Echipa Contabilii.ro

Dictionar_contabilitate

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Sancţiune severă 1466
2 Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile 3460
3 Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1690
4 Inventarul intermitent 2123
5 Evidenta obiectelor de inventar 5304
6 Evidenta stocurilor. Metoda global-valorică 2810
7 Evidenta stocurilor. Metoda cantitativ-valorică 3498
8 Evidenta stocurilor. Metoda operativ-contabilă 3974
9 Model de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale" 1357
10 Model de înregistrare combinată "maestru-şah cu jurnale" 1673
11 Model de înregistrare "maestru-şah" 1510
12 Model de înregistrare în contabilitate "pe jurnale" 2359
13 Cartea mare 1495
14 Registrul inventar 1368
15 Registrul jurnal 1345
16 Factura 1340
17 Inregistrarile in contabilitate 1574
18 Externalizarea prelucrarii documentelor contabile 1141
19 Corectarea documentelor justificative si contabile 1270
20 Documentele justificative si contabile 2212
21 Inventarierea 3827
22 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice 2655
23 Registrele de contabilitate 2841
24 Situaţiile financiare anuale 1131
25 Contabilitatea 1331
26 Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 1443
27 Amortizarea accelerată 1342
28 Amortizarea degresivă 1597
29 Amortizarea liniară 1676
30 Valoarea de Intrare a mijloacelor fixe 1959
31 Amortizarea 1353
32 Activele necorporale aferente capitalului imobilizat 1134
33 Mijloace fixe 1422
34 Activele corporale aferente capitalului imobilizat 1161
35 Amortizarea capitalului imobilizat. 1111
36 Politicile contabile 1687
37 Contabilitatea operaţiunilor realizate în cadrul contractelor de asocieri în participaţie 1328
38 Pierderile 1171
39 Cheltuielile entităţii 1261
40 Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare 1746
41 Venituri din redevenţe, chirii, dobânzi şi dividende 1296
42 Venituri din prestarea de servicii 1112
43 Venituri din vânzări de bunuri 1340
44 Veniturile financiare 1380
45 Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei 1879
46 Veniturile din exploatare 2788
47 Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie 1206
48 Câştigurile 996
49 Contul de profit şi pierdere 1700
50 Pierderea contabilă reportată 1381
51 Repartizarea profitului 2747
52 Rezultatul exerciţiului 2237
53 Rezervele statutare sau contractuale 1190
54 Rezervele legale 1077
55 Rezerve din reevaluare 1641
56 Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1394
57 Prima de aport 1275
58 Prima de fuziune 1399
59 Prima de emisiune 1265
60 Primele legate de capital 1137
61 Evaluarea 1111
62 Principiul contabilităţii de angajamente 3754
63 Activităţile curente 1155
64 Elementele extraordinare 1390
65 Cheltuielile 1149
66 Veniturile 1175
67 Cifra de afaceri netă 10060
68 Ajustările de valoare 1185
69 Comparabilitatea situatiilor financiare anuale 1479
70 Credibilitatea situatiilor finananciare anuale 1220
71 Relevanţa situatiilor financiare anuale 1218
72 Inteligibilitatea situatiilor financiare 1360
73 Utilizatorii situaţiilor financiare 1326
74 Beneficiile economice 1245
75 Capitalurile proprii ale societatii 1096
76 Datoria societatii 1253
77 Activul societatii 1420
78 Bilanţul 1264
79 Subunităţile fără personalitate juridică 2545
80 Persoanele care aplica Legea contabilitatii, in sensul art. 1 din legea nr. 82/1991 2447