi de regularizare si asimilate 849
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 658
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 473
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 894
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 508
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1071
24 Clienti si conturi asimilate 583
25 Furnizori si conturi asimilate 580
26 Terti 452
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 609
28 Viramente interne 485
29 Disponibil al fondurilor speciale 409
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 470
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 898
32 Acreditive 443
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1061
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 480
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 543
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 672
37 . Investitii pe termen scurt 567
38 Stocuri 1356
39 Active curente (circulante) 973
40 Active financiare 779
41 Active fixe corporale 2314
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 469
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 555
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 877
45 Contul de executie bugetara 921
46 Reguli generale de evaluare 485
47 Corectarea erorilor contabile 499
48 Comparabilitatea informatiilor 433
49 Politici contabile 573
50 Principii contabile 672
51 Anexele la situatiile financiare 472
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 511
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1498
54 Contul de rezultat patrimonial 934
55 Bilantul 481
56 Componenta Situatiilor Financiare 478
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 552
58 Exercitiul financiar 462
59 Sistemul informatic 442
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 669
61 Balanta de verificare 909
62 Registrele de contabilitate 567
63 Forma de inregistrare in contabilitate 564
64 Documente justificative- prevederi generale 499
65 Moneda si cursul de inregistrare 448
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1080
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 676
68 Obiectul contabilitatii publice 773
69 Conturi anuale de executie 491
70 Coduri IBAN 764
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1070