Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1174
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 4099
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1349
4 Fondurile unei institutii publice 1657
5 Capitalurile unei institutii publice 863
6 Provizioane 1327
7 Instrumentele datoriei publice locale 680
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 727
9 Datoria publica locala- Definitie 1138
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 682
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 543
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1447
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1085
14 Datorii pe termen scurt (curente) 618
15 Ajustari pentru depreciere 718
16 Momentul inregistrarii 674
17 Decontarile între institutiile publice 723
18 Conturi de regularizare si asimilate 1178
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 898
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 626
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1210
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 655
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1387
24 Clienti si conturi asimilate 806
25 Furnizori si conturi asimilate 832
26 Terti 618
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 801
28 Viramente interne 646
29 Disponibil al fondurilor speciale 572
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 647
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1334
32 Acreditive 603
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1457
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 650
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 734
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 876
37 . Investitii pe termen scurt 735
38 Stocuri 1950
39 Active curente (circulante) 1196
40 Active financiare 1552
41 Active fixe corporale 4524
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 622
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 737
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1132
45 Contul de executie bugetara 1236
46 Reguli generale de evaluare 658
47 Corectarea erorilor contabile 673
48 Comparabilitatea informatiilor 596
49 Politici contabile 794
50 Principii contabile 888
51 Anexele la situatiile financiare 656
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 665
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1986
54 Contul de rezultat patrimonial 1277
55 Bilantul 670
56 Componenta Situatiilor Financiare 623
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 701
58 Exercitiul financiar 620
59 Sistemul informatic 595
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 868
61 Balanta de verificare 1267
62 Registrele de contabilitate 795
63 Forma de inregistrare in contabilitate 768
64 Documente justificative- prevederi generale 660
65 Moneda si cursul de inregistrare 618
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1506
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 866
68 Obiectul contabilitatii publice 1108
69 Conturi anuale de executie 671
70 Coduri IBAN 1133
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1470