Echipa Contabilii.ro

Examen Consultant fiscal 2011

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Modalitatea de accesare a sistemului de e-Learning a Camerei Consultanţilor Fiscali 1451
2 Statistica - promovabilitate examen CCF 2375
3 CCF - Cursurile de perfecţionare în fiscalitate organizate de Camera Consultanţilor Fiscali 1184
4 Comunicat CCF - 08.10.2011 1264
5 examen CCF 15 noiembrie 2011 1762
6 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN Octombrie 2011 1407
7 40 examen categorii de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, la calculul impozitului pe profit? 1899
8 39 examen termenul de plată a impozitului pe profitul realizat de Sc cu venituri din pomicultura 1514
9 38 examen situaţiile financiare anuale prescurtate 1320
10 37 examen obligaţia desemnării unui reprezentant fiscal 1584
11 36 examen -Domiciliul fiscal pentru asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică 1290
12 35 examen -plătitor al obligaţiilor fiscale - Pentru contribuabilii care au sedii secundare înregistrate fiscal 1233
13 34 examen perioada pe durata căreia chiriasul poate deduce amortizarea fiscală 1245
14 33 examen produse supuse sistemului de marcare 1281
15 32 examen Există posibilitatea regularizării impozitului pe venitul nerezidenţilor reţinut la sursă în România 1170
16 31 examen -Care dintre următoarele operaţiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere 1146
17 30 examen -serviciu de transport intracomunitar de bunuri de la Bucuresti la Paris 1308
18 29 examen Obligaţia depunerii declaraţiei fiscale nu se menţine în cazul în care: 1185
19 28 examen Pierderile rezultate din tranzacţiile cu părţi sociale si valori mobiliare, în cazul societăţilor închise 1250
20 27 examen contract de asigurare pentru un autoturism 1151
21 26 examen Care din următoarele categorii de persoane nu este plătitoare de impozit pe profit? 1149
22 25 examen Livrarea este taxabilă cu cota de TVA de: 1156
23 24 examen Principiul general de calcul si reţinere a impozitului pe venitul obţinut din România de nerezidenţi este: 1139
24 23 examen În cazul în care se utilizează expresia „regim suspensiv vamal”, se înţelege că aplicându-se, în cazul mărfurilor necomunitare, următoarelor regimuri: 1294
25 22 examen Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal 1132
26 21 examen redevenţă, potrivit Codului fiscal 1495
27 20 examen -Nivelul accizelor 1097
28 19 Care este reglementarea legală pe care o aplică plătitorul de venit din România în cazul în care beneficiarul de venit nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală? 1044
29 18 Care este limita de deducere a diurnei la calculul profitului impozabil 1402
30 17 examen Nu constituie prestări de servicii efectuate cu plată din punct de vedere al TVA operaţiuni precum: 1192
31 16 examen Actul administrativ fiscal prin care se stabileste suma aprobată la rambursare 1439
32 15 Când intervine exigibilitatea din punct de vedere al TVA pentru livrarea efectuată de societatea X? 1227
33 14 examen -Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reţinerea la sursă, cu o cotă de: 1240
34 13 examen - Intră sub incidenţa regimului de antrepozitare fiscală prevăzut la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal: 1053
35 12 Constituie contravenţie, sancţionată cu amendă, fapta de a nu menţiona în orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, a următoarelor elemente 1078
36 11 examen -Care este perioada pentru care un santier de construcţii este considerat sediu permanent, potrivit titlului I din Codul fiscal? 1118
37 10 examen - Depozitarea exclusivă a produselor energetice în regim suspensiv de accize poate avea loc în antrepozitele fiscale 1110
38 9 examen - contract de leasing operaţional, un utilaj tehnologic 1241
39 8 examen Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, cu excepţia transferului neimpozabil de active, constituie din punct de vedere al TVA: 1113
40 7 examen - certificat de amânare de la plata TVA în vamă pentru importurile realizate 1250
41 6 examen În cazul în care se schimbă domiciliul fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială trece la noul organ fiscal de la data: 1160
42 5 examen Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileste prin scăderea din venitul brut a unei cheltuieli deductibile egală 1056
43 4 examen regimul TVA afferent serviciilor de închiriere a mijlocului de transport 1176
44 3 examen -Expresia „mărfuri obţinute în întregime într-o ţară” reprezintă 1197
45 2 examen În cazul ţigaretelor, acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra 1168
46 1 examen - contabil vorbind, un activ reprezintă 1278
47 ISTORIC. Informatii publicate pe ministerul finantelor publice in legatura cu examenul de consultant fiscal 1508
48 OPINII. IMPRESII. PUNCTE DE VEDERE. ARTICOLE. - Atentie la subiectele false pentru examenul de consultant fiscal 1952
49 OPINII. IMPRESII. PUNCTE DE VEDERE. ARTICOLE. -Senzatii tari la examenul de consultanti fiscali - de Edward Pastia 2180
50 COMUNICAT cu privire la suspendarea certificarii declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali pana 01.01.2013 1131
51 Model contestatie examen CCF 1160
52 20- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 3362
53 19- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 2058
54 18- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1975
55 17- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1920
56 16- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1532
57 15- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1591
58 14- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1556
59 13-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1613
60 12- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1648
61 11-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1466
62 10- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1676
63 9-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1607
64 8-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1718
65 7-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1511
66 6-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1663
67 5-- Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1599
68 4- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1578
69 3- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1827
70 2- - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 1731
71 1 - - Examenul de consultant fiscal, sesiunea martie 2011 - SUBIECTE 2313
72 C O M U N I C A T Camera Consultanţilor Fiscali organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal 1192
73 TAXE SI COTIZATII - CAMERA CONSULTANTILOR FSCALI 1164
74 Activitatea de consultanţă fiscală - Persoane juridice 968
75 Activitatea de consultanţă fiscală - Persoane fizice 1105
76 BIBLIOGRAFIE - EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL SESIUNEA OCTOMBRIE 2011 1411
77 TEMATICA DE EXAMEN noiembrie 2010 1035
78 EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL SESIUNEA OCTOMBRIE 2011 1665
79 VARIANTA B 2904
80 VARIANTA A 2414
81 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _ VARIANTA F 2233
82 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA E 1550
83 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA D 1455
84 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA C 1293
85 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA B 1202
86 Subiecte 2009 _17 octombrie 2009 _VARIANTA A 1325
87 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_VARIANTA F 1370
88 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_VARIANTA E 1288
89 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_VARIANTA D 1197
90 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_ VARIANTA C 1628
91 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_ VARIANTA B 1206
92 Subiecte 2009 _ 21 Martie 2009_ VARIANTA A 1759
93 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA F 2603
94 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA E 2310
95 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA D 1700
96 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA C 1608
97 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA B 1590
98 Subiecte 2010_ 20 Martie 2010 - CHESTIONAR DE EXAMEN - VARIANTA A 2235
99 EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA CALITĂŢII DE CONSULTANT FISCAL (teste) - martie 2009 2310
100 Model - CONTESTATIE EXAMEN 36775
101 TAXE SI COTIZATII - percepute de camera consultantilor fiscali 1582
102 Exercitarea activitatii de consultanta fiscala - persoanele juridice 1130
103 Exercitarea activitatii de consultanta fiscala - persoanele fizice 1254
104 CONDITII pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal 1630
105 Organele de Conducere ale Camerei Consultanţilor Fiscali: 1085
106 Camera Consultantilor Fiscali - Membrii Consiliului Superior 2281
107 Hotărârea CCF nr. 1/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei pentru anul 2011 1278
108 Hotărârea CCF nr. 2/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal 1269
109 Hotărârea CCF nr. 3/2011 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi depunerea declaraţiilor în anul 2011 1360
110 OG nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală 1456