Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 857
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2923
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1022
4 Fondurile unei institutii publice 1163
5 Capitalurile unei institutii publice 625
6 Provizioane 949
7 Instrumentele datoriei publice locale 471
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 523
9 Datoria publica locala- Definitie 860
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 500
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 373
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1017
13 Datorii pe termen lung (necurente) 795
14 Datorii pe termen scurt (curente) 413
15 Ajustari pentru depreciere 524
16 Momentul inregistrarii 472
17 Decontarile între institutiile publice 554
18 Conturi de regularizare si asimilate 839
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 650
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 469
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 884
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 499
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1066
24 Clienti si conturi asimilate 578
25 Furnizori si conturi asimilate 575
26 Terti 448
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 604
28 Viramente interne 481
29 Disponibil al fondurilor speciale 406
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 462
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 883
32 Acreditive 438
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1047
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 475
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 533
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 667
37 . Investitii pe termen scurt 558
38 Stocuri 1323
39 Active curente (circulante) 969
40 Active financiare 762
41 Active fixe corporale 2242
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 462
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 549
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 868
45 Contul de executie bugetara 910
46 Reguli generale de evaluare 481
47 Corectarea erorilor contabile 496
48 Comparabilitatea informatiilor 428
49 Politici contabile 566
50 Principii contabile 662
51 Anexele la situatiile financiare 468
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 508
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1475
54 Contul de rezultat patrimonial 921
55 Bilantul 475
56 Componenta Situatiilor Financiare 472
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 548
58 Exercitiul financiar 459
59 Sistemul informatic 438
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 663
61 Balanta de verificare 887
62 Registrele de contabilitate 563
63 Forma de inregistrare in contabilitate 559
64 Documente justificative- prevederi generale 496
65 Moneda si cursul de inregistrare 444
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1069
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 669
68 Obiectul contabilitatii publice 768
69 Conturi anuale de executie 487
70 Coduri IBAN 738
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1058