Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1407
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 4849
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1496
4 Fondurile unei institutii publice 1975
5 Capitalurile unei institutii publice 1043
6 Provizioane 1513
7 Instrumentele datoriei publice locale 816
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 873
9 Datoria publica locala- Definitie 1299
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 771
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 614
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1661
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1248
14 Datorii pe termen scurt (curente) 748
15 Ajustari pentru depreciere 801
16 Momentul inregistrarii 788
17 Decontarile între institutiile publice 833
18 Conturi de regularizare si asimilate 1359
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1031
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 720
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1383
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 749
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1587
24 Clienti si conturi asimilate 919
25 Furnizori si conturi asimilate 981
26 Terti 724
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 951
28 Viramente interne 755
29 Disponibil al fondurilor speciale 667
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 740
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1654
32 Acreditive 681
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1705
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 770
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 827
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1033
37 . Investitii pe termen scurt 847
38 Stocuri 2318
39 Active curente (circulante) 1364
40 Active financiare 2122
41 Active fixe corporale 6026
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 695
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 846
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1305
45 Contul de executie bugetara 1420
46 Reguli generale de evaluare 791
47 Corectarea erorilor contabile 805
48 Comparabilitatea informatiilor 701
49 Politici contabile 939
50 Principii contabile 1056
51 Anexele la situatiile financiare 745
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 776
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2258
54 Contul de rezultat patrimonial 1490
55 Bilantul 807
56 Componenta Situatiilor Financiare 737
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 764
58 Exercitiul financiar 719
59 Sistemul informatic 699
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1079
61 Balanta de verificare 1527
62 Registrele de contabilitate 941
63 Forma de inregistrare in contabilitate 882
64 Documente justificative- prevederi generale 781
65 Moneda si cursul de inregistrare 728
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1724
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 975
68 Obiectul contabilitatii publice 1279
69 Conturi anuale de executie 838
70 Coduri IBAN 1455
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1691