Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1573
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 5507
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1690
4 Fondurile unei institutii publice 2182
5 Capitalurile unei institutii publice 1169
6 Provizioane 1675
7 Instrumentele datoriei publice locale 930
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 986
9 Datoria publica locala- Definitie 1431
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 867
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 669
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1820
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1376
14 Datorii pe termen scurt (curente) 871
15 Ajustari pentru depreciere 876
16 Momentul inregistrarii 884
17 Decontarile între institutiile publice 918
18 Conturi de regularizare si asimilate 1521
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1173
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 811
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1541
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 830
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1788
24 Clienti si conturi asimilate 1036
25 Furnizori si conturi asimilate 1119
26 Terti 807
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1063
28 Viramente interne 850
29 Disponibil al fondurilor speciale 743
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 843
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1808
32 Acreditive 745
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1876
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 852
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 923
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1194
37 . Investitii pe termen scurt 933
38 Stocuri 2727
39 Active curente (circulante) 1507
40 Active financiare 2604
41 Active fixe corporale 7270
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 771
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 950
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1449
45 Contul de executie bugetara 1571
46 Reguli generale de evaluare 924
47 Corectarea erorilor contabile 918
48 Comparabilitatea informatiilor 778
49 Politici contabile 1061
50 Principii contabile 1220
51 Anexele la situatiile financiare 832
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 887
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2479
54 Contul de rezultat patrimonial 1676
55 Bilantul 914
56 Componenta Situatiilor Financiare 857
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 844
58 Exercitiul financiar 806
59 Sistemul informatic 793
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1315
61 Balanta de verificare 1687
62 Registrele de contabilitate 1121
63 Forma de inregistrare in contabilitate 986
64 Documente justificative- prevederi generale 881
65 Moneda si cursul de inregistrare 828
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1869
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1082
68 Obiectul contabilitatii publice 1427
69 Conturi anuale de executie 960
70 Coduri IBAN 1704
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1861