Echipa Contabilii.ro

TITLUL III Impozitul pe venit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 CNPAS: PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ÎN CAZUL BENEFICIARILOR DE PENSII ACHITATE PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII 1001
2 Art. 95. - Definitivarea impunerii pe anul fiscal 1302
3 Art. 94 - Dispoziţii tranzitorii 1069
4 Art. 93. - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 924
5 Art. 91 - Creditul fiscal extern 1989
6 Art. 90 - Venituri obţinute din străinătate 1056
7 Art. 89 - Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente 1098
8 Art. 88. - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente 1073
9 Art. 87 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 1055
10 Art. 86 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 2524
11 Art. 85 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun 903
12 Art. 84 - Stabilirea şi plata impozitului anual datorat 948
13 Art. 83. - Declaraţia privind venitul realizat 1074
14 Art. 82 - Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 869
15 Art. 81 - Declaraţii de venit estimat 1354
16 Art. 80^1. - Stabilirea câştigului net anual impozabil 928
17 Art. 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil 1191
18 Art. 79^1. - Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 876
19 Art. 79 - Calculul impozitului şi termenul de plată 865
20 Art. 78 - Definirea veniturilor din alte surse 1044
21 Art. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare 972
22 Art. 77^2 - Rectificarea impozitului 959
23 Art. 77^1. - Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 2134
24 Art. 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 1005
25 Art. 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 903
26 Art. 75. - Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 897
27 Art. 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 1236
28 Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă 928
29 Art. 72 - Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 839
30 Art. 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole 995
31 Art. 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii 938
32 Art. 69. - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 911
33 Art. 68. - Definirea veniturilor din pensii 1033
34 Art. 67^2. - Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 849
35 Art. 67. - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 858
36 Art. 66 - Stabilirea venitului din investiţii 984
37 Art. 65 - Definirea veniturilor din investiţii 1047
38 Art. 64 - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 980
39 Art. 63. - Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 851
40 Art. 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 810
41 Art. 61. - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 947
42 Art. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 850
43 Art. 59 - Fişe fiscale 992
44 Art. 58^1. - Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 947
45 Art. 58 - Termen de plată a impozituluide salarii şi de venituri asimilate salariilor 881
46 Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 2301
47 Art. 56 - Deducere personală 1918
48 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 1019
49 Art. 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente 845
50 Art. 53. - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 879
51 Art. 52^1. - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente 1032
52 Art. 52 - Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 959
53 Art. 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă 804
54 Art. 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 861
55 Art. 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 946
56 Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 953
57 Art. 46 - Definirea veniturilor din activităţi independente 1080
58 Art. 45 - Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe 853
59 Art. 44 - Perioada impozabilă 901
60 Art. 43. - Cotele de impozitare 817
61 Art. 42 - Venituri neimpozabile 1225
62 Art. 41 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 868
63 Art. 40 - Sfera de cuprindere a impozitului 927
64 Art. 39 - Contribuabili 969