Echipa Contabilii.ro

Directiva TVA

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Terminologie TVA 1659
2 Istoric Directiva TVA 1520
3 LISTA OPERAȚIUNILOR SUPUSE DEROGĂRILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 ȘI 380-390 1661
4 OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 și 4 1397
5 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR AGRICOLE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 5 1404
6 LISTA ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 4 1291
7 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 199 ALINEATUL (1) LITERA (d) 1338
8 LISTA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 106 1264
9 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂRORA LE POT FI APLICATE COTELE REDUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 98 1290
10 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 56 ALINEATUL (1) LITERA (K) 1396
11 LISTA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF 1250
12 Observatii 1173
13 Transpunere și intrare în vigoare 1107
14 Măsuri tranzitorii aplicabile în contextul aderării la Uniunea Europeană 1071
15 Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre 1155
16 Alte impozite, drepturi și taxe 1189
17 Cursuri de schimb 1212
18 DISPOZIȚII DIVERSE 1042
19 DEROGĂRI 1312
20 Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii pe cale electronică unor persoane neimpozabile 1221
21 Regimul special pentru aurul de investiții 1957
22 Măsuri de prevenire a denaturărilor concurenței și a evaziunii fiscale 1074
23 Regimul special pentru vânzările prin licitație publică 1556
24 Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități 2061
25 Regimul special pentru agențiile de turism 1880
26 Regimul comun forfetar pentru producători agricoli 1518
27 REGIMURI SPECIALE 1387
28 Obligații privind anumite operațiuni de import și export 1481
29 Dispoziții diverse 1114
30 Declarații recapitulative 6294
31 Declarații 1131
32 Contabilitate 1238
33 Măsuri de simplificare 1243
34 Transmiterea facturilor prin mijloace electronice 1457
35 Conținutul facturilor 1462
36 Facturare 1342
37 OBLIGAȚIILE PERSOANELOR IMPOZABILE ȘI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE 1188
38 Ajustarea deducerilor 1107
39 Norme care reglementează exercitarea dreptului de deducere 1235
40 Restricții privind dreptul de deducere 1156
41 Pro rata de deducere 1496
42 DEDUCERI 1429
43 Operațiuni scutite în vederea exportului și în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre 1106
44 Scutiri pentru operațiunile legate de comerțul internațional 1188
45 Scutiri pentru prestările de servicii efectuate de către intermediari 1148
46 Scutiri referitoare la anumite operațiuni asimilate exporturilor 1066
47 Scutiri legate de transportul internațional 1113
48 Scutiri la export 1274
49 Scutiri pentru anumite servicii de transport 1132
50 Scutiri pentru achizițiile intracomunitare de bunuri 1142
51 Scutiri pentru operațiunile intracomunitare 1174
52 SCUTIRI 1352
53 COTE de TVA 1659
54 BAZĂ DE IMPOZITARE 3693
55 FAPT GENERATOR ȘI EXIGIBILITATEA TVA 4038
56 LOCUL OPERAȚIUNILOR TAXABILE 1511
57 OPERAȚIUNI TAXABILE 1538
58 PERSOANE IMPOZABILE 1386
59 SFERĂ DE APLICARE TERITORIALĂ 1189
60 OBIECT ȘI SFERĂ DE APLICARE 1163
61 CUPRINS 1173
62 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1527
63 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1104