Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1595
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 5635
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1747
4 Fondurile unei institutii publice 2251
5 Capitalurile unei institutii publice 1184
6 Provizioane 1705
7 Instrumentele datoriei publice locale 941
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 997
9 Datoria publica locala- Definitie 1448
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 879
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 678
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1839
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1403
14 Datorii pe termen scurt (curente) 891
15 Ajustari pentru depreciere 886
16 Momentul inregistrarii 897
17 Decontarile între institutiile publice 927
18 Conturi de regularizare si asimilate 1546
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1213
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 826
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1569
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 855
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1838
24 Clienti si conturi asimilate 1060
25 Furnizori si conturi asimilate 1144
26 Terti 817
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1079
28 Viramente interne 863
29 Disponibil al fondurilor speciale 750
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 855
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1841
32 Acreditive 756
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1905
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 863
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 937
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1220
37 . Investitii pe termen scurt 944
38 Stocuri 2800
39 Active curente (circulante) 1529
40 Active financiare 2720
41 Active fixe corporale 7570
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 778
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 967
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1491
45 Contul de executie bugetara 1597
46 Reguli generale de evaluare 952
47 Corectarea erorilor contabile 943
48 Comparabilitatea informatiilor 789
49 Politici contabile 1087
50 Principii contabile 1248
51 Anexele la situatiile financiare 848
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 913
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2515
54 Contul de rezultat patrimonial 1706
55 Bilantul 924
56 Componenta Situatiilor Financiare 886
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 855
58 Exercitiul financiar 818
59 Sistemul informatic 801
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1357
61 Balanta de verificare 1712
62 Registrele de contabilitate 1140
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1003
64 Documente justificative- prevederi generale 892
65 Moneda si cursul de inregistrare 847
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1905
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1097
68 Obiectul contabilitatii publice 1475
69 Conturi anuale de executie 982
70 Coduri IBAN 1763
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1906