Echipa Contabilii.ro

modele de contracte

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Cerere pentru Registrul Unic de control 13672
2 Cerere pentru Registrul de Evidenta Fiscala 8791
3 Contract de administrare 2300
4 CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT 3640
5 Contract de imprumut societate 7419
6 Contract de comodat autovehicule 2439
7 Contract de colaborare 5624
8 Notificare pentru rezilierea unui contract 2731
9 Societate comercială pe acţiuni - model 2523
10 Societate comercială mixtă, cu participare străină - model 2411
11 Societate comercială mixtă (asociere între două societăţi) - model 1623
12 Societate comercială în nume colectiv - model 2163
13 Societate comercială în comandită simplă - model 1938
14 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 1530
15 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 1704
16 Societate comercială cu răspundere limitată - cu asociat unic - model 3860
17 Societate comercială cu răspundere limitată - cu mai mulţi asociaţi - model 2102
18 Societate comercială cu răspundere limitată - cu mai mulţi asociaţi - model 2521
19 Reclamatie administrativa (2) 1642
20 Reclamatie administrativa (1) 1441
21 Cerere-tip 1622
22 Modalitati de contestare a deciziei autoritatii 1577
23 CONTRACT DE GARANTIE 1608
24 CONTRACT DE CONSULTANTA 1798
25 CONTRACT DE DONAŢIE 1477
26 CONTRACT DE DONAŢIE 1345
27 CONTRACT DE DONAŢIE 1349
28 CONTRACT DE EDITARE 1278
29 CONTRACT DE GAJ 1350
30 CONTRACT DE GAJ*) 1296
31 CONTRACT DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE 1719
32 CONTRACT DE IMPRUMUT GARANTAT CU IPOTECA 1486
33 CONTRACT DE IMPRUMUT GARANTAT CU GAJ 2046
34 CONTRACT DE AUTOR 1777
35 CONTRACT DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 1381
36 Cerere pentru autentificarea unui contract de vanzare-cumparare 1359
37 CONTRACT DE CONSULTANTA 1609
38 CONTRACT DE MANAGEMENT 1676
39 ACORD DE CONSULTANŢĂ 1253
40 CONTRACT DE CONSULTANTA 1736
41 CONTRACT DE CONSULTANTA 1424
42 CONVENŢIE DE REMITERE A DATORIEI 3715
43 CONTRACT DE VOLUNTARIAT 3957
44 CONTRACT DE DEPOZIT 1487
45 TRANZACŢIE 1345
46 CONTRACT DE BARTER 2465
47 CONTRACT DE MECENAT 5828
48 CONTRACT DE SPONSORIZARE 1616
49 CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ 1586
50 FIŞA POSTULUI (elemente constitutive) 3480
51 DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ 3145
52 DECIZIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 3908
53 ACORD PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 2321
54 ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 5044
55 CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1690
56 CONTRACT DE FRANCIZĂ 1968
57 CONTRACT DE EDITARE LA COMANDĂ 1371
58 CONTRACT DE EDITARE 1326
59 CONTRACT DE LICENŢĂ DESEN/MODEL INDUSTRIAL 1411
60 CONTRACT DE LICENŢĂ A MĂRCII 3238
61 CONTRACT DE COMISION 1913
62 CONTRACT DE INTERMEDIERE 2288
63 CONTRACT DE MANDAT 1791
64 PROCURĂ SPECIALĂ 1708
65 CONTRACT DE WEBHOSTING 1395
66 CONTRACT DE UTILIZARE A UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR 1625
67 CONTRACT DE DISTRIBUŢIE EXCLUSIVĂ/NEEXCLUSIVĂ 2309
68 CONTRACT DE CONSULTING-ENGINEERING 1719
69 CONTRACTUL DE IMPRESARIAT ARTISTIC 3096
70 CONTRACT DE PUBLICITATE 2188
71 CONTRACT DE FACTORING 2924
72 CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN 1834
73 CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2058
74 CONTRACT DE WEBDESIGN ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2443
75 CONTRACT DE PUNERE LA DISPOZIŢIE DE PERSONAL 5953
76 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 2313
77 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ 2771
78 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII FINANCIAR-CONTABILE 6420
79 CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 1390
80 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 2829
81 CONTRACT DE ESCROW 2554
82 CONTRACT DE GARANŢIE A GESTIONARULUI 1627
83 CONTRACT DE FIDEJUSIUNE 2753
84 CONTRACT DE GAJ ASUPRA UNUI DREPT DE CREANŢĂ 1689
85 CONTRACT DE IPOTECĂ 1554
86 CONTRACT DE LEASING OPERAŢIONAL MOBILIAR 1416
87 CONTRACT DE LEASING FINANCIAR MOBILIAR 1532
88 CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE UZUFRUCT 3288
89 CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE 5210
90 CONTRACT DE COMODAT 2091
91 CONTRACT DE CONCESIUNE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ 1513
92 CONTRACT DE ARENDARE 3812
93 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A UNUI SPAŢIU COMERCIAL 14772
94 CONVENŢIE DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 11164
95 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI 6039
96 CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ 1690
97 CONTRACT DE ÎNTREŢINERE 1344
98 DECLARAŢIE NOTARIALĂ CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA DATORIEI LA CONTRACTELE DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 2400
99 CONTRACT DE DONAŢIE 1342
100 CONTRACT DE CESIUNE DE CREANŢĂ 8525
101 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE MĂRFURI 7624
102 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE BUNURI 10560
103 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE FOND DE COMERŢ 4152
104 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE TEREN 9245
105 ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A UNUI IMOBIL 3180
106 CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA FUNDAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR 1990
107 CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ASOCIAŢIEI ÎN REGISTRUL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR 8421
108 HOTĂRÂRE DE CONSTITUIRE A FUNDAŢIEI 1127
109 HOTĂRÂRE DE CONSTITUIRE A ASOCIAŢIEI 1222
110 STATUT FUNDAŢIE 1798
111 STATUT ASOCIAŢIE 1438
112 ACT CONSTITUTIV AL FUNDAŢIEI 1133
113 ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI 1288
114 PROIECT DE FUZIUNE 2431
115 STATUT DE SOCIETATE AGRICOLĂ 5430
116 CONTRACT DE SOCIETATE AGRICOLĂ 1648
117 CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE 1944
118 CONTRACT DE JOINT-VENTURE 2203
119 CONTRACT DE SOCIETATE CIVILĂ 1879
120 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI 1658
121 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ 1270
122 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢII ÎN NUME COLECTIV 1325
123 CONVENŢIE PRIVIND RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATE 1897
124 CONTRACT DE GARANŢIE REALĂ MOBILIARĂ ASUPRA PĂRŢILOR SOCIALE 2185
125 CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE 1897
126 HOTĂRÂRE A ASOCIAŢILOR PRIVIND CONSTITUIREA UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 1233
127 HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC/ADUNĂRII GENERALE PENTRU MAJORAREA/REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 9714
128 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORILOR 2160
129 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 1278
130 CONTRACT DE ADMINISTRARE A UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE 2955
131 ACTUL CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ASOCIAT UNIC 3016
132 ACT CONSTITUTIV AL UNEI SOCIETĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 1367
133 HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1313
134 ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1360
135 CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 1417
136 DECLARAŢIE A ADMINISTRATORULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU EXERCITAREA FUNCŢIEI 2900
137 CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACŢIUNI 2463