Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 740
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2328
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 815
4 Fondurile unei institutii publice 962
5 Capitalurile unei institutii publice 542
6 Provizioane 776
7 Instrumentele datoriei publice locale 408
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 461
9 Datoria publica locala- Definitie 722
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 426
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 325
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 837
13 Datorii pe termen lung (necurente) 648
14 Datorii pe termen scurt (curente) 353
15 Ajustari pentru depreciere 438
16 Momentul inregistrarii 402
17 Decontarile între institutiile publice 494
18 Conturi de regularizare si asimilate 687
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 532
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 399
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 678
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 424
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 902
24 Clienti si conturi asimilate 467
25 Furnizori si conturi asimilate 493
26 Terti 370
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 516
28 Viramente interne 422
29 Disponibil al fondurilor speciale 356
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 395
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 688
32 Acreditive 387
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 826
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 410
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 458
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 543
37 . Investitii pe termen scurt 465
38 Stocuri 1085
39 Active curente (circulante) 898
40 Active financiare 589
41 Active fixe corporale 1681
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 410
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 483
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 749
45 Contul de executie bugetara 773
46 Reguli generale de evaluare 429
47 Corectarea erorilor contabile 443
48 Comparabilitatea informatiilor 381
49 Politici contabile 492
50 Principii contabile 558
51 Anexele la situatiile financiare 414
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 439
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1259
54 Contul de rezultat patrimonial 712
55 Bilantul 406
56 Componenta Situatiilor Financiare 396
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 444
58 Exercitiul financiar 384
59 Sistemul informatic 378
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 565
61 Balanta de verificare 718
62 Registrele de contabilitate 476
63 Forma de inregistrare in contabilitate 474
64 Documente justificative- prevederi generale 421
65 Moneda si cursul de inregistrare 373
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 874
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 539
68 Obiectul contabilitatii publice 631
69 Conturi anuale de executie 424
70 Coduri IBAN 551
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 870