Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 859
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2930
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1024
4 Fondurile unei institutii publice 1165
5 Capitalurile unei institutii publice 626
6 Provizioane 953
7 Instrumentele datoriei publice locale 472
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 524
9 Datoria publica locala- Definitie 861
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 501
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 374
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1021
13 Datorii pe termen lung (necurente) 796
14 Datorii pe termen scurt (curente) 414
15 Ajustari pentru depreciere 525
16 Momentul inregistrarii 474
17 Decontarile între institutiile publice 556
18 Conturi de regularizare si asimilate 842
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 655
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 471
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 885
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 500
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1067
24 Clienti si conturi asimilate 579
25 Furnizori si conturi asimilate 576
26 Terti 449
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 605
28 Viramente interne 482
29 Disponibil al fondurilor speciale 407
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 465
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 890
32 Acreditive 439
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1051
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 477
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 535
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 669
37 . Investitii pe termen scurt 560
38 Stocuri 1328
39 Active curente (circulante) 970
40 Active financiare 765
41 Active fixe corporale 2256
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 465
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 550
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 870
45 Contul de executie bugetara 913
46 Reguli generale de evaluare 482
47 Corectarea erorilor contabile 497
48 Comparabilitatea informatiilor 429
49 Politici contabile 567
50 Principii contabile 664
51 Anexele la situatiile financiare 469
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 509
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1481
54 Contul de rezultat patrimonial 925
55 Bilantul 478
56 Componenta Situatiilor Financiare 474
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 549
58 Exercitiul financiar 460
59 Sistemul informatic 439
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 665
61 Balanta de verificare 892
62 Registrele de contabilitate 564
63 Forma de inregistrare in contabilitate 560
64 Documente justificative- prevederi generale 498
65 Moneda si cursul de inregistrare 445
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1070
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 670
68 Obiectul contabilitatii publice 770
69 Conturi anuale de executie 490
70 Coduri IBAN 744
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1062