Echipa Contabilii.ro

MONETAR

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

MONETAR
(cod 14-50-61)

 

    Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare

    Formularul este tipărit în carnete cu câte 100 de file.

   1. Serveşte ca:

   - document justificativ pentru evidenţierea la sfârşitul zilei a numerarului existent în casierie, corespunzător mărfurilor comercializate;

   - document justificativ de înregistrare în contabilitate;

   - document justificativ pe baza căruia se predă contribuabilului numerarul încasat prin casă de către casier, respectiv vânzător.

    Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul.

    Potrivit reglementărilor în vigoare, în condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, suma înscrisă în monetar trebuie să coincidă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate, inclusiv cu suma înregistrată de mână în registrul de casă, în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

    Valoarea înscrisă în monetar trebuie să corespundă valorii înscrise în raportul de gestiune.

   2. Se întocmeşte în două exemplare de către casier sau persoana împuternicită, la sfârşitul zilei, prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote şi de monede.

   3. Circulă:

   - exemplarul 1, pentru înregistrarea în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi;

   - exemplarul 2 rămâne în carnet.

   

   Contribuabilul ................................
   ...............................................

                             
MONETAR Nr. ........
                        Data ..........................
                   Magazinul ................ Casa ..........

....................... bucăţi    x    1.000.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x      500.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x      100.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x       50.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x       10.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x        5.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x        1.000 lei         ...................
....................... bucăţi    x          500 lei         ...................
....................... bucăţi    x          100 lei         ...................

                                                                      TOTAL LEI:
................................................................................

  Casier predător,                                           Casier primitor,
.....................                                      .....................
                                  Responsabil,
                             .....................

Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 970/1998.               14-50-61