Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1675
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 5803
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1830
4 Fondurile unei institutii publice 2335
5 Capitalurile unei institutii publice 1208
6 Provizioane 1758
7 Instrumentele datoriei publice locale 977
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1035
9 Datoria publica locala- Definitie 1503
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 902
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 694
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1885
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1435
14 Datorii pe termen scurt (curente) 916
15 Ajustari pentru depreciere 911
16 Momentul inregistrarii 931
17 Decontarile între institutiile publice 956
18 Conturi de regularizare si asimilate 1600
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1271
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 852
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1640
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 886
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1917
24 Clienti si conturi asimilate 1098
25 Furnizori si conturi asimilate 1177
26 Terti 838
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1128
28 Viramente interne 893
29 Disponibil al fondurilor speciale 772
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 877
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1892
32 Acreditive 776
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1977
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 881
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 969
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1266
37 . Investitii pe termen scurt 976
38 Stocuri 2964
39 Active curente (circulante) 1578
40 Active financiare 2905
41 Active fixe corporale 8065
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 808
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1010
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1546
45 Contul de executie bugetara 1652
46 Reguli generale de evaluare 995
47 Corectarea erorilor contabile 986
48 Comparabilitatea informatiilor 819
49 Politici contabile 1135
50 Principii contabile 1296
51 Anexele la situatiile financiare 874
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 951
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2576
54 Contul de rezultat patrimonial 1763
55 Bilantul 949
56 Componenta Situatiilor Financiare 934
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 873
58 Exercitiul financiar 859
59 Sistemul informatic 823
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1429
61 Balanta de verificare 1755
62 Registrele de contabilitate 1203
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1038
64 Documente justificative- prevederi generale 920
65 Moneda si cursul de inregistrare 886
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1989
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1115
68 Obiectul contabilitatii publice 1553
69 Conturi anuale de executie 1021
70 Coduri IBAN 1872
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1978