Echipa Contabilii.ro

sistem de contabilitate simplificat

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR" 1809
2 GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII" 1374
3 GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE" 2339
4 GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI" 5715
5 GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI" 1759
6 GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE" 3505
7 GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE" 1947
8 GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE" 1952
9 GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE" 1811
10 GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE" 2207
11 CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI" 5220
12 CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" 8572
13 CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" 3494
14 CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE" 3242
15 CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI" 3833
16 CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI" 2179
17 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT 3030
18 BILANŢ SIMPLIFICAT 3067
19 transpunere clasa 7 1284
20 transpunere clasa 6 1122
21 transpunere clasa 5 1156
22 transpunere clasa 4 1085
23 transpunere clasa 3 1031
24 transpunere clasa 2 1034
25 transpunere clasa 1 1241
26 Planul de conturi simplificat 4921
27 PREVEDERI TRANZITORII REFERITOARE LA APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE 1119
28 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 907
29 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 1019
30 POLITICI CONTABILE 1464
31 Cheltuieli 1124
32 Venituri 1013
33 VENITURI ŞI CHELTUIELI 970
34 Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile 3000
35 Alte rezerve 1082
36 Rezerve din reevaluare 968
37 Capital 1002
38 CAPITAL ŞI REZERVE 1079
39 SUBVENŢII 978
40 PROVIZIOANE 1337
41 DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1052
42 DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 971
43 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere 1307
44 TERŢI 1015
45 Casa şi conturi la bănci 1144
46 Investiţii pe termen scurt 1061
47 Stocuri 1280
48 ACTIVE CIRCULANTE 1325
49 Imobilizări financiare 1002
50 Imobilizări corporale 1062
51 Imobilizări necorporale 1156
52 ACTIVE IMOBILIZATE - Reguli de evaluare de bază 1173
53 Corectarea erorilor contabile 1313
54 Evenimente ulterioare datei bilanţului 942
55 PRINCIPII CONTABILE GENERALE 1303
56 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT 923
57 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT 1059
58 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ SIMPLIFICAT 1168
59 FORMATUL BILANŢULUI SIMPLIFICAT 1268
60 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 1187
61 ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE 1183
62 Plan de conturi - sistem de contabilitate simplificat 2444