Echipa Contabilii.ro

examen_auditor

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii noiembrie 2010 examenul de competentă profesionala, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. 1402
2 MODEL DE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 3503
3 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE E. Subiecte in baza prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, aprobate prin OMFP nr. 1.826/2003 1847
4 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE D. Intrebari si cerinte de prezentare IAS / IFRS / OMFP nr. 3055/2009 2078
5 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 8 1583
6 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 7 1220
7 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 6 1351
8 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 5 1184
9 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 4 923
10 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 3 1029
11 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 2 1060
12 Subiecte propuse _ NOV 2010__III. CONTABILITATE C. Intrebari din IAS / IFRS - partea 1 1246
13 Subiecte propuse _ NOV 2010__II. AUDIT INTERN 1892
14 Subiecte propuse _ NOV 2010__I. AUDIT FINANCIAR - partea 3 2438
15 Subiecte propuse _ NOV 2010__I. AUDIT FINANCIAR - partea 2 1819
16 Subiecte propuse _ NOV 2010__ I. AUDIT FINANCIAR - partea 1 2168
17 Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci 1627
18 Care sunt principalele aspecte care privesc creditele şi avansurile (functia de credit),ce trebuie avute în vedere de auditor în cazul băncilor, 1351
19 Riscuri şi aspecte în privinţa fraudelor şi actelor ilegale 2088
20 TRANZACŢII ÎNTRE PĂRŢI AFILIATE 2111
21 PROVIZION PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT 1340
22 VENITURI DIN COMISIOANE ŞI SPEZE 2063
23 PROVIZIOANE PENTRU PIERDERI DIN CREDITE 1605
24 VENITURI DIN DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI CU DOBÂNZI 1524
25 PROVIZIOANE, ACTIVE ŞI DATORII CONTINGENTE (ÎN AFARA INSTRUMENTELOR DERIVATE ŞI INSTRUMENTELOR FINANCIARE EXTRABILANŢIERE) 1333
26 CAPITAL ŞI REZERVE 1133
27 CONTURI ALE DEPONENŢILOR 1140
28 ÎMPRUMUTURI 1191
29 INVESTIŢII ÎN FILIALE ŞI ENTITĂŢI ASOCIATE 1112
30 INVESTIŢII DE PORTOFOLIU 1343
31 TITLURI DEŢINUTE ÎN SCOPUL TRANZACŢIONĂRII 1097
32 INSTRUMENTE PE PIAŢA MONETARĂ 1161
33 Recalculare 1078
34 Exemple de domenii pentru care auditorul poate folosi confirmarea sunt: 1205
35 129.Ce reprezintă “garanţiile reale”, “datoriile contingente”, “sarcina”,“compensarea”, “opţiunile”, “contractele de răscumpărare”, “custodia” şi “linia de credit”, potrivit definiţiilor date in Anexa la IAPS 1000? 1447
36 121. Proceduri de examinare isae 3400. 1616
37 119. Conţinutul raportului de asigurare – ISAE 3000. 2866
38 117. Acceptarea şi continuarea angajamentului ISAE 3000. 1680
39 116. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1359
40 116. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1146
41 115. Proceduri ilustrative detaliate care pot fi efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare ISRE 2400. 1197
42 108. Proceduri de fond pentru detectarea denaturării semnificative datorate aspectelor de mediu IASP 1010 1764
43 107. Recomandări cu privire la aplicarea ISA 310 „Cunoaşterea clientului” 1499
44 106. Riscuri şi probleme în activitatea bancară privată şi gestionarea activelor ISA 1006.Conformitatea cu cerinţele de reglementare. 1622
45 105. Exemple de informaţii financiare şi indicatori folosiţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţelor financiare ale unei bănci ISA 1006 1305
46 104. Asertiuni importante – ISA 1006. 1293
47 102. Asertiuni importante – ISA 1006. 1242
48 102. Asertiuni importante ISA 1006 1317
49 101. Asertiuni importante – ISA 1006. 1382
50 100. Derularea procedurilor de fond – ISA 1006. 1253
51 99. Planificarea auditului unei banci ISA 1006. 1737
52 98. Există o serie de riscuri legate de activităţile bancare ISA 1006 1629
53 97. Pragul de semnificaţie în audit intreprinderi mici ISA 1005 1745
54 96. Caracteristicile întreprinderilor mici ISA 1005. 1520
55 95. Relaţia dintre organul de supraveghere bancară şi auditorul extern al băncii ISA 1004. 1364
56 94. Rolul organului de supraveghere bancară ISA 1004. 2568
57 92. Utilizarea, intocmirea si continutul cererilor de confirmare – ISA 1000. 1697
58 91. Garantii reale, datorii contingente – ISA 1000. 1579
59 90. Rapoarte asupra conformităţii cu contractile ISA 800 1761
60 89. Rapoarte asupra situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu un cadru de raportare financiar-contabilă diferit de standardele internaţionale sau standardele naţionale de contabilitate ISA 800 1273
61 88. Cerintele ISA 720. 1147
62 87. Situatii financiare comparative – ISA 710. 1574
63 86. Cifre corespondente –ISA 710 1361
64 84. Situaţii din care poate rezulta o altă opinie decât cea fără rezerve ISA 700 1189
65 81. Elementele de baza ale raportului de audit – ISA 700. 5909
66 79. Cerintele ISA 600. 1503
67 78. Declaraţiile conducerii ca probe de audit ISA 580. 2574
68 77. Planificarea auditului si aplicarea procedurilor suplimetare – ISA 570. 1649
69 75. Evenimente ce apar pana la data emiterii raportului de audit – ISA 560. 1529
70 74. Tranzacţii cu părţile afiliate ISA 550 2243
71 73. Parti afiliate – ISA 550. 3206
72 72. Proceduri de audit aplicabile pentru riscul de denaturare semnificativă a evaluării gradului de adecvare a evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă efectuate de către entitate 1373
73 71. Evaluarea gradului de adecvare a evaluarilor si prezentarilor informatiilor – ISA 545. 1237
74 70. ISA 545 – Procedurile aplicate de entitatea auditata in leg. Cu evaluarea si prezentarea informatiilor privind valoarea justa. 1277
75 69. Cerintele ISA 540 Auditul estimarilor contabile. 2346
76 68. Exemple de factori care influenţează dimensiunea eşantionului în cazul procedurilor de fond ISA 530. 1438
77 67. Factori care influenţează dimensiunea eşantionului pentru teste asupra controalelor ISA 530. 1346
78 66. Esantionarea in audit – ISA 530. 4410
79 65. Definitii conform ISA 530 Esantioane in audit. 1606
80 64. Natura si scopul procedurilor analitice, tipuri de proceduri –ISA 520. 3336
81 63. Probe adecvate si implicatii in opinia de audit – ISA 510. 1761
82 62. Redactarea cererii de confirmare externă 1714
83 60. Investigarea cu privire la litigii şi revendicări ISA 501 1677
84 59. Proceduri de audit pentru obţinerea probelor de audit ISA 500 4132
85 58. Utilizarea aserţiunilor în obţinerea probelor de audit – ISA 500 3217
86 57.Cum sunt definite probele de audit- ISA 500 2656
87 56. Consideratiile auditorului in cazul utilizarii unei firme prestatoare de servicii – ISA 402. 1537
88 55. Evaluarea suficienţei şi adecvării probelor de audit obţinute 1358
89 54. Stabilirea naturii, duratei si intinderii testelor de audit – ISA 330. 2179
90 53. Momentul/perioada testelor controalelor 1189
91 52. De ce este necesara testarea controalelor si care este natura acestor teste – ISA 330. 1534
92 51. Continutul ISA 320 Pragul de semnificatie in audit. 4325
93 48. Evaluarea si tratarea riscurilor de denaturare semnificativa ISA 315. 3541
94 47. Cunoaşterea entităţii şi mediului său, inclusiv a controlului intern al acesteia ISA 315 1613
95 46. Aria de aplicabilitate si conducerea auditului – ISA 300 1680
96 45. Modificări ale deciziilor de planificare pe parcursul unui audit ISA 300 1355
97 44. Activităţi preliminare ale angajamentului ISA 300. 1692
98 43. Prezentati principalele cerinte ale ISA 260 Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanta. 1714
99 41. Considerarea de către auditor a conformităţii cu legislaţia şi reglementările în vigoare ISA 250. 1480
100 40. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi denaturărilor rezultate din delapidarea activelor ISA 240 1613
101 39. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi condiţiilor specifice sectorului de activitate ISA 240 1122
102 38. Factori de apariţie a riscului de fraudă asociaţi caracteristicilor conducerii şi influenţei asupra mediului de control ISA 240 1196
103 37. Cum procedeaza auditorul daca se afla in imposibilitatea de a continua angajamentul – ISA 240. 1084
104 36. Comunicarea conducerii privind denaturarile – ISA 240 1270
105 35. Declaraţiile conducerii 1201
106 34. Proceduri utilizate de auditor cand anumite circumstante indica o posibila denaturare ISA 240. 1213
107 33. Cu cine trebuie planificate discutiile – ISA 240 1286
108 32. Responsabilitatile auditorului financiar _ ISA 240. 2727
109 31. Caracteristici ale fraudei si erorii – ISA 240 2765
110 30. Forma si continutul documentelor de audit – ISA 230. 3430
111 29. Exemplu de scrisoare de angajament – ISA 210. 6593
112 28. Cerintele ISA 210 R - Termenii angajamentului de audit. 2307
113 27. Continutul riscului de audit si cele 3 categorii - ISA 200. 2453
114 26. Obiective, pricipii generale, sfera angajamentului si certficarea rezonabila – ISA 200. 1879
115 25. Publicitate şi solicitare 1203
116 24. Înlocuirea altui auditor financiar în practică publică 1290
117 23. In ce conditii vor accepta auditorii financiari noi angajamente. 1116
118 22. Prevederi privind marimea onorariilor, onorarii restante si contingente, daruri si eventuale litigii. 1862
119 21. Amenintari ale independentei prin prestarea unor servicii de non audit. 1484
120 20. Relatiile familiale si personale ale auditorului financiar 1357
121 19. Relaţii de afaceri apropiate cu clienţii de audit 1190
122 17. Măsuri de siguranţă 1201
123 16. Amenintari la adresa independentei auditorului financiar 5013
124 15. Conceptul de interes public si obiectivele de baza ale profesiei de auditor. 1788
125 14. Continutul principiului fundamental al confidentialitatii. 1331
126 13. Continutul principiilor fundamentale de integritate, obiectivitate si competenta profesionala 2049
127 11. Abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari sunt următoarele: 1408
128 10. Camera elaborează norme de audit intern în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu, scopul acestora fiind: 1248
129 9. Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare. 1475
130 8. Monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi, membri ai Camerei, se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar emise de Cameră, potrivit cărora: 999
131 7. Exercitarea profesiei de auditor financiar 1795
132 5. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei persoane fizice 1350
133 4. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei persoane fizice 1205
134 3. Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii persoane juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1263
135 2. Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii persoane fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1619
136 1. CAFR are, in principal, urmatoarele atributii: 1442
137 Finalizare anul I de stagiu, înscrierea in anul II 1553
138 Stagiari CAFR 1331
139 Examene de aptitudini profesionale, penru atribuirea calităţii de auditor financiar 1439
140 Indrumatori de stagiu 1145
141 CAFR - Testul de acces la stagiu 2397
142 Înscrierea în anul I de stagiu 1186
143 Cum devin stagiar? 1380
144 Date financiare de identificare a CAFR 1188
145 CAFR - Cum sa devin membru CAFR - pentru persoane juridice 1351
146 CAFR - Cum sa devin membru CAFR - pentru persoane fizice 1463
147 CAFR - Cotizatia variabila 1319
148 CAFR - Obligaţii ale auditorilor financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România 1658
149 CAFR - Taxe si cotizatii 1251
150 CAFR - Reguli de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar 993
151 CAFR - Subiecte de la sesiunile trecute 2302
152 CAFR - Bibliografia pentru testul de verificare a cunostinŃelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu - 2010 1145
153 CAFR - Tematica pentru testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar contabil pentru accesul la stagiu - 2010 1323
154 CAFR - test acces la stagiu 2010 2494