Echipa Contabilii.ro

Instructiuni de verificare pentru Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Nr.

crt.

Documentul supus controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Acte justificative

Modul de efectuare a controlului financiar preventiv

0

1

2

3

4

2

Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata

- O.G. nr. 19 / 1995 (51)

- O.G. nr. 119 / 1999 (3)

- H.G. nr. 841 / 1995 (52)

- Alte acte normative specifice

- referatul de disponibilizare;

- adresele catre/de la institutiile publice care doresc sa utilizeze bunul disponibil.

 

   Se verifica:

- respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor;

- existenta avizului compartimentului juridic.