Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 833
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2739
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 985
4 Fondurile unei institutii publice 1120
5 Capitalurile unei institutii publice 614
6 Provizioane 925
7 Instrumentele datoriei publice locale 462
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 516
9 Datoria publica locala- Definitie 840
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 489
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 365
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 993
13 Datorii pe termen lung (necurente) 783
14 Datorii pe termen scurt (curente) 408
15 Ajustari pentru depreciere 510
16 Momentul inregistrarii 461
17 Decontarile între institutiile publice 546
18 Conturi de regularizare si asimilate 813
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 629
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 466
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 860
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 493
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1032
24 Clienti si conturi asimilate 562
25 Furnizori si conturi asimilate 565
26 Terti 439
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 598
28 Viramente interne 470
29 Disponibil al fondurilor speciale 399
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 454
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 853
32 Acreditive 434
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 996
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 467
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 524
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 653
37 . Investitii pe termen scurt 546
38 Stocuri 1251
39 Active curente (circulante) 962
40 Active financiare 717
41 Active fixe corporale 2055
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 458
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 543
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 849
45 Contul de executie bugetara 888
46 Reguli generale de evaluare 476
47 Corectarea erorilor contabile 489
48 Comparabilitatea informatiilor 421
49 Politici contabile 554
50 Principii contabile 652
51 Anexele la situatiile financiare 462
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 501
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1436
54 Contul de rezultat patrimonial 879
55 Bilantul 468
56 Componenta Situatiilor Financiare 464
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 538
58 Exercitiul financiar 452
59 Sistemul informatic 430
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 652
61 Balanta de verificare 856
62 Registrele de contabilitate 552
63 Forma de inregistrare in contabilitate 549
64 Documente justificative- prevederi generale 487
65 Moneda si cursul de inregistrare 439
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1049
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 658
68 Obiectul contabilitatii publice 755
69 Conturi anuale de executie 478
70 Coduri IBAN 690
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1029