Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 817
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 2671
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 954
4 Fondurile unei institutii publice 1076
5 Capitalurile unei institutii publice 603
6 Provizioane 898
7 Instrumentele datoriei publice locale 450
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 510
9 Datoria publica locala- Definitie 805
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 476
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 360
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 953
13 Datorii pe termen lung (necurente) 759
14 Datorii pe termen scurt (curente) 401
15 Ajustari pentru depreciere 503
16 Momentul inregistrarii 454
17 Decontarile între institutiile publice 542
18 Conturi de regularizare si asimilate 784
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 598
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 461
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 836
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 488
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1004
24 Clienti si conturi asimilate 551
25 Furnizori si conturi asimilate 551
26 Terti 434
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 590
28 Viramente interne 464
29 Disponibil al fondurilor speciale 395
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 447
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 811
32 Acreditive 428
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 957
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 458
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 516
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 634
37 . Investitii pe termen scurt 541
38 Stocuri 1217
39 Active curente (circulante) 956
40 Active financiare 690
41 Active fixe corporale 1967
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 455
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 534
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 825
45 Contul de executie bugetara 867
46 Reguli generale de evaluare 471
47 Corectarea erorilor contabile 485
48 Comparabilitatea informatiilor 413
49 Politici contabile 548
50 Principii contabile 633
51 Anexele la situatiile financiare 457
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 497
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1407
54 Contul de rezultat patrimonial 849
55 Bilantul 463
56 Componenta Situatiilor Financiare 459
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 516
58 Exercitiul financiar 445
59 Sistemul informatic 424
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 637
61 Balanta de verificare 821
62 Registrele de contabilitate 539
63 Forma de inregistrare in contabilitate 538
64 Documente justificative- prevederi generale 482
65 Moneda si cursul de inregistrare 434
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1013
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 638
68 Obiectul contabilitatii publice 743
69 Conturi anuale de executie 472
70 Coduri IBAN 664
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 998