Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1635
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 5716
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1788
4 Fondurile unei institutii publice 2282
5 Capitalurile unei institutii publice 1198
6 Provizioane 1731
7 Instrumentele datoriei publice locale 960
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1016
9 Datoria publica locala- Definitie 1473
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 891
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 685
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1855
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1418
14 Datorii pe termen scurt (curente) 900
15 Ajustari pentru depreciere 897
16 Momentul inregistrarii 911
17 Decontarile între institutiile publice 937
18 Conturi de regularizare si asimilate 1573
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1242
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 835
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1594
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 867
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1874
24 Clienti si conturi asimilate 1076
25 Furnizori si conturi asimilate 1157
26 Terti 827
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1105
28 Viramente interne 878
29 Disponibil al fondurilor speciale 762
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 864
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1869
32 Acreditive 767
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1931
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 869
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 952
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1245
37 . Investitii pe termen scurt 960
38 Stocuri 2855
39 Active curente (circulante) 1550
40 Active financiare 2805
41 Active fixe corporale 7775
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 791
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 985
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1516
45 Contul de executie bugetara 1619
46 Reguli generale de evaluare 973
47 Corectarea erorilor contabile 967
48 Comparabilitatea informatiilor 801
49 Politici contabile 1108
50 Principii contabile 1271
51 Anexele la situatiile financiare 860
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 934
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2543
54 Contul de rezultat patrimonial 1730
55 Bilantul 932
56 Componenta Situatiilor Financiare 905
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 862
58 Exercitiul financiar 831
59 Sistemul informatic 811
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1388
61 Balanta de verificare 1732
62 Registrele de contabilitate 1168
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1022
64 Documente justificative- prevederi generale 905
65 Moneda si cursul de inregistrare 866
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1944
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1104
68 Obiectul contabilitatii publice 1509
69 Conturi anuale de executie 998
70 Coduri IBAN 1812
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1939