Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1801
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 6110
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1935
4 Fondurile unei institutii publice 2510
5 Capitalurile unei institutii publice 1254
6 Provizioane 1813
7 Instrumentele datoriei publice locale 1024
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1109
9 Datoria publica locala- Definitie 1574
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 930
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 716
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1954
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1485
14 Datorii pe termen scurt (curente) 960
15 Ajustari pentru depreciere 935
16 Momentul inregistrarii 978
17 Decontarile între institutiile publice 979
18 Conturi de regularizare si asimilate 1681
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1365
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 878
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1747
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 931
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2040
24 Clienti si conturi asimilate 1155
25 Furnizori si conturi asimilate 1235
26 Terti 864
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1196
28 Viramente interne 938
29 Disponibil al fondurilor speciale 811
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 915
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1970
32 Acreditive 795
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2042
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 901
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1015
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1340
37 . Investitii pe termen scurt 1017
38 Stocuri 3335
39 Active curente (circulante) 1649
40 Active financiare 3217
41 Active fixe corporale 9169
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 864
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1056
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1630
45 Contul de executie bugetara 1725
46 Reguli generale de evaluare 1068
47 Corectarea erorilor contabile 1027
48 Comparabilitatea informatiilor 855
49 Politici contabile 1197
50 Principii contabile 1362
51 Anexele la situatiile financiare 917
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 999
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2661
54 Contul de rezultat patrimonial 1853
55 Bilantul 1012
56 Componenta Situatiilor Financiare 1003
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 895
58 Exercitiul financiar 904
59 Sistemul informatic 851
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1557
61 Balanta de verificare 1844
62 Registrele de contabilitate 1263
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1100
64 Documente justificative- prevederi generale 975
65 Moneda si cursul de inregistrare 937
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2110
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1146
68 Obiectul contabilitatii publice 1646
69 Conturi anuale de executie 1093
70 Coduri IBAN 2015
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2077