Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1080
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 3768
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1271
4 Fondurile unei institutii publice 1532
5 Capitalurile unei institutii publice 787
6 Provizioane 1238
7 Instrumentele datoriei publice locale 619
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 655
9 Datoria publica locala- Definitie 1068
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 634
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 499
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1356
13 Datorii pe termen lung (necurente) 986
14 Datorii pe termen scurt (curente) 559
15 Ajustari pentru depreciere 672
16 Momentul inregistrarii 630
17 Decontarile între institutiile publice 676
18 Conturi de regularizare si asimilate 1096
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 839
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 582
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1119
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 619
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1295
24 Clienti si conturi asimilate 751
25 Furnizori si conturi asimilate 762
26 Terti 573
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 732
28 Viramente interne 605
29 Disponibil al fondurilor speciale 528
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 592
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1211
32 Acreditive 567
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1347
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 597
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 689
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 810
37 . Investitii pe termen scurt 684
38 Stocuri 1751
39 Active curente (circulante) 1120
40 Active financiare 1359
41 Active fixe corporale 3982
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 569
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 675
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1045
45 Contul de executie bugetara 1149
46 Reguli generale de evaluare 594
47 Corectarea erorilor contabile 620
48 Comparabilitatea informatiilor 558
49 Politici contabile 718
50 Principii contabile 815
51 Anexele la situatiile financiare 601
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 610
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 1866
54 Contul de rezultat patrimonial 1188
55 Bilantul 611
56 Componenta Situatiilor Financiare 584
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 678
58 Exercitiul financiar 574
59 Sistemul informatic 550
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 817
61 Balanta de verificare 1195
62 Registrele de contabilitate 722
63 Forma de inregistrare in contabilitate 692
64 Documente justificative- prevederi generale 612
65 Moneda si cursul de inregistrare 563
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1398
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 814
68 Obiectul contabilitatii publice 1023
69 Conturi anuale de executie 612
70 Coduri IBAN 1023
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1389