Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 841
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2792
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 994
4 Fondurile unei institutii publice 1136
5 Capitalurile unei institutii publice 617
6 Provizioane 932
7 Instrumentele datoriei publice locale 466
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 518
9 Datoria publica locala- Definitie 850
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 495
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 367
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1001
13 Datorii pe termen lung (necurente) 784
14 Datorii pe termen scurt (curente) 409
15 Ajustari pentru depreciere 515
16 Momentul inregistrarii 466
17 Decontarile între institutiile publice 549
18 Conturi de regularizare si asimilate 821
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 638
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 467
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 870
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 494
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1042
24 Clienti si conturi asimilate 571
25 Furnizori si conturi asimilate 567
26 Terti 443
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 601
28 Viramente interne 475
29 Disponibil al fondurilor speciale 401
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 458
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 862
32 Acreditive 434
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1020
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 469
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 528
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 660
37 . Investitii pe termen scurt 554
38 Stocuri 1277
39 Active curente (circulante) 963
40 Active financiare 729
41 Active fixe corporale 2140
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 459
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 545
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 857
45 Contul de executie bugetara 899
46 Reguli generale de evaluare 478
47 Corectarea erorilor contabile 494
48 Comparabilitatea informatiilor 422
49 Politici contabile 560
50 Principii contabile 656
51 Anexele la situatiile financiare 464
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 503
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1446
54 Contul de rezultat patrimonial 892
55 Bilantul 472
56 Componenta Situatiilor Financiare 468
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 542
58 Exercitiul financiar 454
59 Sistemul informatic 434
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 657
61 Balanta de verificare 868
62 Registrele de contabilitate 555
63 Forma de inregistrare in contabilitate 552
64 Documente justificative- prevederi generale 492
65 Moneda si cursul de inregistrare 441
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1057
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 663
68 Obiectul contabilitatii publice 759
69 Conturi anuale de executie 482
70 Coduri IBAN 715
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1039