Echipa Contabilii.ro

TITLUL IX Impozite şi taxe locale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 296. - Dispoziţii tranzitorii - 849
2 Art. 2951. - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 1386
3 Art. 295. - Dispoziţii finale - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 1925
4 Art. 2941. - Sancţiuni - OG 2/2001 945
5 Art. 294. - Sancţiuni - Nerespectarea prevederilor 1949
6 Art. 293. - Elaborarea normelor - MFP 1002
7 Art. 292. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale 1387
8 Art. 291. - Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 1319
9 Art. 289. - Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale 1107
10 Art. 288. - Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale 2827
11 Art. 287. - Alte dispoziţii comune - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene 1163
12 Art. 286. - Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale 1162
13 Art. 2851. - Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice 1064
14 Art. 285. - Facilităţi pentru persoanele juridice 1404
15 Art. 284. - Facilităţi comune - Facilităţi pentru persoane fizice 1953
16 Art. 283. - Alte taxe locale 1107
17 Art. 282. - Taxe speciale 1182
18 Art. 281. - Plata taxei hotelieră 787
19 Art. 280. - Scutiri - Taxa hotelieră 1086
20 Art. 279. - Calculul taxei - Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 2547
21 Art. 278. - Taxa hotelieră - Reguli generale 1345
22 Art. 277. - Plata impozitului pe spectacole 1012
23 Art. 276. - Scutiri Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 1114
24 Art. 275. - Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci 1926
25 Art. 274. - Calculul impozitului - impozitul pe spectacole 1905
26 Art. 273. - Impozitul pe spectacole - Reguli generale 1192
27 Art. 272. - Scutiri -Taxa pentru serviciile de reclamă ş 817
28 Art. 271. - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 1813
29 Art. 270. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 1161
30 Art. 269. - Scutiri - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 1519
31 Art. 268. - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare 2303
32 Art. 267. - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 3046
33 Art. 266. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor - Reguli generale 1138
34 Art. 265. - Plata taxei - Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 870
35 Art. 264. - Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport 3947
36 Art. 263. - Calculul taxei - Impozitul pe mijloacele de transport 5831
37 Art. 262. - Scutiri Impozitul pe mijloacele de transport 3219
38 Art. 261. - Impozitul pe mijloacele de transport - Reguli generale 1499
39 Art. 260. - Plata impozitului - Impozitul/taxa pe teren 1062
40 Art. 259. - Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului 1127
41 Art. 258. - Calculul impozitului pe teren 9124
42 Art. 257. - Scutiri- Impozitul pe teren 1739
43 Art. 256. - Impozitul şi taxa pe teren - Reguli generale 1522
44 Art. 255. -Plata impozitului - Impozitul/taxa pe clădiri 1859
45 Art. 254. - Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 1687
46 Art. 253. - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 2360
47 Art. 252. - Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 6061
48 Art. 250. - Scutiri Clădirile pentru care nu se datorează impozit, 3582
49 Art. 249. - Impozitul şi taxa pe clădiri - Reguli generale 1427
50 Art. 248. - Impozite şi taxe locale 1818
51 Art. 247. - Impozite şi taxe locale - Definiţii 1745