Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1497
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 5180
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1607
4 Fondurile unei institutii publice 2093
5 Capitalurile unei institutii publice 1130
6 Provizioane 1616
7 Instrumentele datoriei publice locale 884
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 945
9 Datoria publica locala- Definitie 1364
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 831
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 647
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1757
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1327
14 Datorii pe termen scurt (curente) 814
15 Ajustari pentru depreciere 843
16 Momentul inregistrarii 839
17 Decontarile între institutiile publice 890
18 Conturi de regularizare si asimilate 1450
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1117
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 772
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1479
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 805
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1686
24 Clienti si conturi asimilate 988
25 Furnizori si conturi asimilate 1061
26 Terti 778
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1012
28 Viramente interne 818
29 Disponibil al fondurilor speciale 715
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 801
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1758
32 Acreditive 709
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1815
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 829
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 875
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1140
37 . Investitii pe termen scurt 904
38 Stocuri 2472
39 Active curente (circulante) 1458
40 Active financiare 2353
41 Active fixe corporale 6522
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 731
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 902
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1387
45 Contul de executie bugetara 1508
46 Reguli generale de evaluare 865
47 Corectarea erorilor contabile 870
48 Comparabilitatea informatiilor 751
49 Politici contabile 1013
50 Principii contabile 1153
51 Anexele la situatiile financiare 800
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 839
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2395
54 Contul de rezultat patrimonial 1607
55 Bilantul 875
56 Componenta Situatiilor Financiare 811
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 816
58 Exercitiul financiar 763
59 Sistemul informatic 755
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1232
61 Balanta de verificare 1624
62 Registrele de contabilitate 1054
63 Forma de inregistrare in contabilitate 935
64 Documente justificative- prevederi generale 842
65 Moneda si cursul de inregistrare 783
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1812
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1035
68 Obiectul contabilitatii publice 1373
69 Conturi anuale de executie 916
70 Coduri IBAN 1600
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1780