Echipa Contabilii.ro

ctb_partida_simpla

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 DOCUMENT CUMULATIV 4582
2 FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE 5845
3 JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE 2821
4 STAT DE SALARII 4326
5 BORDEROU DE ACHIZIŢIE 2759
6 REGISTRU DE CASĂ (în valută) 2441
7 CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ 1966
8 LISTĂ DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice) 2220
9 LISTĂ DE INVENTARIERE 3358
10 FIŞĂ DE MAGAZIE 2354
11 BON DE CONSUM 2783
12 FIŞA MIJLOCULUI FIX 3216
13 REGISTRUL-INVENTAR 4700
14 REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI 4011
15 Registrele şi formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili în conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 3763
16 EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLĂŢI 3282
17 MONETAR 13788
18 FIŞĂ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL 10568
19 BON DE COMANDĂ-CHITANŢĂ 4861
20 FACTURA 1944
21 CHITANŢĂ 1565
22 Modele şi norme de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare 2127
23 Calculul taxei pe valoarea adăugată 2064
24 Calculul venitului net 3065
25 Norme privind evidenţierea cheltuielilor 2196
26 Norme privind înregistrarea veniturilor 2859
27 Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile 2925
28 Reconstituirea documentelor justificative şi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1912
29 Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile 2482
30 Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă 3542
31 Sfera de aplicare 1764
32 Cadru de reglementare privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 2249