Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1126
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 3991
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1313
4 Fondurile unei institutii publice 1597
5 Capitalurile unei institutii publice 823
6 Provizioane 1285
7 Instrumentele datoriei publice locale 652
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 697
9 Datoria publica locala- Definitie 1105
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 658
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 522
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1420
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1045
14 Datorii pe termen scurt (curente) 587
15 Ajustari pentru depreciere 696
16 Momentul inregistrarii 652
17 Decontarile între institutiile publice 702
18 Conturi de regularizare si asimilate 1142
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 869
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 605
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1162
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 638
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1349
24 Clienti si conturi asimilate 779
25 Furnizori si conturi asimilate 796
26 Terti 592
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 770
28 Viramente interne 629
29 Disponibil al fondurilor speciale 550
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 624
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1285
32 Acreditive 587
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1407
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 621
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 710
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 840
37 . Investitii pe termen scurt 712
38 Stocuri 1878
39 Active curente (circulante) 1161
40 Active financiare 1489
41 Active fixe corporale 4248
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 593
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 706
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1103
45 Contul de executie bugetara 1191
46 Reguli generale de evaluare 628
47 Corectarea erorilor contabile 648
48 Comparabilitatea informatiilor 575
49 Politici contabile 752
50 Principii contabile 861
51 Anexele la situatiile financiare 626
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 639
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1929
54 Contul de rezultat patrimonial 1246
55 Bilantul 642
56 Componenta Situatiilor Financiare 605
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 692
58 Exercitiul financiar 592
59 Sistemul informatic 574
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 841
61 Balanta de verificare 1227
62 Registrele de contabilitate 763
63 Forma de inregistrare in contabilitate 717
64 Documente justificative- prevederi generale 639
65 Moneda si cursul de inregistrare 588
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1456
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 845
68 Obiectul contabilitatii publice 1068
69 Conturi anuale de executie 642
70 Coduri IBAN 1090
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1432