Echipa Contabilii.ro

TITLUL IX Impozite şi taxe locale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 296. - Dispoziţii tranzitorii - 794
2 Art. 2951. - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 1323
3 Art. 295. - Dispoziţii finale - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 1860
4 Art. 2941. - Sancţiuni - OG 2/2001 902
5 Art. 294. - Sancţiuni - Nerespectarea prevederilor 1846
6 Art. 293. - Elaborarea normelor - MFP 958
7 Art. 292. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale 1340
8 Art. 291. - Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 1282
9 Art. 289. - Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale 1071
10 Art. 288. - Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale 2657
11 Art. 287. - Alte dispoziţii comune - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene 1120
12 Art. 286. - Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale 1116
13 Art. 2851. - Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice 1040
14 Art. 285. - Facilităţi pentru persoanele juridice 1374
15 Art. 284. - Facilităţi comune - Facilităţi pentru persoane fizice 1834
16 Art. 283. - Alte taxe locale 1077
17 Art. 282. - Taxe speciale 1121
18 Art. 281. - Plata taxei hotelieră 749
19 Art. 280. - Scutiri - Taxa hotelieră 1053
20 Art. 279. - Calculul taxei - Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 2414
21 Art. 278. - Taxa hotelieră - Reguli generale 1256
22 Art. 277. - Plata impozitului pe spectacole 958
23 Art. 276. - Scutiri Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 1082
24 Art. 275. - Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci 1873
25 Art. 274. - Calculul impozitului - impozitul pe spectacole 1805
26 Art. 273. - Impozitul pe spectacole - Reguli generale 1155
27 Art. 272. - Scutiri -Taxa pentru serviciile de reclamă ş 785
28 Art. 271. - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 1759
29 Art. 270. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 1103
30 Art. 269. - Scutiri - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 1475
31 Art. 268. - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare 2218
32 Art. 267. - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 2922
33 Art. 266. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor - Reguli generale 1082
34 Art. 265. - Plata taxei - Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 842
35 Art. 264. - Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport 3815
36 Art. 263. - Calculul taxei - Impozitul pe mijloacele de transport 5598
37 Art. 262. - Scutiri Impozitul pe mijloacele de transport 3068
38 Art. 261. - Impozitul pe mijloacele de transport - Reguli generale 1444
39 Art. 260. - Plata impozitului - Impozitul/taxa pe teren 1029
40 Art. 259. - Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului 1091
41 Art. 258. - Calculul impozitului pe teren 8889
42 Art. 257. - Scutiri- Impozitul pe teren 1619
43 Art. 256. - Impozitul şi taxa pe teren - Reguli generale 1464
44 Art. 255. -Plata impozitului - Impozitul/taxa pe clădiri 1779
45 Art. 254. - Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 1614
46 Art. 253. - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 2285
47 Art. 252. - Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 5957
48 Art. 250. - Scutiri Clădirile pentru care nu se datorează impozit, 3458
49 Art. 249. - Impozitul şi taxa pe clădiri - Reguli generale 1364
50 Art. 248. - Impozite şi taxe locale 1687
51 Art. 247. - Impozite şi taxe locale - Definiţii 1665