Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 798
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2629
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 937
4 Fondurile unei institutii publice 1057
5 Capitalurile unei institutii publice 590
6 Provizioane 878
7 Instrumentele datoriei publice locale 440
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 500
9 Datoria publica locala- Definitie 785
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 467
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 352
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 936
13 Datorii pe termen lung (necurente) 743
14 Datorii pe termen scurt (curente) 393
15 Ajustari pentru depreciere 485
16 Momentul inregistrarii 443
17 Decontarile între institutiile publice 532
18 Conturi de regularizare si asimilate 770
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 586
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 454
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 815
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 481
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 990
24 Clienti si conturi asimilate 543
25 Furnizori si conturi asimilate 540
26 Terti 426
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 580
28 Viramente interne 455
29 Disponibil al fondurilor speciale 388
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 436
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 798
32 Acreditive 419
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 934
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 452
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 503
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 626
37 . Investitii pe termen scurt 531
38 Stocuri 1195
39 Active curente (circulante) 947
40 Active financiare 667
41 Active fixe corporale 1896
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 446
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 526
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 817
45 Contul de executie bugetara 846
46 Reguli generale de evaluare 465
47 Corectarea erorilor contabile 477
48 Comparabilitatea informatiilor 407
49 Politici contabile 536
50 Principii contabile 621
51 Anexele la situatiile financiare 451
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 489
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1385
54 Contul de rezultat patrimonial 832
55 Bilantul 458
56 Componenta Situatiilor Financiare 453
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 502
58 Exercitiul financiar 431
59 Sistemul informatic 415
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 626
61 Balanta de verificare 806
62 Registrele de contabilitate 528
63 Forma de inregistrare in contabilitate 526
64 Documente justificative- prevederi generale 474
65 Moneda si cursul de inregistrare 427
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 997
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 624
68 Obiectul contabilitatii publice 731
69 Conturi anuale de executie 463
70 Coduri IBAN 628
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 973