Echipa Contabilii.ro

ctb_partida_simpla

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 DOCUMENT CUMULATIV 4671
2 FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE 5936
3 JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE 2856
4 STAT DE SALARII 4409
5 BORDEROU DE ACHIZIŢIE 2791
6 REGISTRU DE CASĂ (în valută) 2473
7 CHITANŢĂ PENTRU OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ 2010
8 LISTĂ DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice) 2294
9 LISTĂ DE INVENTARIERE 3390
10 FIŞĂ DE MAGAZIE 2395
11 BON DE CONSUM 2826
12 FIŞA MIJLOCULUI FIX 3266
13 REGISTRUL-INVENTAR 4726
14 REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI 4064
15 Registrele şi formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili în conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 3830
16 EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLĂŢI 3341
17 MONETAR 14123
18 FIŞĂ DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL 10714
19 BON DE COMANDĂ-CHITANŢĂ 4980
20 FACTURA 1978
21 CHITANŢĂ 1604
22 Modele şi norme de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare 2185
23 Calculul taxei pe valoarea adăugată 2095
24 Calculul venitului net 3120
25 Norme privind evidenţierea cheltuielilor 2218
26 Norme privind înregistrarea veniturilor 2919
27 Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile 3000
28 Reconstituirea documentelor justificative şi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse 1979
29 Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile 2519
30 Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă 3600
31 Sfera de aplicare 1794
32 Cadru de reglementare privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă 2285