Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1294
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 4447
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1422
4 Fondurile unei institutii publice 1813
5 Capitalurile unei institutii publice 973
6 Provizioane 1435
7 Instrumentele datoriei publice locale 756
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 810
9 Datoria publica locala- Definitie 1222
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 734
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 579
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1540
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1173
14 Datorii pe termen scurt (curente) 692
15 Ajustari pentru depreciere 767
16 Momentul inregistrarii 735
17 Decontarile între institutiile publice 789
18 Conturi de regularizare si asimilate 1284
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 965
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 686
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1306
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 711
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1486
24 Clienti si conturi asimilate 877
25 Furnizori si conturi asimilate 918
26 Terti 683
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 892
28 Viramente interne 705
29 Disponibil al fondurilor speciale 624
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 697
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1501
32 Acreditive 645
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1609
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 713
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 779
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 959
37 . Investitii pe termen scurt 792
38 Stocuri 2139
39 Active curente (circulante) 1295
40 Active financiare 1846
41 Active fixe corporale 5353
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 659
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 796
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1219
45 Contul de executie bugetara 1338
46 Reguli generale de evaluare 734
47 Corectarea erorilor contabile 742
48 Comparabilitatea informatiilor 658
49 Politici contabile 885
50 Principii contabile 989
51 Anexele la situatiile financiare 706
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 724
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2148
54 Contul de rezultat patrimonial 1392
55 Bilantul 743
56 Componenta Situatiilor Financiare 686
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 737
58 Exercitiul financiar 667
59 Sistemul informatic 649
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 986
61 Balanta de verificare 1406
62 Registrele de contabilitate 877
63 Forma de inregistrare in contabilitate 823
64 Documente justificative- prevederi generale 723
65 Moneda si cursul de inregistrare 680
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1613
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 927
68 Obiectul contabilitatii publice 1198
69 Conturi anuale de executie 744
70 Coduri IBAN 1323
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1585