Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 748
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2362
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 823
4 Fondurile unei institutii publice 968
5 Capitalurile unei institutii publice 549
6 Provizioane 784
7 Instrumentele datoriei publice locale 411
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 464
9 Datoria publica locala- Definitie 726
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 431
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 331
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 843
13 Datorii pe termen lung (necurente) 657
14 Datorii pe termen scurt (curente) 357
15 Ajustari pentru depreciere 447
16 Momentul inregistrarii 407
17 Decontarile între institutiile publice 497
18 Conturi de regularizare si asimilate 693
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 536
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 403
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 683
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 430
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 909
24 Clienti si conturi asimilate 473
25 Furnizori si conturi asimilate 498
26 Terti 377
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 521
28 Viramente interne 428
29 Disponibil al fondurilor speciale 363
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 400
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 698
32 Acreditive 394
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 837
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 414
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 466
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 549
37 . Investitii pe termen scurt 474
38 Stocuri 1096
39 Active curente (circulante) 904
40 Active financiare 596
41 Active fixe corporale 1698
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 417
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 487
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 757
45 Contul de executie bugetara 784
46 Reguli generale de evaluare 435
47 Corectarea erorilor contabile 449
48 Comparabilitatea informatiilor 386
49 Politici contabile 496
50 Principii contabile 565
51 Anexele la situatiile financiare 420
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 447
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1276
54 Contul de rezultat patrimonial 730
55 Bilantul 411
56 Componenta Situatiilor Financiare 402
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 452
58 Exercitiul financiar 391
59 Sistemul informatic 383
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 572
61 Balanta de verificare 728
62 Registrele de contabilitate 484
63 Forma de inregistrare in contabilitate 477
64 Documente justificative- prevederi generale 427
65 Moneda si cursul de inregistrare 379
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 880
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 544
68 Obiectul contabilitatii publice 637
69 Conturi anuale de executie 430
70 Coduri IBAN 560
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 878