Echipa Contabilii.ro

examen_ceccar2010

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 10 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 12624
2 9 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 3890
3 8 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2983
4 7 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2544
5 6 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2449
6 5 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2696
7 4 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2552
8 3 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2484
9 2 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2926
10 1 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 3811
11 Precizati, conform IAS 17, înregistrarea contabilã efectuatã de locatar. 4200
12 Calculati fluxul net de trezorerie aferent activitãtii de exploatare. 5374
13 Rascumpararea propriilor actiuni 3142
14 Contabilizati tranzactiile în conditiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” si determinati valoarea totalã a veniturilor curente la 31 decembrie N. 3519
15 venituri din dobanzi _ impact pe grup 2435
16 Se construieste o clãdire în regie proprie 3238
17 Sã se calculeze costul de achizitie al mijlocului de transport. 2409
18 Calculati valoarea DA si DS generate de cresterea de capital. 3698
19 Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãtile de exploatare ale unei societãti 2952
20 contabilizare import marfa si influenta pe situatiiile financiare 2709
21 Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, 2937
22 Calculati valoarea actualizatã a plãtilor minimale de leasing. 3193
23 Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile? 3308
24 În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil? 2773
25 Ce înţelegeţi prin calitatea expertizelor contabile? 2711
26 Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare 3023
27 Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune 5758
28 Care este valoarea substantialã brutã a unei întreprinderi care, dupã reevaluarea bunurilor, 4307
29 Cum se reevalueazã stocurile de materii prime din întreprinderea supusã evaluãrii, pe bazã de expertizã si diagnostic: 2153
30 Rolul bilantului functional în diagnosticul de evaluare. 2905
31 contabilizare __ fuziune __ problema rezolvata 4379
32 Prezentaţi cauzele dizolvării societăţilor comerciale. 2501
33 Definiţi dizolvarea societăţilor comerciale. 2829
34 Care sunt măsurile premergătoare lichidării? 2767
35 Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei? 2483
36 Definiţi lichidarea societăţilor comerciale. 2971
37 contabilizare _ Operaţiile de lichidare __ exemplu detaliat 2582
38 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 2802
39 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 4242
40 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 2400
41 Problema. fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare. 3746
42 Problema. valoarea activului net corectat, valoare imobilizărilor necorporale, valoarea utilizărilor stabilite, valoarea resurselor stabilite, Frng, NFR de exploatare, NFR în afara exploatării , trezoreria netă, echilibrului financiar al firmei _SOLUTIE 5623
43 Problema. valoarea activului net corectat, valoare imobilizărilor necorporale, valoarea utilizărilor stabilite, valoarea resurselor stabilite, Frng, NFR de exploatare, NFR în afara exploatării , trezoreria netă, echilibrului financiar al firmei 3427
44 Subiecte 2008. Audit. Conceptul de imagine fidela 4337
45 Problema. IAS 7 determinaţi fluxul de numerar provenit din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare. 4278
46 Problema. Contabilizare fuziune. 2008 5978
47 Subiecte 2008. Doctrină si deontologie profesională 3877
48 Subiecte 2008. Audit. 2991
49 Problema. fluxurile de numerar provenite din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare 2008 3179
50 Probleme. Bilanţul contabil al societăţii Orion 2008 4051
51 Subiecte Examen CECCAR Aptitudini _ Examen Oral 26190
52 Problema. Determinaţi mărimea fondului de rulment net global, a necesarului în fond de rulment şi a trezoreriei nete. 3027
53 Problema. Indicatorii de echilibru financiar 4169
54 Problema. Calcul fluxuri de trezorerie. 8094
55 Problema. Determinaţi activul net corectat (prin ambele metode) şi capacitatea beneficiară. 3877
56 Problema. Analiza patrimoniala a societaii Omega. Contabilizare. 3309
57 Problema. Calcul activ net. 6013
58 Problema. Calcul bilant. Valoarea intriseca. 3391
59 Problema. Contabilizare componente ale ansamblului imobiliar utilizat într-un birou 2188
60 Problema. Fuziune. 4081
61 Problema. Calcul Braţul levierului 3913
62 Problema. Calcul si recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs 2020
63 Problema. Determinaţi prin ambele metode valoarea patrimonială de bază a societăţii comerciale Exemplul SRL 3138
64 Problema. Delta îşi contabilizează imobilizările după metoda valorii reevaluate conform IAS 16 pentru imobilizările corporale şi IAS 38 pentru imobilizările necorporale. 2395
65 Problema. FR. NFR.TN 3470
66 Problema. Calcul fuxuri de trezorerie. 2697
67 Problema. Contabilizare majorare de capital. 2559
68 Problema. Analiza si interperetare politici contabile conform IAS 2650
69 METODA STANDARD-COST 4608
70 Metoda direct costing 3579
71 Problema, Punctul de echilibru sau pragul de rentabilitate 6528
72 PRINCIPII FUNDAMENTALE. ABORDAREA CADRULUI CONCEPTUAL 2020
73 NORMALIZAREA CONTABILITATII 3729
74 NATURA ŞI FORMELE CONTABILE CONTEMPORANE 3108
75 DELIMITARI PRIVIND CONCEPTUL DE CONTABILITATE 2300
76 OBIECTUL, EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE DREPTULUI CONTABIL ROMÂNESC 2644
77 SURSELE DREPTULUI CONTABIL 2078
78 1.1 DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CU PRIVIRE LA DOCTRINA DREPTULUI CONTABIL 2030
79 Interpretare diagnostic financiar global - metoda MEFAT 2107
80 Interpretarea diagnosticului financiar 2456
81 Diagnostic financiar rapid 1772
82 Diagnostic financiar 2305
83 Solduri intermediare de gestiune 2433
84 Analiza modului de formare a rezultatelor 1891
85 Analiza echilibrului financiar 2426
86 Analiza structurală a bilanţului 2175
87 redactarea situatiilor financiare anuale 2338
88 lucrari contabile privind inchiderea exercitiului financiar 10779
89 UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE 2015
90 CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE 3306
91 POZITIE FINANCIARA, PERFORMANTA SI MODIFICARI IN CADRUL POZITIEI FINANCIARE 2329
92 Schema de invatat _ Determinarea valorilor de randament 2542
93 Schema de invatat _ Metode de evaluare a goodwill-lui 3924
94 Schema de invatat _ Activul net de lichidare 3035
95 Schema de invatat __Activul net contabil corectat 8115
96 Stabilirea diagnosticului afacerii _ SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 1853
97 Schema indicatori financiari 4713
98 Ce este auditul financiar? Dar auditul statutar? 3938
99 Care sunt principalele obiective ale auditului intern? 2811
100 Definiţi auditul intern şi controlul intern şi relaţia dintre acestea. 2917
101 Care sunt elementele de bază ale controlului intern al unei entităţi? 2109
102 Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi? 2632
103 Structura dosarului permanent. 2391
104 Structura dosarului exerciţiului. 2077
105 Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile? 3846
106 Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile? 1941
107 In ce consta competenta profesionala? 1945
108 Explicati principiul confidentialitatii 3839
109 Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert 1930
110 Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere: 2057
111 Listati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, conform normelor etice ale Corpului. 4734
112 Activitatea de consultanta fiscala, conform prevederilor Codului etic. 1822
113 Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor contabili. 2289
114 Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesionaliştilor contabili? 2026
115 Prezentati semnificatia superprofitului- punct de plecare in dimensionarea goodwill-ului. 2395
116 Indicati cateva corectii aplicate rezultatului contabil pentru al transforma in capacitate beneficiara (metode de randament). 2203
117 Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinarii activului net contabil corectat ( ANC) 4426
118 Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi? 2092
119 Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii? 1874
120 Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii intreprinderii? 2016
121 Cum este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi? 2338
122 Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? 4003
123 Cum se evalueaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 1786
124 Cum se evalueaza imobilizarile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 1829
125 Cum se evalueaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 1732
126 Cum se evalueaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 2231
127 Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 2239
128 Cum se evalueaza actiunile detinute de intreprindere la capitalul altor intreprinderi? 1997
129 Care sunt cele patru etape (pasi) in evaluarea intreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? 2212
130 Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? 2334
131 Prezentati si explicati patru corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilantul contabil pentru determinarea capacitatii beneficiare 2123
132 Care sunt pasii (etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? 2990
133 Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare. 3441
134 Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii. 1874
135 Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii. 1725
136 Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare. 2038
137 Cum se detrmina costul capitalului propriu al unei intreprinderi? 2290
138 Prezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi. 2416
139 Care sunt tehnicile de actualizare? 2601
140 Ce este rata de actualizare? 2945
141 Problema. activul net corijat al unei intreprinderi 3301
142 Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi? 3334
143 In ce consta metoda aditiva de calcul al activului net corijat? 2679
144 In ce consta metoda substractiva de calcul al activului net corijat? 2328
145 Care sunt pasii (etapele) in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi? 2281
146 Rolul bilantului functional ion diagnosticul de evaluare. 1959
147 Rolul bilantului in diagnosticul de evaluare 1647
148 Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil 1560
149 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane 2046
150 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare 1459
151 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial 1541
152 Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic 1577
153 2009-V5-A2.__Probleme. Diagnostic financiar. Mase financiare ale întreprinderii pe baza bilanţului financiar 5332
154 2009- V5-A1.Studiu de caz. Evoluţia stării de echilibru financiar al întreprinderii. Rentabilitate. 5301
155 V4-2009-A2.Problema rezolvata _ Studiu de caz ABSORTIE 6320
156 Alfa. Problema situatie patrimoniala. - rezolvare 3272
157 Alfa. Problema situatie patrimoniala. 3100
158 Oltina. Problema rezolvata. Bilant economic, Bilant contabil, Bilant financiar. Bilant Functional. Valoare intriseca. Prezentare situatie financiara. 7983
159 Omega. Problema rezolvata. Bilant economic, Bilant contabil. Valoare intriseca. Bilant financiar. Bilant functional. 7194
160 Speta AB.Rezolvare problema. Absortie. Fuziune. 4352
161 Speta AB. Problema. Absortie. Fuziune. 3000
162 Speta CAZ. Rezolvare problema. Bilant contabil. Bilant economic. Bilant financiar 9469
163 Speta CAZ. Problema. Bilant contabil. Bilant economic. Bilant financiar 4083
164 2009- V5-Doctrina şi deontologia profesiei contabile 3775
165 Care sunt comandamentele fundamentale ale profesiei contabile? 2624
166 Care sunt organele de conducere şi de control ale CECCAR? 2731
167 Ce este CECCAR şi cum este el organizat? 3705
168 Cum explicaţi rolul expertului contabil pentru dezvoltarea economiei? 2164
169 Ce înţelegeţi prin independenţa profesionistului contabil? 2352
170 2009- V5-Audit 2905
171 Ce sunt conturile semnificative în audit? 2805
172 Prezentaţi 5 deosebiri fundamentale între auditul intern şi auditul statutar. 3843
173 Definiţi conceptul de imagine fidelă în audit. 2447
174 Conţinutul paragrafului de opinie din raportul de audit statutar. 2218
175 V4-2009- Doctrină si deontologie profesională 2866
176 Care sunt serviciile (lucrările) pe care le poate efectua expertul contabil? 2307
177 Cum se obţine calitatea de expert contabil? 2191
178 Ce este Conferinţa Naţională, cum se constituie şi care sunt atribuţiile acesteia? 1899
179 Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al Corpului? 1902
180 De ce este necesară reglementarea profesiei contabile? 2072
181 Definiţi profesia contabilă şi arătaţi activităţile care o compun. 2025
182 2009- V4-Audit 2793
183 Ce sunt sistemele şi domeniile semnificative în audit? 2391
184 Definiţi şi explicaţi pragul de semnificaţie în audit. 1932
185 Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale definiţiei. 2214
186 Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului furnizori - cumpărători. 3803
187 V3-2009- Doctrină si deontologie profesională 3375
188 Care sunt domeniile acoperite de standardele Internaţionale ale profesiei? 2212
189 Care sunt atribuţiile comisiilor de disciplină din cadrul CECCAR? 2577
190 Explicaţi relaţia contabilitate - fiscalitate din punct de vedere a doctrinei profesionale. 2359
191 Profesia contabilă: concept şi structură. 3974
192 Care sunt criteriile şi condiţiile pentru aprecierea calităţii unei reglementări a profesiei contabile? 2637
193 Subiecte V3-2009-Audit 2962
194 Prezentaţi schema metodologică a auditului statutar. 2237
195 Identificarea responsabilităţilor într-un raport de audit. 2303
196 Prezentaţi elementele fundamentale ale definiţiei auditului financiar. 2456
197 Prezentaţi 7 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului vânzări - clienţi la o întreprindere industrială. 3321
198 2009- V3-A2 3350
199 Subiecte 2009- V3-A1 4164
200 2009-V2- Doctrinǎ şi deontologie profesionalǎ 3045
201 Enumeraţi 4 standarde profesionale emise de CECCAR care constituie criterii de apreciere a calităţii activităţii membrilor săi. 7114
202 Cum explicaţi rolul social al contabilului? 2365
203 Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public. 3358
204 Cum explicaţi necesitatea unui organism al experţilor contabili? 2051
205 Care sunt atribuţiile adunării generale? 2751
206 Subiecte rezolvate 2009-V2-A3 4686
207 Paragraful introductiv al raportului de audit. 1882
208 Explicaţi relaţia dintre auditul financiar şi auditul statutar. 2364
209 Prezentati 10 proceduri (diligente) folosite în auditarea stocurilor la o întreprindere industrială 4401
210 Prezentaţi 5 elemente de bază ale raportului de audit statutar. 2192
211 subiecte 2008- V2-A1 4112
212 Ce este IFAC? 3459
213 .Ce sunt serviciile profesionale? 3740
214 De ce este necesar un organism al profesionistilor contabili? 2413
215 Ce înţelegeţi prin integritatea profesionistului contabil? 2207
216 Care sunt organele de conducere şi de control ale C.E.C.C.A.R.? 3008
217 Ce sunt elementele probante şi care sunt principalele tehnici pentru obţinerea acestora? 3256
218 Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale definiţiei. 3136
219 Prezentaţi 4 deosebiri fundamentale între auditul statutar şi auditul intern. 2916
220 Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditarea imobilizărilor corporale. 6034