Echipa Contabilii.ro

examen_ceccar2010

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 10 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 12548
2 9 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 3836
3 8 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2924
4 7 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2491
5 6 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2407
6 5 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2605
7 4 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2473
8 3 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2443
9 2 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 2837
10 1 - setul de 100 de întrebări vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 12 variante de test. 3741
11 Precizati, conform IAS 17, înregistrarea contabilã efectuatã de locatar. 4163
12 Calculati fluxul net de trezorerie aferent activitãtii de exploatare. 5279
13 Rascumpararea propriilor actiuni 3072
14 Contabilizati tranzactiile în conditiile aplicãrii IAS 18 „Venituri” si determinati valoarea totalã a veniturilor curente la 31 decembrie N. 3448
15 venituri din dobanzi _ impact pe grup 2402
16 Se construieste o clãdire în regie proprie 3196
17 Sã se calculeze costul de achizitie al mijlocului de transport. 2367
18 Calculati valoarea DA si DS generate de cresterea de capital. 3641
19 Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãtile de exploatare ale unei societãti 2923
20 contabilizare import marfa si influenta pe situatiiile financiare 2680
21 Se vând produse finite, în decembrie, fãrã facturã, 2893
22 Calculati valoarea actualizatã a plãtilor minimale de leasing. 3128
23 Explicaţi care sunt situaţiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile? 3230
24 În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil? 2710
25 Ce înţelegeţi prin calitatea expertizelor contabile? 2656
26 Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare 2996
27 Să se calculeze soldurile intermediare de gestiune 5653
28 Care este valoarea substantialã brutã a unei întreprinderi care, dupã reevaluarea bunurilor, 4210
29 Cum se reevalueazã stocurile de materii prime din întreprinderea supusã evaluãrii, pe bazã de expertizã si diagnostic: 2099
30 Rolul bilantului functional în diagnosticul de evaluare. 2872
31 contabilizare __ fuziune __ problema rezolvata 4316
32 Prezentaţi cauzele dizolvării societăţilor comerciale. 2451
33 Definiţi dizolvarea societăţilor comerciale. 2755
34 Care sunt măsurile premergătoare lichidării? 2697
35 Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei? 2437
36 Definiţi lichidarea societăţilor comerciale. 2929
37 contabilizare _ Operaţiile de lichidare __ exemplu detaliat 2515
38 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 2763
39 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 4156
40 Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. 2372
41 Problema. fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare. 3701
42 Problema. valoarea activului net corectat, valoare imobilizărilor necorporale, valoarea utilizărilor stabilite, valoarea resurselor stabilite, Frng, NFR de exploatare, NFR în afara exploatării , trezoreria netă, echilibrului financiar al firmei _SOLUTIE 5581
43 Problema. valoarea activului net corectat, valoare imobilizărilor necorporale, valoarea utilizărilor stabilite, valoarea resurselor stabilite, Frng, NFR de exploatare, NFR în afara exploatării , trezoreria netă, echilibrului financiar al firmei 3370
44 Subiecte 2008. Audit. Conceptul de imagine fidela 4260
45 Problema. IAS 7 determinaţi fluxul de numerar provenit din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare. 4223
46 Problema. Contabilizare fuziune. 2008 5904
47 Subiecte 2008. Doctrină si deontologie profesională 3812
48 Subiecte 2008. Audit. 2919
49 Problema. fluxurile de numerar provenite din activităţile de exploatare, investiţii şi finanţare 2008 3115
50 Probleme. Bilanţul contabil al societăţii Orion 2008 4011
51 Subiecte Examen CECCAR Aptitudini _ Examen Oral 25966
52 Problema. Determinaţi mărimea fondului de rulment net global, a necesarului în fond de rulment şi a trezoreriei nete. 2996
53 Problema. Indicatorii de echilibru financiar 4096
54 Problema. Calcul fluxuri de trezorerie. 7910
55 Problema. Determinaţi activul net corectat (prin ambele metode) şi capacitatea beneficiară. 3796
56 Problema. Analiza patrimoniala a societaii Omega. Contabilizare. 3275
57 Problema. Calcul activ net. 5781
58 Problema. Calcul bilant. Valoarea intriseca. 3355
59 Problema. Contabilizare componente ale ansamblului imobiliar utilizat într-un birou 2147
60 Problema. Fuziune. 4005
61 Problema. Calcul Braţul levierului 3850
62 Problema. Calcul si recunoaşterea pierderii din diferenţe de curs 1971
63 Problema. Determinaţi prin ambele metode valoarea patrimonială de bază a societăţii comerciale Exemplul SRL 3104
64 Problema. Delta îşi contabilizează imobilizările după metoda valorii reevaluate conform IAS 16 pentru imobilizările corporale şi IAS 38 pentru imobilizările necorporale. 2357
65 Problema. FR. NFR.TN 3383
66 Problema. Calcul fuxuri de trezorerie. 2654
67 Problema. Contabilizare majorare de capital. 2478
68 Problema. Analiza si interperetare politici contabile conform IAS 2616
69 METODA STANDARD-COST 4529
70 Metoda direct costing 3509
71 Problema, Punctul de echilibru sau pragul de rentabilitate 6372
72 PRINCIPII FUNDAMENTALE. ABORDAREA CADRULUI CONCEPTUAL 1973
73 NORMALIZAREA CONTABILITATII 3607
74 NATURA ŞI FORMELE CONTABILE CONTEMPORANE 2969
75 DELIMITARI PRIVIND CONCEPTUL DE CONTABILITATE 2237
76 OBIECTUL, EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE DREPTULUI CONTABIL ROMÂNESC 2598
77 SURSELE DREPTULUI CONTABIL 2029
78 1.1 DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CU PRIVIRE LA DOCTRINA DREPTULUI CONTABIL 1992
79 Interpretare diagnostic financiar global - metoda MEFAT 2078
80 Interpretarea diagnosticului financiar 2413
81 Diagnostic financiar rapid 1740
82 Diagnostic financiar 2245
83 Solduri intermediare de gestiune 2367
84 Analiza modului de formare a rezultatelor 1862
85 Analiza echilibrului financiar 2367
86 Analiza structurală a bilanţului 2136
87 redactarea situatiilor financiare anuale 2289
88 lucrari contabile privind inchiderea exercitiului financiar 10570
89 UTILIZATORII SITUATIILOR FINANCIARE 1928
90 CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE 3240
91 POZITIE FINANCIARA, PERFORMANTA SI MODIFICARI IN CADRUL POZITIEI FINANCIARE 2294
92 Schema de invatat _ Determinarea valorilor de randament 2500
93 Schema de invatat _ Metode de evaluare a goodwill-lui 3846
94 Schema de invatat _ Activul net de lichidare 2970
95 Schema de invatat __Activul net contabil corectat 7881
96 Stabilirea diagnosticului afacerii _ SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 1811
97 Schema indicatori financiari 4665
98 Ce este auditul financiar? Dar auditul statutar? 3735
99 Care sunt principalele obiective ale auditului intern? 2745
100 Definiţi auditul intern şi controlul intern şi relaţia dintre acestea. 2885
101 Care sunt elementele de bază ale controlului intern al unei entităţi? 2026
102 Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi? 2535
103 Structura dosarului permanent. 2329
104 Structura dosarului exerciţiului. 2025
105 Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile? 3740
106 Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile? 1898
107 In ce consta competenta profesionala? 1902
108 Explicati principiul confidentialitatii 3721
109 Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert 1857
110 Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere: 2026
111 Listati 6 situatii de incompatibilitati si conflicte de interese in exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, conform normelor etice ale Corpului. 4599
112 Activitatea de consultanta fiscala, conform prevederilor Codului etic. 1775
113 Cum se rezolva conflictele de etica potrivit Codului etic national al profesionistilor contabili. 2219
114 Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesionaliştilor contabili? 1980
115 Prezentati semnificatia superprofitului- punct de plecare in dimensionarea goodwill-ului. 2355
116 Indicati cateva corectii aplicate rezultatului contabil pentru al transforma in capacitate beneficiara (metode de randament). 2170
117 Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea determinarii activului net contabil corectat ( ANC) 4342
118 Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi? 2045
119 Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii? 1835
120 Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii intreprinderii? 1974
121 Cum este rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi? 2290
122 Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? 3881
123 Cum se evalueaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 1742
124 Cum se evalueaza imobilizarile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? 1788
125 Cum se evalueaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 1703
126 Cum se evalueaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 2191
127 Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? 2187
128 Cum se evalueaza actiunile detinute de intreprindere la capitalul altor intreprinderi? 1935
129 Care sunt cele patru etape (pasi) in evaluarea intreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? 2164
130 Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? 2259
131 Prezentati si explicati patru corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilantul contabil pentru determinarea capacitatii beneficiare 2037
132 Care sunt pasii (etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? 2883
133 Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de determinare. 3351
134 Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii. 1834
135 Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii. 1690
136 Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare. 2001
137 Cum se detrmina costul capitalului propriu al unei intreprinderi? 2256
138 Prezentati si explicati modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi. 2338
139 Care sunt tehnicile de actualizare? 2525
140 Ce este rata de actualizare? 2905
141 Problema. activul net corijat al unei intreprinderi 3224
142 Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi? 3244
143 In ce consta metoda aditiva de calcul al activului net corijat? 2593
144 In ce consta metoda substractiva de calcul al activului net corijat? 2274
145 Care sunt pasii (etapele) in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi? 2234
146 Rolul bilantului functional ion diagnosticul de evaluare. 1929
147 Rolul bilantului in diagnosticul de evaluare 1621
148 Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil 1524
149 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane 2000
150 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare 1427
151 Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial 1509
152 Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic 1543
153 2009-V5-A2.__Probleme. Diagnostic financiar. Mase financiare ale întreprinderii pe baza bilanţului financiar 5253
154 2009- V5-A1.Studiu de caz. Evoluţia stării de echilibru financiar al întreprinderii. Rentabilitate. 5238
155 V4-2009-A2.Problema rezolvata _ Studiu de caz ABSORTIE 6232
156 Alfa. Problema situatie patrimoniala. - rezolvare 3237
157 Alfa. Problema situatie patrimoniala. 3042
158 Oltina. Problema rezolvata. Bilant economic, Bilant contabil, Bilant financiar. Bilant Functional. Valoare intriseca. Prezentare situatie financiara. 7869
159 Omega. Problema rezolvata. Bilant economic, Bilant contabil. Valoare intriseca. Bilant financiar. Bilant functional. 7095
160 Speta AB.Rezolvare problema. Absortie. Fuziune. 4244
161 Speta AB. Problema. Absortie. Fuziune. 2958
162 Speta CAZ. Rezolvare problema. Bilant contabil. Bilant economic. Bilant financiar 9299
163 Speta CAZ. Problema. Bilant contabil. Bilant economic. Bilant financiar 4006
164 2009- V5-Doctrina şi deontologia profesiei contabile 3728
165 Care sunt comandamentele fundamentale ale profesiei contabile? 2555
166 Care sunt organele de conducere şi de control ale CECCAR? 2693
167 Ce este CECCAR şi cum este el organizat? 3566
168 Cum explicaţi rolul expertului contabil pentru dezvoltarea economiei? 2143
169 Ce înţelegeţi prin independenţa profesionistului contabil? 2310
170 2009- V5-Audit 2855
171 Ce sunt conturile semnificative în audit? 2747
172 Prezentaţi 5 deosebiri fundamentale între auditul intern şi auditul statutar. 3740
173 Definiţi conceptul de imagine fidelă în audit. 2403
174 Conţinutul paragrafului de opinie din raportul de audit statutar. 2190
175 V4-2009- Doctrină si deontologie profesională 2806
176 Care sunt serviciile (lucrările) pe care le poate efectua expertul contabil? 2265
177 Cum se obţine calitatea de expert contabil? 2113
178 Ce este Conferinţa Naţională, cum se constituie şi care sunt atribuţiile acesteia? 1867
179 Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al Corpului? 1847
180 De ce este necesară reglementarea profesiei contabile? 2042
181 Definiţi profesia contabilă şi arătaţi activităţile care o compun. 1990
182 2009- V4-Audit 2728
183 Ce sunt sistemele şi domeniile semnificative în audit? 2338
184 Definiţi şi explicaţi pragul de semnificaţie în audit. 1894
185 Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale definiţiei. 2182
186 Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului furnizori - cumpărători. 3749
187 V3-2009- Doctrină si deontologie profesională 3318
188 Care sunt domeniile acoperite de standardele Internaţionale ale profesiei? 2184
189 Care sunt atribuţiile comisiilor de disciplină din cadrul CECCAR? 2523
190 Explicaţi relaţia contabilitate - fiscalitate din punct de vedere a doctrinei profesionale. 2325
191 Profesia contabilă: concept şi structură. 3913
192 Care sunt criteriile şi condiţiile pentru aprecierea calităţii unei reglementări a profesiei contabile? 2601
193 Subiecte V3-2009-Audit 2911
194 Prezentaţi schema metodologică a auditului statutar. 2203
195 Identificarea responsabilităţilor într-un raport de audit. 2264
196 Prezentaţi elementele fundamentale ale definiţiei auditului financiar. 2414
197 Prezentaţi 7 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului vânzări - clienţi la o întreprindere industrială. 3269
198 2009- V3-A2 3300
199 Subiecte 2009- V3-A1 4084
200 2009-V2- Doctrinǎ şi deontologie profesionalǎ 3018
201 Enumeraţi 4 standarde profesionale emise de CECCAR care constituie criterii de apreciere a calităţii activităţii membrilor săi. 7042
202 Cum explicaţi rolul social al contabilului? 2328
203 Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public. 3257
204 Cum explicaţi necesitatea unui organism al experţilor contabili? 2026
205 Care sunt atribuţiile adunării generale? 2686
206 Subiecte rezolvate 2009-V2-A3 4655
207 Paragraful introductiv al raportului de audit. 1844
208 Explicaţi relaţia dintre auditul financiar şi auditul statutar. 2317
209 Prezentati 10 proceduri (diligente) folosite în auditarea stocurilor la o întreprindere industrială 4304
210 Prezentaţi 5 elemente de bază ale raportului de audit statutar. 2155
211 subiecte 2008- V2-A1 4046
212 Ce este IFAC? 3399
213 .Ce sunt serviciile profesionale? 3638
214 De ce este necesar un organism al profesionistilor contabili? 2376
215 Ce înţelegeţi prin integritatea profesionistului contabil? 2172
216 Care sunt organele de conducere şi de control ale C.E.C.C.A.R.? 2941
217 Ce sunt elementele probante şi care sunt principalele tehnici pentru obţinerea acestora? 3171
218 Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale definiţiei. 3068
219 Prezentaţi 4 deosebiri fundamentale între auditul statutar şi auditul intern. 2887
220 Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditarea imobilizărilor corporale. 5957