Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 2058
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 7022
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2243
4 Fondurile unei institutii publice 2875
5 Capitalurile unei institutii publice 1382
6 Provizioane 2046
7 Instrumentele datoriei publice locale 1144
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1228
9 Datoria publica locala- Definitie 1843
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 1028
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 772
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2161
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1698
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1114
15 Ajustari pentru depreciere 997
16 Momentul inregistrarii 1093
17 Decontarile între institutiile publice 1053
18 Conturi de regularizare si asimilate 1877
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1589
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 948
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1947
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 1032
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2374
24 Clienti si conturi asimilate 1303
25 Furnizori si conturi asimilate 1400
26 Terti 962
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1324
28 Viramente interne 1081
29 Disponibil al fondurilor speciale 914
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 1003
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2233
32 Acreditive 857
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2169
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 985
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1121
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1538
37 . Investitii pe termen scurt 1136
38 Stocuri 4338
39 Active curente (circulante) 1914
40 Active financiare 4285
41 Active fixe corporale 11593
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 1157
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1170
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1914
45 Contul de executie bugetara 1905
46 Reguli generale de evaluare 1216
47 Corectarea erorilor contabile 1163
48 Comparabilitatea informatiilor 920
49 Politici contabile 1346
50 Principii contabile 1559
51 Anexele la situatiile financiare 1010
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1100
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2947
54 Contul de rezultat patrimonial 2143
55 Bilantul 1185
56 Componenta Situatiilor Financiare 1130
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 1000
58 Exercitiul financiar 1005
59 Sistemul informatic 944
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1722
61 Balanta de verificare 2175
62 Registrele de contabilitate 1378
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1247
64 Documente justificative- prevederi generale 1053
65 Moneda si cursul de inregistrare 1106
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2359
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1241
68 Obiectul contabilitatii publice 1957
69 Conturi anuale de executie 1249
70 Coduri IBAN 2312
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2308