Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 1224
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 4212
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 1379
4 Fondurile unei institutii publice 1721
5 Capitalurile unei institutii publice 906
6 Provizioane 1376
7 Instrumentele datoriei publice locale 708
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 755
9 Datoria publica locala- Definitie 1171
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 701
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 554
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 1479
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1120
14 Datorii pe termen scurt (curente) 647
15 Ajustari pentru depreciere 739
16 Momentul inregistrarii 700
17 Decontarile între institutiile publice 749
18 Conturi de regularizare si asimilate 1217
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 924
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 650
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1247
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 671
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 1424
24 Clienti si conturi asimilate 841
25 Furnizori si conturi asimilate 869
26 Terti 642
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 838
28 Viramente interne 672
29 Disponibil al fondurilor speciale 596
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 668
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 1408
32 Acreditive 628
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 1524
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 678
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 753
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 905
37 . Investitii pe termen scurt 760
38 Stocuri 2027
39 Active curente (circulante) 1236
40 Active financiare 1668
41 Active fixe corporale 4888
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 638
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 763
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1172
45 Contul de executie bugetara 1278
46 Reguli generale de evaluare 687
47 Corectarea erorilor contabile 702
48 Comparabilitatea informatiilor 625
49 Politici contabile 837
50 Principii contabile 933
51 Anexele la situatiile financiare 680
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 688
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 2068
54 Contul de rezultat patrimonial 1337
55 Bilantul 698
56 Componenta Situatiilor Financiare 646
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 714
58 Exercitiul financiar 639
59 Sistemul informatic 618
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 922
61 Balanta de verificare 1316
62 Registrele de contabilitate 833
63 Forma de inregistrare in contabilitate 795
64 Documente justificative- prevederi generale 685
65 Moneda si cursul de inregistrare 640
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1551
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 896
68 Obiectul contabilitatii publice 1147
69 Conturi anuale de executie 701
70 Coduri IBAN 1188
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 1515