Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 822
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2703
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 976
4 Fondurile unei institutii publice 1105
5 Capitalurile unei institutii publice 609
6 Provizioane 911
7 Instrumentele datoriei publice locale 457
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 511
9 Datoria publica locala- Definitie 826
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 483
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 363
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 976
13 Datorii pe termen lung (necurente) 774
14 Datorii pe termen scurt (curente) 405
15 Ajustari pentru depreciere 506
16 Momentul inregistrarii 455
17 Decontarile între institutiile publice 545
18 Conturi de regularizare si asimilate 800
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 612
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 463
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 851
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 489
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1023
24 Clienti si conturi asimilate 557
25 Furnizori si conturi asimilate 559
26 Terti 436
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 594
28 Viramente interne 467
29 Disponibil al fondurilor speciale 396
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 450
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 840
32 Acreditive 428
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 979
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 464
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 521
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 646
37 . Investitii pe termen scurt 544
38 Stocuri 1238
39 Active curente (circulante) 957
40 Active financiare 704
41 Active fixe corporale 2007
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 456
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 539
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 832
45 Contul de executie bugetara 882
46 Reguli generale de evaluare 474
47 Corectarea erorilor contabile 487
48 Comparabilitatea informatiilor 416
49 Politici contabile 549
50 Principii contabile 647
51 Anexele la situatiile financiare 460
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 499
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1423
54 Contul de rezultat patrimonial 872
55 Bilantul 465
56 Componenta Situatiilor Financiare 460
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 530
58 Exercitiul financiar 446
59 Sistemul informatic 427
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 643
61 Balanta de verificare 843
62 Registrele de contabilitate 543
63 Forma de inregistrare in contabilitate 544
64 Documente justificative- prevederi generale 484
65 Moneda si cursul de inregistrare 436
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1033
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 652
68 Obiectul contabilitatii publice 750
69 Conturi anuale de executie 476
70 Coduri IBAN 680
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1021