Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1542
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 5330
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1651
4 Fondurile unei institutii publice 2147
5 Capitalurile unei institutii publice 1156
6 Provizioane 1652
7 Instrumentele datoriei publice locale 914
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 972
9 Datoria publica locala- Definitie 1401
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 859
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 663
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1783
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1360
14 Datorii pe termen scurt (curente) 848
15 Ajustari pentru depreciere 864
16 Momentul inregistrarii 872
17 Decontarile între institutiile publice 910
18 Conturi de regularizare si asimilate 1488
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1152
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 800
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1519
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 824
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1747
24 Clienti si conturi asimilate 1021
25 Furnizori si conturi asimilate 1095
26 Terti 800
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1047
28 Viramente interne 843
29 Disponibil al fondurilor speciale 736
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 824
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1785
32 Acreditive 734
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1849
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 845
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 905
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1169
37 . Investitii pe termen scurt 926
38 Stocuri 2628
39 Active curente (circulante) 1489
40 Active financiare 2479
41 Active fixe corporale 6916
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 757
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 930
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1420
45 Contul de executie bugetara 1553
46 Reguli generale de evaluare 898
47 Corectarea erorilor contabile 899
48 Comparabilitatea informatiilor 773
49 Politici contabile 1048
50 Principii contabile 1198
51 Anexele la situatiile financiare 823
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 869
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2450
54 Contul de rezultat patrimonial 1641
55 Bilantul 902
56 Componenta Situatiilor Financiare 844
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 835
58 Exercitiul financiar 796
59 Sistemul informatic 781
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1292
61 Balanta de verificare 1668
62 Registrele de contabilitate 1099
63 Forma de inregistrare in contabilitate 972
64 Documente justificative- prevederi generale 873
65 Moneda si cursul de inregistrare 811
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1846
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1069
68 Obiectul contabilitatii publice 1409
69 Conturi anuale de executie 945
70 Coduri IBAN 1666
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1832