Echipa Contabilii.ro

pregatire_examen_CAFR

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 SUBIECTE date in 2010 3878
2 Subiecte 2009 CAFR _ Organigrama CAFR 2748
3 Subiecte 2009 CAFR - Comisia de apel 1603
4 Subiecte 2009 CAFR - Comisia de auditori statutari 1432
5 Subiecte 2009 CAFR - Biroul permanent al Consiliului Camerei 1410
6 Subiecte 2009 CAFR - Conferinta Camerei 1727
7 Subiecte 2009 CAFR - Care sunt atributiile Consiliului CAFR? Raspunsuri. 1983
8 Nota 10 Alte informaţii 2102
9 Nota 9 Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari 10752
10 Nota 8 Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 1595
11 Nota 7 Participaţii şi surse de finanţare 1410
12 Nota 6 Principii, politici şi metode contabile 2199
13 Nota 5 Situaţia creanţelor şi datoriilor 1490
14 Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare 1771
15 Nota 3 Repartizarea profitului*) 1536
16 Nota 2 Provizioane 1361
17 Nota 1 Active imobilizate 1469
18 Notele explicative 1609
19 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 2179
20 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 2136
21 AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 2058
22 CONTROLUL INTERN 1270
23 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 2074
24 NOTE EXPLICATIVE 2561
25 VENITURI ŞI CHELTUIELI 8500
26 CAPITAL ŞI REZERVE 1248
27 SUBVENŢII 1319
28 PROVIZIOANE 1463
29 DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 2225
30 DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 2005
31 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere . Active contingente. Datorii contingente. 1697
32 TERŢI 2474
33 Casa şi conturi la bănci 1151
34 Investiţii pe termen scurt 1080
35 Stocuri 1674
36 ACTIVE CIRCULANTE - reguli de baza 1298
37 Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare 1072
38 Imobilizări corporale 1399
39 Avansuri şi alte imobilizări necorporale 1324
40 Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 2412
41 Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 1478
42 Imobilizări necorporale 1462
43 ACTIVE IMOBILIZATE -reguli de baza 1440
44 Evaluarea capitalurilor proprii 1573
45 Evaluarea pentru Titlurile pe termen lung 1238
46 Evaluarea pentru Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) 1243
47 Evaluarea pentru Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor 1646
48 Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor 1473
49 valoare realizabilă netă a stocurilor - definitie 1912
50 Evaluarea stocurilor 1574
51 Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului 1161
52 elemente monetare - definitie 1956
53 Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 1444
54 Evenimente ulterioare datei bilanţului 1624
55 Corectarea erorilor contabile 1267
56 Evaluarea la data ieşirii din entitate 1208
57 Evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ 1153
58 Evaluarea la data intrării în entitate 1399
59 REGULI GENERALE DE EVALUARE 1463
60 principiile contabile generale 1243
61 Elementele componente ale CPP. Cifra de afaceri. Cheltuieli. Venituri. Actitati curente. Elemente extraordinare. 2901
62 bilant - prezentarea elementelor componente.cheltuieli in avand. venituri in avans. ajustari permanente. ajustari provizorii. 2399
63 Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale 2439
64 Utilizatorii situaţiilor financiare 1215
65 Bilanţul. Active. Datorii. Capitaluri proprii. Beneficii economice. 3191
66 moneda in care se tine contabilitatea 1398
67 categorii de persoane ce aplica reglementarile contabile din Romania 1344
68 reglementarile contabile din Romania 1345
69 Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile 1267
70 Situaţiile financiare anuale consolidate + CRITERII 2872
71 politicile contabile proprii fiecarei societati 2294
72 audit / certificare / verificare pentru situatiile financiare anuale 1688
73 criterii de marime pt intocmirea de situaţii financiare anuale 3270