Echipa Contabilii.ro

Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 2175
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 7431
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2395
4 Fondurile unei institutii publice 3038
5 Capitalurile unei institutii publice 1441
6 Provizioane 2198
7 Instrumentele datoriei publice locale 1236
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1282
9 Datoria publica locala- Definitie 2004
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 1067
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 812
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2276
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1808
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1201
15 Ajustari pentru depreciere 1038
16 Momentul inregistrarii 1182
17 Decontarile între institutiile publice 1101
18 Conturi de regularizare si asimilate 2016
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1746
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 980
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 2028
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 1077
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2513
24 Clienti si conturi asimilate 1371
25 Furnizori si conturi asimilate 1489
26 Terti 996
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1393
28 Viramente interne 1150
29 Disponibil al fondurilor speciale 990
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 1050
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2403
32 Acreditive 882
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2243
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 1037
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1184
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1664
37 . Investitii pe termen scurt 1210
38 Stocuri 5115
39 Active curente (circulante) 2052
40 Active financiare 4689
41 Active fixe corporale 12667
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 1283
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1223
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 2048
45 Contul de executie bugetara 2056
46 Reguli generale de evaluare 1314
47 Corectarea erorilor contabile 1261
48 Comparabilitatea informatiilor 957
49 Politici contabile 1440
50 Principii contabile 1687
51 Anexele la situatiile financiare 1077
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1148
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 3104
54 Contul de rezultat patrimonial 2301
55 Bilantul 1255
56 Componenta Situatiilor Financiare 1193
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 1079
58 Exercitiul financiar 1082
59 Sistemul informatic 993
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1829
61 Balanta de verificare 2331
62 Registrele de contabilitate 1443
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1294
64 Documente justificative- prevederi generale 1113
65 Moneda si cursul de inregistrare 1196
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2511
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1290
68 Obiectul contabilitatii publice 2159
69 Conturi anuale de executie 1350
70 Coduri IBAN 2493
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2419