Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1055
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 3669
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1253
4 Fondurile unei institutii publice 1493
5 Capitalurile unei institutii publice 766
6 Provizioane 1224
7 Instrumentele datoriei publice locale 607
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 636
9 Datoria publica locala- Definitie 1053
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 625
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 491
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1316
13 Datorii pe termen lung (necurente) 967
14 Datorii pe termen scurt (curente) 550
15 Ajustari pentru depreciere 658
16 Momentul inregistrarii 612
17 Decontarile între institutiile publice 672
18 Conturi de regularizare si asimilate 1068
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 814
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 573
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1100
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 607
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1275
24 Clienti si conturi asimilate 740
25 Furnizori si conturi asimilate 750
26 Terti 560
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 717
28 Viramente interne 592
29 Disponibil al fondurilor speciale 519
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 584
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1174
32 Acreditive 557
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1315
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 587
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 679
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 792
37 . Investitii pe termen scurt 673
38 Stocuri 1705
39 Active curente (circulante) 1098
40 Active financiare 1282
41 Active fixe corporale 3811
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 559
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 661
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1027
45 Contul de executie bugetara 1121
46 Reguli generale de evaluare 580
47 Corectarea erorilor contabile 608
48 Comparabilitatea informatiilor 548
49 Politici contabile 701
50 Principii contabile 795
51 Anexele la situatiile financiare 588
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 601
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1800
54 Contul de rezultat patrimonial 1164
55 Bilantul 596
56 Componenta Situatiilor Financiare 573
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 673
58 Exercitiul financiar 564
59 Sistemul informatic 537
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 800
61 Balanta de verificare 1180
62 Registrele de contabilitate 705
63 Forma de inregistrare in contabilitate 680
64 Documente justificative- prevederi generale 601
65 Moneda si cursul de inregistrare 547
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1375
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 801
68 Obiectul contabilitatii publice 1004
69 Conturi anuale de executie 601
70 Coduri IBAN 998
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1358