Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 922
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 3136
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1099
4 Fondurile unei institutii publice 1254
5 Capitalurile unei institutii publice 659
6 Provizioane 1022
7 Instrumentele datoriei publice locale 503
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 556
9 Datoria publica locala- Definitie 924
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 530
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 395
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1095
13 Datorii pe termen lung (necurente) 835
14 Datorii pe termen scurt (curente) 442
15 Ajustari pentru depreciere 558
16 Momentul inregistrarii 511
17 Decontarile între institutiile publice 582
18 Conturi de regularizare si asimilate 907
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 689
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 498
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 944
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 523
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1120
24 Clienti si conturi asimilate 615
25 Furnizori si conturi asimilate 620
26 Terti 474
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 635
28 Viramente interne 506
29 Disponibil al fondurilor speciale 428
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 494
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 950
32 Acreditive 468
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1130
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 508
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 570
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 702
37 . Investitii pe termen scurt 586
38 Stocuri 1465
39 Active curente (circulante) 996
40 Active financiare 917
41 Active fixe corporale 2851
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 484
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 579
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 918
45 Contul de executie bugetara 960
46 Reguli generale de evaluare 504
47 Corectarea erorilor contabile 520
48 Comparabilitatea informatiilor 453
49 Politici contabile 594
50 Principii contabile 702
51 Anexele la situatiile financiare 496
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 530
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1567
54 Contul de rezultat patrimonial 976
55 Bilantul 499
56 Componenta Situatiilor Financiare 501
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 573
58 Exercitiul financiar 475
59 Sistemul informatic 464
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 696
61 Balanta de verificare 989
62 Registrele de contabilitate 596
63 Forma de inregistrare in contabilitate 591
64 Documente justificative- prevederi generale 525
65 Moneda si cursul de inregistrare 468
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1170
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 707
68 Obiectul contabilitatii publice 824
69 Conturi anuale de executie 513
70 Coduri IBAN 822
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1133