Echipa Contabilii.ro

TITLUL V Impozitul pe veniturile obţinute din Ro

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 124^41. - Data aplicării 1204
2 Art. 124^40. - Aplicabilitatea unor prevederi lărgite referitoare la asistenţă 1067
3 Art. 124^39. - Schimb de experienţă 1054
4 Art. 124^38. - Consultări 1221
5 Art. 124^37. - Verificări simultane 1221
6 Art. 124^36. - Notificarea 996
7 Art. 124^35. - Limitări la schimbul de informaţii 1095
8 Art. 124^34. - Prevederi privind secretul 1066
9 Art. 124^33. - Colaborarea dintre oficialii statului vizat 1033
10 Art. 124^32. - Limita de timp pentru transmiterea informaţiei 1143
11 Art. 124^31. - Schimbul spontan de informaţii 863
12 Art. 124^30. - Schimbul automat de informaţii 931
13 Art. 124^29. - Schimb la cerere 876
14 Art. 124^28. - Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe 998
15 Art. 124^27. - Data aplicării 881
16 Art. 124^26. - Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) 906
17 Art. 124^25. - Măsuri luate de România 911
18 Art. 124^24. - Clauza de delimitare 894
19 Art. 124^24. - Clauza de delimitare 842
20 Art. 124^23. - Reguli tranzitorii pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia şi Slovacia 1046
21 Art. 124^22. - Fraudă şi abuz 887
22 Art. 124^21. - Exceptarea plăţilor de dobânzi sau de redevenţe 951
23 Art. 124^20. - Definiţia întreprinderii, întreprinderii asociate şi a sediului permanent 1353
24 Art. 124^19. - Definiţia dobânzii şi a redevenţelor 1003
25 Art. 124^18. - Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate 892
26 Art. 124^17. - Data aplicării 1013
27 Art. 124^16. -Anexa referitoare la lista entităţilor asimilate la care se face referire la art. 12415 839
28 Art. 124^15. -Titluri de creanţe negociabile 1051
29 Art. 124^14. - Eliminarea dublei impuneri 1000
30 Art. 124^13. - Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impunerea economiilor 822
31 Art. 124^12. - Excepţii de la sistemul de reţinere la sursă 959
32 Art. 124^11. -Distribuirea venitului 868
33 Art. 124^10. - Reţinerea la sursă 918
34 Art. 124^9. - Perioada de tranziţie pentru trei state membre 868
35 Art. 124^8. -Schimbul automat de informaţii 963
36 Art. 124^7. -Informaţiile comunicate de un agent plătitor 804
37 Art. 124^6. -Sfera teritorială 1039
38 Art. 124^5. - Definiţia plăţii dobânzilor 1134
39 Art. 124^4. -Definiţia autorităţii competente 980
40 Art. 124^3. - Definiţia agentului plătitor 892
41 Art. 124^2. - Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi 992
42 Art. 124^1. - Definiţia beneficiarului efectiv 972
43 Art. 124. - Orice persoană juridică străină are obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat, în două tranşe egale, până la datele de 25 iunie şi 25 decembrie inclusiv. 974
44 Art. 123. - Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, 1064
45 Art. 122. - Impozitul pe reprezentanţe 834
46 Art. 121. - Dispoziţii tranzitorii 893
47 Art. 120. - Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi 1450
48 Art. 119. - Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă 978
49 Art. 118. - Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene 1012
50 Art. 117. - Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 1030
51 Art. 116. - Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi 1233
52 Art. 115. - Venituri impozabile obţinute din România 1129
53 Art. 114. - Sfera de cuprindere a impozitului 900
54 Art. 113. - Nerezidenţii care obţin venituri impozabile din România au obligaţia de a plăti impozit 849