Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 803
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2638
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 940
4 Fondurile unei institutii publice 1063
5 Capitalurile unei institutii publice 592
6 Provizioane 884
7 Instrumentele datoriei publice locale 443
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 501
9 Datoria publica locala- Definitie 788
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 468
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 355
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 941
13 Datorii pe termen lung (necurente) 746
14 Datorii pe termen scurt (curente) 396
15 Ajustari pentru depreciere 488
16 Momentul inregistrarii 447
17 Decontarile între institutiile publice 535
18 Conturi de regularizare si asimilate 776
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 590
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 457
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 820
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 483
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 993
24 Clienti si conturi asimilate 545
25 Furnizori si conturi asimilate 543
26 Terti 428
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 583
28 Viramente interne 457
29 Disponibil al fondurilor speciale 389
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 442
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 801
32 Acreditive 422
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 941
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 453
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 508
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 628
37 . Investitii pe termen scurt 534
38 Stocuri 1199
39 Active curente (circulante) 949
40 Active financiare 671
41 Active fixe corporale 1907
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 450
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 527
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 818
45 Contul de executie bugetara 850
46 Reguli generale de evaluare 467
47 Corectarea erorilor contabile 479
48 Comparabilitatea informatiilor 408
49 Politici contabile 538
50 Principii contabile 625
51 Anexele la situatiile financiare 453
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 493
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1388
54 Contul de rezultat patrimonial 837
55 Bilantul 459
56 Componenta Situatiilor Financiare 456
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 511
58 Exercitiul financiar 435
59 Sistemul informatic 418
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 628
61 Balanta de verificare 808
62 Registrele de contabilitate 530
63 Forma de inregistrare in contabilitate 530
64 Documente justificative- prevederi generale 477
65 Moneda si cursul de inregistrare 430
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1000
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 629
68 Obiectul contabilitatii publice 736
69 Conturi anuale de executie 467
70 Coduri IBAN 634
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 977