Echipa Contabilii.ro

TITLUL III Impozitul pe venit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 CNPAS: PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ÎN CAZUL BENEFICIARILOR DE PENSII ACHITATE PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII 963
2 Art. 95. - Definitivarea impunerii pe anul fiscal 1258
3 Art. 94 - Dispoziţii tranzitorii 1032
4 Art. 93. - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 901
5 Art. 91 - Creditul fiscal extern 1881
6 Art. 90 - Venituri obţinute din străinătate 1028
7 Art. 89 - Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente 1068
8 Art. 88. - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente 1038
9 Art. 87 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 1022
10 Art. 86 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 2437
11 Art. 85 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun 880
12 Art. 84 - Stabilirea şi plata impozitului anual datorat 925
13 Art. 83. - Declaraţia privind venitul realizat 1042
14 Art. 82 - Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 835
15 Art. 81 - Declaraţii de venit estimat 1321
16 Art. 80^1. - Stabilirea câştigului net anual impozabil 904
17 Art. 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil 1157
18 Art. 79^1. - Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 845
19 Art. 79 - Calculul impozitului şi termenul de plată 846
20 Art. 78 - Definirea veniturilor din alte surse 1024
21 Art. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare 938
22 Art. 77^2 - Rectificarea impozitului 934
23 Art. 77^1. - Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 2070
24 Art. 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 978
25 Art. 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 875
26 Art. 75. - Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 880
27 Art. 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 1169
28 Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă 891
29 Art. 72 - Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 817
30 Art. 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole 954
31 Art. 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii 904
32 Art. 69. - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 884
33 Art. 68. - Definirea veniturilor din pensii 1003
34 Art. 67^2. - Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 824
35 Art. 67. - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 810
36 Art. 66 - Stabilirea venitului din investiţii 947
37 Art. 65 - Definirea veniturilor din investiţii 1022
38 Art. 64 - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 959
39 Art. 63. - Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 829
40 Art. 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 791
41 Art. 61. - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 922
42 Art. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 824
43 Art. 59 - Fişe fiscale 967
44 Art. 58^1. - Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 910
45 Art. 58 - Termen de plată a impozituluide salarii şi de venituri asimilate salariilor 855
46 Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 2200
47 Art. 56 - Deducere personală 1879
48 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 998
49 Art. 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente 828
50 Art. 53. - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 860
51 Art. 52^1. - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente 1010
52 Art. 52 - Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 919
53 Art. 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă 770
54 Art. 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 836
55 Art. 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 928
56 Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 913
57 Art. 46 - Definirea veniturilor din activităţi independente 1026
58 Art. 45 - Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe 821
59 Art. 44 - Perioada impozabilă 875
60 Art. 43. - Cotele de impozitare 785
61 Art. 42 - Venituri neimpozabile 1167
62 Art. 41 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 823
63 Art. 40 - Sfera de cuprindere a impozitului 887
64 Art. 39 - Contribuabili 932