Echipa Contabilii.ro

Impozitul pe profit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 OUG nr. 87/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 2806
2 OMFP nr. 2559/2010. - Modificari. Modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă 1494
3 OMFP nr. 2689/2010 - Noua declaraţie de impozit pe profit pentru anul 2010 2935
4 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit 2654
5 Plata impozitului 2901
6 Pierderi fiscale externe 1556
7 Credit fiscal 1671
8 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare 1428
9 Veniturile unui sediu permanent 1495
10 Asocieri fără personalitate juridică 1428
11 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene 1249
12 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare 1722
13 Pierderi fiscale 2492
14 Contracte de leasing 1608
15 Amortizarea fiscala 5745
16 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 2039
17 Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, 3360
18 deductibilitatea provizioanelor 1995
19 provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor 2406
20 rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile 2853
21 Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii 1634
22 Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea. 2480
23 cheltuieli nu sunt deductibile 3116
24 cheltuieli cu deductibilitate limitată 2599
25 cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri 1961
26 cheltuieli deductibile 1627
27 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene 1633
28 venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil 2005
29 Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei. 1349
30 Profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice 1398
31 activităţile de cercetare-dezvoltare 1266
32 Tranzacţiile între persoane afiliate 1683
33 activităţi de servicii internaţionale care aplică regulile de evidenţă şi decontare a veniturilor şi cheltuielilor 1206
34 Metodele contabile 1538
35 stabilirea profitului impozabil 2281
36 Impozit minim 1493
37 Cotele de impozitare 1519
38 Anul fiscal 1367
39 scutiţi de la plata impozitului pe profit 1959
40 Sfera de cuprindere a impozitului 1307
41 Notiunea de contribuabil 1554
42 Estimarea preţului de piaţă al tranzacţiilor 1671
43 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 1342