Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 2002
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 6721
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2172
4 Fondurile unei institutii publice 2779
5 Capitalurile unei institutii publice 1349
6 Provizioane 1961
7 Instrumentele datoriei publice locale 1101
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1197
9 Datoria publica locala- Definitie 1753
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 1002
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 753
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2094
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1625
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1067
15 Ajustari pentru depreciere 979
16 Momentul inregistrarii 1059
17 Decontarile între institutiile publice 1025
18 Conturi de regularizare si asimilate 1806
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1537
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 932
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1888
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 1004
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2256
24 Clienti si conturi asimilate 1256
25 Furnizori si conturi asimilate 1354
26 Terti 934
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1279
28 Viramente interne 1034
29 Disponibil al fondurilor speciale 880
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 980
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2129
32 Acreditive 837
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2135
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 956
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1090
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1461
37 . Investitii pe termen scurt 1091
38 Stocuri 3951
39 Active curente (circulante) 1793
40 Active financiare 3951
41 Active fixe corporale 10958
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 1071
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1133
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1843
45 Contul de executie bugetara 1845
46 Reguli generale de evaluare 1174
47 Corectarea erorilor contabile 1120
48 Comparabilitatea informatiilor 892
49 Politici contabile 1290
50 Principii contabile 1511
51 Anexele la situatiile financiare 987
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1075
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2847
54 Contul de rezultat patrimonial 2033
55 Bilantul 1144
56 Componenta Situatiilor Financiare 1089
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 961
58 Exercitiul financiar 973
59 Sistemul informatic 921
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1683
61 Balanta de verificare 2080
62 Registrele de contabilitate 1345
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1199
64 Documente justificative- prevederi generale 1031
65 Moneda si cursul de inregistrare 1041
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2286
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1213
68 Obiectul contabilitatii publice 1843
69 Conturi anuale de executie 1216
70 Coduri IBAN 2226
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2242