Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1104
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 3904
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1290
4 Fondurile unei institutii publice 1564
5 Capitalurile unei institutii publice 804
6 Provizioane 1265
7 Instrumentele datoriei publice locale 641
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 677
9 Datoria publica locala- Definitie 1085
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 644
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 509
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1385
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1015
14 Datorii pe termen scurt (curente) 577
15 Ajustari pentru depreciere 688
16 Momentul inregistrarii 644
17 Decontarile între institutiile publice 692
18 Conturi de regularizare si asimilate 1117
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 854
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 595
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1143
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 629
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1328
24 Clienti si conturi asimilate 768
25 Furnizori si conturi asimilate 786
26 Terti 586
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 755
28 Viramente interne 622
29 Disponibil al fondurilor speciale 542
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 612
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1249
32 Acreditive 581
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1376
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 611
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 703
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 833
37 . Investitii pe termen scurt 705
38 Stocuri 1830
39 Active curente (circulante) 1142
40 Active financiare 1431
41 Active fixe corporale 4131
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 583
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 691
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1083
45 Contul de executie bugetara 1170
46 Reguli generale de evaluare 619
47 Corectarea erorilor contabile 641
48 Comparabilitatea informatiilor 570
49 Politici contabile 736
50 Principii contabile 844
51 Anexele la situatiile financiare 618
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 628
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1904
54 Contul de rezultat patrimonial 1218
55 Bilantul 632
56 Componenta Situatiilor Financiare 597
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 682
58 Exercitiul financiar 588
59 Sistemul informatic 569
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 830
61 Balanta de verificare 1210
62 Registrele de contabilitate 749
63 Forma de inregistrare in contabilitate 708
64 Documente justificative- prevederi generale 626
65 Moneda si cursul de inregistrare 576
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1433
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 828
68 Obiectul contabilitatii publice 1057
69 Conturi anuale de executie 630
70 Coduri IBAN 1058
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1412