Echipa Contabilii.ro

Probleme rezolvate Contabilitate 2011

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 90. O societate comercială efectuează şi înregistrează în contabilitate ope­raţiile economice care privesc: 15292
2 89. Arătaţi cum se înregistrează în contabilitate următoarele operaţii efectuate de o societate comercială în legătură cu un credit bancar 6745
3 88. Arătaţi cum se vor efectua calculele şi înregistrările contabile necesare pentru un import de materii prim 5635
4 87. Care sunt componentele actuale ale situaţiilor financiare anuale con­form OMFP nr. 3.055/2009? 3907
5 86. Care sunt reducerile de preţ pe care le pot acorda furnizorii pentru livrări şi încasări aferente, precum şi modul de realizare a operaţiunilor de această natură? 2970
6 85. Care sunt destinaţiile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru repartizarea profitului net la entităţile economice cu capital integral sau majoritar de stat? 3031
7 84. Care sunt lucrările premergătoare (preliminare) întocmirii situaţiilor financiare anuale? 4482
8 83. Care sunt condiţiile şi aspectele metodologice esenţiale privind efec­tuarea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la in­ventariere, potrivit normelor în domeniu? 2510
9 82. Care sunt modelele şi regulile corespunzătoare evaluării elementelor de activ, capitaluri proprii si datorii inventariate, potrivit normelor în domeniu şi reglementărilor contabile aplicate? 2288
10 81. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situaţii, se înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu? 2377
11 80. Care sunt condiţiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventa­riere anuală a elementelor de activ, capitaluri proprii şi datorii, potrivit normelor în domeniu? 2285
12 Care sunt principalele obligaţii privind reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse? 2242
13 Care sunt principalele forme de înregistrare contabilă în partidă dublă, precum şi rolul registrelor si formularelor mai importante pe care aces­tea le utilizează în comun? 2515
14 un credit bancar pe două luni î 2432
15 un credit bancar pe 3 luni în sumă de 9.000 lei, care trebuie rambursat în 3 rate lunare 3004
16 Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. 2648
17 operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri. 2082
18 Decontările se fac prin bancă. 2318
19 La data încasării efective a efectului comercial scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD. 2221
20 Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. 2059
21 Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei. Decontarea facturii se face prin bancă, ţinându-se seama de avansul acordat anterior. 2038
22 După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă spre încasare la scadenţă. Costul de producţie al produselor finite livrate este de 500 lei. 1747
23 Costul de achiziţie al mărfurilor livrate 2769
24 După vânzarea produselor, se trimite factura şi se încasează în numerar. 2293
25 cost efec­tiv cu ajutorul metodei inventarului intermitent în 2089
26 cţiunile sunt considerate active financiare disponibile pentru vânzare. 1784
27 Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală. 1781
28 un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de l .000 USD, 1883
29 Decontările se fac prin bancă. 1810
30 Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. 2094
31 Valoarea neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor. 1809
32 O societate-mamă acordă un împrumut pe 2 ani de 8.000 lei unei fi­liale, 2402
33 La 30.06.N a fost achiziţionat un mijloc de transport care a avut un cost de achiziţie fără TVA de 10.000 lei 2544
34 amortizarea pentru anul N+l şi reevaluarea pentru anul N+l prin metoda reevaluării valorii rămase. 2013
35 Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de l .000 lei. 1888
36 După amorti­zarea integrală, depozitul se vinde cu preţul de 3.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se cu ordin de plată. 1809
37 ă se determine dobânzile capitalizabile în anul N+l în conformitate cu IAS 23 „Costurile îndatorării". 1713
38 O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale cărei lucrări au început la 01.01.N. 1740
39 Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost pla­sate pe piaţa de capital, generând venituri financiare încasate 1282
40 O societate realizează prin efort propriu o construcţie ale cărei lucrări 1796
41 După 3 ani se vinde terenul împreună cu amenajările aferente pentru suma de 80.000 lei, TVA 19%. 2058
42 Cheltuielile de dezvoltare se amortizează în 20 de luni. 1717
43 Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea programului. 2402
44 Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la sfârşitul anului. 1592
45 La sfârşitul primului an cursul este de 3, l lei/USD, iar la sfârşitul anului 2 cursul este de 2,8 lei/USD. 1471
46 Dobânda anuală este de 40% şi se plăteşte lunar. 1639
47 Toate decontările se fac în numerar. 1640
48 O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de l leu/bucată. 1906
49 O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea no­minală de 10 lei. Dobânda anuală este de 50%. 1885
50 Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii. 1686
51 Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea utilajului şi trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie 1723
52 Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profitului net pe urmă­toarele destinaţii: 1992
53 formula contabilă de înregistrare a repartizării la alte rezerve a unei cote de 10% din profitul unităţii. 2046
54 Inregistraţi în contabilitate operaţiunile. 2766
55 Inregistraţi în contabilitate operaţiunile legate de aport. 1689
56 compensarea unei datorii faţă de un furnizor. 2098
57 Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în natură 1615
58 înregistrările în contabilitatea societăţii M la l septembrie si la 31 decembrie N, 1373
59 înregistrările în contabilitatea societăţii româneşti. 1593
60 să se contabilizeze impozitul amânat aferent crean­ţelor clienţi la 31.12.N. 1892
61 Să se regularizeze TVA. 2757
62 înregistrările contabile generate de împrumut. 1510
63 diminuarea capitalului social. 1728
64 Să se contabilizeze diminuarea capitalului social. 2112
65 primirea împrumutului şi evaluarea datoriei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1391
66 Să se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului şi evaluarea creanţei la închiderea exerciţiului N, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1496
67 operaţia de achiziţie, evaluarea datoriei la inventar şi plata datoriei. 1608
68 Să se contabilizeze operaţia de vânzare şi încasarea creanţelor. 1925
69 Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu OMFP nr. 3.055/2009. 1512
70 rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1859
71 Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1749
72 Să se calculeze rezultatul pe acţiune de bază în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune". 1443
73 18. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie al 1487
74 17. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie a 1460
75 16. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea c 1420
76 15. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u 1777
77 14. La 10 martie N, o întreprindere obţine o subvenţie de 3.000.000 u.m. pentru finanţarea consumului de apă 1333
78 13. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie 1725
79 12. La 30.06.N, o întreprindere obţine o subvenţie de 16.000.000 u.m. pentru a achiziţiona o instalaţie 1515
80 11. O societate procedează la construirea unei clădiri în care va funcţiona serviciul administrativ. 1488
81 10. In cursul lunii noiembrie N, societatea a achiziţionat un teren în valoare de 50.000.000 u.m 1683
82 9. O societate prestează servicii de curierat pe plan intern şi internaţional. 1642
83 8. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. 1896
84 7. Stocul mărfii M la l noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m 1514
85 6. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. 1954
86 5. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m. 2336
87 4. O societate deţine o categorie de imobilizări necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N-2 cu 50.000 u.m 2245
88 3. O societate dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societăţii a angajat, 1536
89 2. O societate a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de gestiune a stocurilor 2351
90 .O societate are un departament de cercetare care dezvoltă 2783