Echipa Contabilii.ro

TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 1612. - Directive transpuse in materie de TVA 1327
2 Art. 1611. - Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării 1077
3 Art. 161. - Dispoziţii tranzitorii TVA 1406
4 Art. 160. - Măsuri de simplificare (taxarea inversa) 11731
5 Art. 159. - Corectarea documentelor (in legatura cu TVA) 2981
6 Art. 1582. - Registrul operatorilor intracomunitari 1740
7 Art. 1581. - Baza de date privind operaţiunile intracomunitare 1038
8 Art. 158. - Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale 1083
9 Art. 157. - Plata TVA la buget 1430
10 Art. 1564. - Declaraţia recapitulativă 1303
11 Art. 1563. - Decontul special de taxă şi alte declaraţii 979
12 Art. 1562. - Decontul de TVA 1055
13 Art. 1561. - Perioada fiscală 1119
14 Art. 156. - Evidenţa operaţiunilor 1433
15 Art. 1551. - Alte documente 1050
16 Art. 155. - Facturarea 3254
17 Art. 154. - Prevederi generale referitoare la înregistrare 1045
18 Art. 1531. - Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii 972
19 Art. 153. - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 2086
20 Art. 1524. - Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile 1010
21 Art. 1523. - Regimul special pentru aurul de investiţii 1579
22 Art. 1522. - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi 1457
23 Art. 1521. - Regimul special pentru agenţiile de turism 1595
24 Art. 152. - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 4378
25 Art. 1512. - Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei 1194
26 Art. 1511. - Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri 1002
27 Art. 151. - Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare 1000
28 Art. 150. - Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România 1976
29 Art. 149. - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 3703
30 Art. 148. - Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital 1215
31 Art. 1473. - Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 939
32 Art. 1472. - Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România 1390
33 Art. 1471. - Dreptul de deducere exercitat prin decontul de TVA 1025
34 Art. 147. - Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă 958
35 Art. 146. - Condiţii de exercitare a dreptului de deducere 2208
36 Art. 1451. - Limitări speciale ale dreptului de deducere 1457
37 Art. 145. - Sfera de aplicare a dreptului de deducere 1108
38 Art. 1441. - Scutiri pentru intermediari 981
39 Art. 144. - Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri 1178
40 Art. 143. - Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar 960
41 Art. 142. - Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare 1568
42 Art. 141. - Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării 1900
43 Art. 140. - Cotele de TVA 4885
44 Art. 1391. - Cursul de schimb valutar 2225
45 Art. 139. - Baza de impozitare pentru import 981
46 Art. 1381. - Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare 890
47 Art. 138. - Ajustarea bazei de impozitare 2242
48 Art. 137. - Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării 2637
49 Art. 135. - Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri 1831
50 Art. 1343. - Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă 1157
51 Art. 1342. - Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii 979
52 Art. 1341. - Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii 947
53 Art. 134. - Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii 1099
54 Art. 133. - Locul prestării de servicii 2350
55 Art. 1322. - Locul importului de bunuri 950
56 Art. 1321. - Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri 988
57 Art. 132. - Locul livrării de bunuri 994
58 Art. 131. - Importul de bunuri 911
59 Art. 1301. - Achiziţiile intracomunitare de bunuri 1033
60 Art. 130. - Schimbul de bunuri sau servicii 1206
61 Art. 129. - Prestarea de servicii 1785
62 Art. 128. - Livrarea de bunuri 1869
63 Art. 127. - Persoane impozabile şi activitatea economică 7154
64 Art. 126. - Operaţiuni impozabile 2922
65 Art. 1252. - Aplicare teritorială 1079
66 Art. 1251. - Semnificaţia unor termeni şi expresii 1362
67 Art. 125. - Definiţia taxei pe valoarea adăugată 1060