Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1892
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 6313
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2014
4 Fondurile unei institutii publice 2597
5 Capitalurile unei institutii publice 1290
6 Provizioane 1861
7 Instrumentele datoriei publice locale 1051
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1145
9 Datoria publica locala- Definitie 1631
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 947
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 727
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1993
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1534
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1002
15 Ajustari pentru depreciere 950
16 Momentul inregistrarii 1005
17 Decontarile între institutiile publice 992
18 Conturi de regularizare si asimilate 1725
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1427
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 896
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1797
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 954
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2110
24 Clienti si conturi asimilate 1188
25 Furnizori si conturi asimilate 1276
26 Terti 886
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1229
28 Viramente interne 967
29 Disponibil al fondurilor speciale 842
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 941
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2029
32 Acreditive 811
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2082
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 920
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1041
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1387
37 . Investitii pe termen scurt 1044
38 Stocuri 3552
39 Active curente (circulante) 1675
40 Active financiare 3452
41 Active fixe corporale 9830
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 920
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1089
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1688
45 Contul de executie bugetara 1760
46 Reguli generale de evaluare 1118
47 Corectarea erorilor contabile 1057
48 Comparabilitatea informatiilor 866
49 Politici contabile 1231
50 Principii contabile 1413
51 Anexele la situatiile financiare 951
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1032
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2722
54 Contul de rezultat patrimonial 1931
55 Bilantul 1055
56 Componenta Situatiilor Financiare 1046
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 918
58 Exercitiul financiar 930
59 Sistemul informatic 885
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1619
61 Balanta de verificare 1920
62 Registrele de contabilitate 1290
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1145
64 Documente justificative- prevederi generale 993
65 Moneda si cursul de inregistrare 974
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2178
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1163
68 Obiectul contabilitatii publice 1706
69 Conturi anuale de executie 1135
70 Coduri IBAN 2106
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2132