Echipa Contabilii.ro

examen_auditor

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii noiembrie 2010 examenul de competentă profesionala, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. 1430
2 MODEL DE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 3587
3 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE E. Subiecte in baza prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, aprobate prin OMFP nr. 1.826/2003 1885
4 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE D. Intrebari si cerinte de prezentare IAS / IFRS / OMFP nr. 3055/2009 2118
5 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 8 1620
6 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 7 1243
7 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 6 1396
8 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 5 1212
9 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 4 949
10 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 3 1056
11 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 2 1089
12 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 1 1278
13 Subiecte propuse _ NOV 2010__II. AUDIT INTERN 1942
14 Subiecte propuse _ NOV 2010__I. AUDIT FINANCIAR - partea 3 2492
15 Subiecte propuse _ NOV 2010__I. AUDIT FINANCIAR - partea 2 1841
16 Subiecte propuse _ NOV 2010__ I. AUDIT FINANCIAR - partea 1 2220
17 Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci 1661
18 Care sunt principalele aspecte care privesc creditele şi avansurile (functia de credit),ce trebuie avute în vedere de auditor în cazul băncilor, 1379
19 Riscuri şi aspecte în privinţa fraudelor şi actelor ilegale 2119
20 TRANZACŢII ÎNTRE PĂRŢI AFILIATE 2141
21 PROVIZION PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT 1368
22 VENITURI DIN COMISIOANE ŞI SPEZE 2143
23 PROVIZIOANE PENTRU PIERDERI DIN CREDITE 1655
24 VENITURI DIN DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI CU DOBÂNZI 1551
25 PROVIZIOANE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (ÎN AFARA INSTRUMENTELOR DERIVATE ŞI INSTRUMENTELOR FINANCIARE EXTRABILANŢIERE) 1365
26 CAPITAL ŞI REZERVE 1165
27 CONTURI ALE DEPONENŢILOR 1164
28 ÎMPRUMUTURI 1221
29 INVESTIŢII ÎN FILIALE ŞI ENTITĂŢI ASOCIATE 1132
30 INVESTIŢII DE PORTOFOLIU 1364
31 TITLURI DEŢINUTE ÎN SCOPUL TRANZACŢIONĂRII 1115
32 INSTRUMENTE PE PIAŢA MONETARĂ 1182
33 Recalculare 1093
34 Exemple de domenii pentru care auditorul poate folosi confirmarea sunt: 1220
35 129.Ce reprezintă “garanţiile reale”, “datoriile contingente”, “sarcina”,“compensarea”, “opţiunile”, “contractele de răscumpărare”, “custodia” şi “linia de credit”, potrivit definiţiilor date in Anexa la IAPS 1000? 1503
36 121. Proceduri de examinare isae 3400. 1654
37 119. Conţinutul raportului de asigurare – ISAE 3000. 3001
38 117. Acceptarea şi continuarea angajamentului ISAE 3000. 1725
39 116. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1383
40 116. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1190
41 115. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1220
42 108. Proceduri de fond pentru detectarea denaturării semnificative datorate aspectelor de mediu IASP 1010 1827
43 107. Recomandări cu privire la aplicarea ISA 310 „Cunoaşterea clientului” 1542
44 106. Riscuri şi probleme în activitatea bancară privată şi gestionarea activelor ISA 1006.Conformitatea cu cerinţele de reglementare. 1646
45 105. Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci ISA 1006 1322
46 104. Asertiuni importante – ISA 1006. 1322
47 102. Asertiuni importante – ISA 1006. 1265
48 102. Asertiuni importante ISA 1006 1330
49 101. Asertiuni importante – ISA 1006. 1401
50 100. Derularea procedurilor de fond – ISA 1006. 1283
51 99. Planificarea auditului unei banci ISA 1006. 1776
52 98. Există o serie de riscuri legate de activităţile bancare ISA 1006 1667
53 97. Pragul de semnificaţie în audit intreprinderi mici ISA 1005 1794
54 96. Caracteristicile întreprinderilor mici ISA 1005. 1546
55 95. Relaţia dintre organul de supraveghere bancară şi auditorul extern al băncii ISA 1004. 1389
56 94. Rolul organului de supraveghere bancară ISA 1004. 2600
57 92. Utilizarea, intocmirea si continutul cererilor de confirmare – ISA 1000. 1724
58 91. Garantii reale, datorii contingente – ISA 1000. 1619
59 90. Rapoarte asupra conformităţii cu contractile ISA 800 1807
60 89. Rapoarte asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu un cadru de raportare financiar-contabilă diferit de standardele internaţionale sau standardele naţionale de contabilitate ISA 800 1292
61 88. Cerintele ISA 720. 1166
62 87. Situatii financiare comparative – ISA 710. 1614
63 86. Cifre corespondente –ISA 710 1394
64 84. Situaţii din care poate rezulta o altă opinie decât cea fără rezerve ISA 700 1221
65 81. Elementele de baza ale raportului de audit – ISA 700. 6098
66 79. Cerintele ISA 600. 1524
67 78. Declaraţiile conducerii ca probe de audit ISA 580. 2662
68 77. Planificarea auditului si aplicarea procedurilor suplimetare – ISA 570. 1692
69 75. Evenimente ce apar pana la data emiterii raportului de audit – ISA 560. 1563
70 74. Tranzacţii cu părţile afiliate ISA 550 2315
71 73. Parti afiliate – ISA 550. 3315
72 72. Proceduri de audit aplicabile pentru riscul de denaturare semnificativă a evaluării gradului de adecvare a evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă efectuate de către entitate 1405
73 71. Evaluarea gradului de adecvare a evaluarilor si prezentarilor informatiilor – ISA 545. 1262
74 70. ISA 545 – Procedurile aplicate de entitatea auditata in leg. Cu evaluarea si prezentarea informatiilor privind valoarea justa. 1295
75 69. Cerintele ISA 540 Auditul estimarilor contabile. 2446
76 68. Exemple de factori care influenţează dimensiunea eşantionului în cazul procedurilor de fond ISA 530. 1463
77 67. Factori care influenţează dimensiunea eşantionului pentru teste asupra controalelor ISA 530. 1367
78 66. Esantionarea in audit – ISA 530. 4537
79 65. Definitii conform ISA 530 Esantioane in audit. 1633
80 64. Natura si scopul procedurilor analitice, tipuri de proceduri –ISA 520. 3453
81 63. Probe adecvate si implicatii in opinia de audit – ISA 510. 1835
82 62. Redactarea cererii de confirmare externă 1740
83 60. Investigarea cu privire la litigii şi revendicări ISA 501 1712
84 59. Proceduri de audit pentru obţinerea probelor de audit ISA 500 4233
85 58. Utilizarea aserţiunilor în obţinerea probelor de audit – ISA 500 3318
86 57.Cum sunt definite probele de audit- ISA 500 2716
87 56. Consideratiile auditorului in cazul utilizarii unei firme prestatoare de servicii – ISA 402. 1575
88 55. Evaluarea suficienţei şi adecvării probelor de audit obţinute 1375
89 54. Stabilirea naturii, duratei si intinderii testelor de audit – ISA 330. 2257
90 53. Momentul/perioada testelor controalelor 1208
91 52. De ce este necesara testarea controalelor si care este natura acestor teste – ISA 330. 1568
92 51. Continutul ISA 320 Pragul de semnificatie in audit. 4419
93 48. Evaluarea si tratarea riscurilor de denaturare semnificativa ISA 315. 3675
94 47. Cunoaşterea entităţii şi mediului său, inclusiv a controlului intern al acesteia ISA 315 1637
95 46. Aria de aplicabilitate si conducerea auditului – ISA 300 1716
96 45. Modificări ale deciziilor de planificare pe parcursul unui audit ISA 300 1385
97 44. Activităţi preliminare ale angajamentului ISA 300. 1724
98 43. Prezentati principalele cerinte ale ISA 260 Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanta. 1745
99 41. Considerarea de către auditor a conformităţii cu legislaţia şi reglementările în vigoare ISA 250. 1500
100 40. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi denaturărilor rezultate din delapidarea activelor ISA 240 1633
101 39. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi condiţiilor specifice sectorului de activitate ISA 240 1140
102 38. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi caracteristicilor conducerii şi influenţei asupra mediului de control ISA 240 1230
103 37. Cum procedeaza auditorul daca se afla in imposibilitatea de a continua angajamentul – ISA 240. 1109
104 36. Comunicarea conducerii privind denaturarile – ISA 240 1295
105 35. Declaraţiile conducerii 1232
106 34. Proceduri utilizate de auditor cand anumite circumstante indica o posibila denaturare ISA 240. 1250
107 33. Cu cine trebuie planificate discutiile – ISA 240 1320
108 32. Responsabilitatile auditorului financiar _ ISA 240. 2789
109 31. Caracteristici ale fraudei si erorii – ISA 240 2835
110 30. Forma si continutul documentelor de audit – ISA 230. 3524
111 29. Exemplu de scrisoare de angajament – ISA 210. 6741
112 28. Cerintele ISA 210 R - Termenii angajamentului de audit. 2384
113 27. Continutul riscului de audit si cele 3 categorii - ISA 200. 2504
114 26. Obiective, pricipii generale, sfera angajamentului si certficarea rezonabila – ISA 200. 1909
115 25. Publicitate şi solicitare 1231
116 24. Înlocuirea altui auditor financiar în practică publică 1327
117 23. In ce conditii vor accepta auditorii financiari noi angajamente. 1134
118 22. Prevederi privind marimea onorariilor, onorarii restante si contingente, daruri si eventuale litigii. 1932
119 21. Amenintari ale independentei prin prestarea unor servicii de non audit. 1529
120 20. Relatiile familiale si personale ale auditorului financiar 1388
121 19. Relaţii de afaceri apropiate cu clienţii de audit 1213
122 17. Măsuri de siguranţă 1227
123 16. Amenintari la adresa independentei auditorului financiar 5120
124 15. Conceptul de interes public si obiectivele de baza ale profesiei de auditor. 1812
125 14. Continutul principiului fundamental al confidentialitatii. 1371
126 13. Continutul principiilor fundamentale de integritate, obiectivitate si competenta profesionala 2077
127 11. Abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari sunt următoarele: 1438
128 10. Camera elaborează norme de audit intern în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu, scopul acestora fiind: 1293
129 9. Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare. 1507
130 8. Monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi, membri ai Camerei, se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar emise de Cameră, potrivit cărora: 1024
131 7. Exercitarea profesiei de auditor financiar 1834
132 5. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei persoane fizice 1422
133 4. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei persoane fizice 1248
134 3. Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1290
135 2. Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii persoane fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1675
136 1. CAFR are, in principal, urmatoarele atributii: 1490
137 Finalizare anul I de stagiu, înscrierea in anul II 1573
138 Stagiari CAFR 1358
139 Examene de aptitudini profesionale, penru atribuirea calităţii de auditor financiar 1457
140 Indrumatori de stagiu 1161
141 CAFR - Testul de acces la stagiu 2423
142 Înscrierea în anul I de stagiu 1230
143 Cum devin stagiar? 1410
144 Date financiare de identificare a CAFR 1208
145 CAFR - Cum sa devin membru CAFR - pentru persoane juridice 1370
146 CAFR - Cum sa devin membru CAFR - pentru persoane fizice 1487
147 CAFR - Cotizatia variabila 1335
148 CAFR - Obligaţii ale auditorilor financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România 1739
149 CAFR - Taxe si cotizatii 1273
150 CAFR - Reguli de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar 1015
151 CAFR - Subiecte de la sesiunile trecute 2350
152 CAFR - Bibliografia pentru testul de verificare a cunostinŃelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu - 2010 1175
153 CAFR - Tematica pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu - 2010 1350
154 CAFR - test acces la stagiu 2010 2524