Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 889
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 3038
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1064
4 Fondurile unei institutii publice 1204
5 Capitalurile unei institutii publice 642
6 Provizioane 980
7 Instrumentele datoriei publice locale 487
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 539
9 Datoria publica locala- Definitie 886
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 516
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 385
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1055
13 Datorii pe termen lung (necurente) 811
14 Datorii pe termen scurt (curente) 428
15 Ajustari pentru depreciere 540
16 Momentul inregistrarii 489
17 Decontarile între institutiile publice 570
18 Conturi de regularizare si asimilate 872
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 674
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 485
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 911
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 515
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1089
24 Clienti si conturi asimilate 596
25 Furnizori si conturi asimilate 595
26 Terti 459
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 622
28 Viramente interne 494
29 Disponibil al fondurilor speciale 417
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 482
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 923
32 Acreditive 454
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1090
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 489
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 556
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 685
37 . Investitii pe termen scurt 578
38 Stocuri 1405
39 Active curente (circulante) 981
40 Active financiare 840
41 Active fixe corporale 2551
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 474
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 565
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 897
45 Contul de executie bugetara 937
46 Reguli generale de evaluare 495
47 Corectarea erorilor contabile 507
48 Comparabilitatea informatiilor 441
49 Politici contabile 580
50 Principii contabile 686
51 Anexele la situatiile financiare 481
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 519
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1528
54 Contul de rezultat patrimonial 951
55 Bilantul 491
56 Componenta Situatiilor Financiare 494
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 561
58 Exercitiul financiar 469
59 Sistemul informatic 452
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 678
61 Balanta de verificare 948
62 Registrele de contabilitate 580
63 Forma de inregistrare in contabilitate 576
64 Documente justificative- prevederi generale 511
65 Moneda si cursul de inregistrare 459
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1121
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 690
68 Obiectul contabilitatii publice 790
69 Conturi anuale de executie 498
70 Coduri IBAN 786
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1092