Echipa Contabilii.ro

Directiva TVA

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Terminologie TVA 1586
2 Istoric Directiva TVA 1467
3 LISTA OPERAȚIUNILOR SUPUSE DEROGĂRILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 370, 371 ȘI 380-390 1584
4 OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 311 ALINEATUL (1) PUNCTELE 2, 3 și 4 1357
5 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR AGRICOLE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 5 1362
6 LISTA ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 295 ALINEATUL (1) PUNCTUL 4 1245
7 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 199 ALINEATUL (1) LITERA (d) 1277
8 LISTA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 106 1230
9 LISTA LIVRĂRILOR DE BUNURI ȘI PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂRORA LE POT FI APLICATE COTELE REDUSE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 98 1245
10 LISTA ORIENTATIVĂ A SERVICIILOR FURNIZATE PE CALE ELECTRONICĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 56 ALINEATUL (1) LITERA (K) 1353
11 LISTA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 13 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF 1202
12 Observatii 1123
13 Transpunere și intrare în vigoare 1074
14 Măsuri tranzitorii aplicabile în contextul aderării la Uniunea Europeană 1021
15 Regim tranzitoriu pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre 1101
16 Alte impozite, drepturi și taxe 1155
17 Cursuri de schimb 1167
18 DISPOZIȚII DIVERSE 1006
19 DEROGĂRI 1269
20 Regim special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii pe cale electronică unor persoane neimpozabile 1191
21 Regimul special pentru aurul de investiții 1859
22 Măsuri de prevenire a denaturărilor concurenței și a evaziunii fiscale 1020
23 Regimul special pentru vânzările prin licitație publică 1518
24 Regimuri speciale pentru bunuri second-hand, obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități 2003
25 Regimul special pentru agențiile de turism 1792
26 Regimul comun forfetar pentru producători agricoli 1474
27 REGIMURI SPECIALE 1336
28 Obligații privind anumite operațiuni de import și export 1432
29 Dispoziții diverse 1075
30 Declarații recapitulative 6263
31 Declarații 1090
32 Contabilitate 1198
33 Măsuri de simplificare 1192
34 Transmiterea facturilor prin mijloace electronice 1410
35 Conținutul facturilor 1403
36 Facturare 1292
37 OBLIGAȚIILE PERSOANELOR IMPOZABILE ȘI ALE ANUMITOR PERSOANE NEIMPOZABILE 1160
38 Ajustarea deducerilor 1070
39 Norme care reglementează exercitarea dreptului de deducere 1207
40 Restricții privind dreptul de deducere 1122
41 Pro rata de deducere 1447
42 DEDUCERI 1384
43 Operațiuni scutite în vederea exportului și în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre 1061
44 Scutiri pentru operațiunile legate de comerțul internațional 1152
45 Scutiri pentru prestările de servicii efectuate de către intermediari 1112
46 Scutiri referitoare la anumite operațiuni asimilate exporturilor 1025
47 Scutiri legate de transportul internațional 1070
48 Scutiri la export 1203
49 Scutiri pentru anumite servicii de transport 1100
50 Scutiri pentru achizițiile intracomunitare de bunuri 1093
51 Scutiri pentru operațiunile intracomunitare 1134
52 SCUTIRI 1281
53 COTE de TVA 1609
54 BAZĂ DE IMPOZITARE 3539
55 FAPT GENERATOR ȘI EXIGIBILITATEA TVA 3889
56 LOCUL OPERAȚIUNILOR TAXABILE 1460
57 OPERAȚIUNI TAXABILE 1483
58 PERSOANE IMPOZABILE 1336
59 SFERĂ DE APLICARE TERITORIALĂ 1159
60 OBIECT ȘI SFERĂ DE APLICARE 1124
61 CUPRINS 1136
62 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1464
63 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 1060