Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1949
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 6555
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2101
4 Fondurile unei institutii publice 2696
5 Capitalurile unei institutii publice 1313
6 Provizioane 1910
7 Instrumentele datoriei publice locale 1070
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1175
9 Datoria publica locala- Definitie 1697
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 981
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 738
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2061
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1574
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1046
15 Ajustari pentru depreciere 964
16 Momentul inregistrarii 1031
17 Decontarile între institutiile publice 1006
18 Conturi de regularizare si asimilate 1769
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1475
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 912
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1852
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 975
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2181
24 Clienti si conturi asimilate 1220
25 Furnizori si conturi asimilate 1310
26 Terti 911
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1251
28 Viramente interne 997
29 Disponibil al fondurilor speciale 856
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 960
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2082
32 Acreditive 826
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2106
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 937
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1064
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1424
37 . Investitii pe termen scurt 1064
38 Stocuri 3775
39 Active curente (circulante) 1727
40 Active financiare 3725
41 Active fixe corporale 10481
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 974
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1107
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1758
45 Contul de executie bugetara 1805
46 Reguli generale de evaluare 1145
47 Corectarea erorilor contabile 1086
48 Comparabilitatea informatiilor 875
49 Politici contabile 1268
50 Principii contabile 1463
51 Anexele la situatiile financiare 972
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1056
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2781
54 Contul de rezultat patrimonial 1986
55 Bilantul 1107
56 Componenta Situatiilor Financiare 1065
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 941
58 Exercitiul financiar 957
59 Sistemul informatic 901
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1649
61 Balanta de verificare 2015
62 Registrele de contabilitate 1319
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1174
64 Documente justificative- prevederi generale 1012
65 Moneda si cursul de inregistrare 1004
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2237
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1187
68 Obiectul contabilitatii publice 1782
69 Conturi anuale de executie 1182
70 Coduri IBAN 2171
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2195