Echipa Contabilii.ro

Stocuri

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Stocuri

             

                      2.1.1. Definitie

 

          Stocurile sunt active circulante:

a)     detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b)     in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii: sau

c)      sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei, in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

                     

2.1.2. Continut

 

In cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele, animalele si pasarile, marfurile, ambalajele, productia in curs de executie si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti.

 Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice si de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia nationala.

 

                      2.1.2.1. Materii prime

 

              Materiile prime  participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in  produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata (contul 301).

 

                      2.1.2.2. Materiale consumabile

 

Materialele  consumabile (materiale auxiliare, combustibili,  materiale pentru  ambalat,  piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje,  medicamente si materiale sanitare  si alte materiale consumabile)  care participa  sau   ajuta la procesul de fabricatie fara a se  regasi, de regula, in  produsul finit sau asigura desfasurarea activitatii curente a institutiei (contul 302).

 

                      2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar

 

          Materialele de natura obiectelor de inventar  reprezinta bunuri cu o valoare mai  mica decat limita prevazuta de  lege  pentru  a  fi  considerate  active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinta, sau  cu o durata  mai  mica de un an, indiferent de  valoarea lor,  precum si  bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de  lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare,  aparatele de masura si control, etc.) (contul 303).

          Documentele aflate in fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, nu sunt active fixe si sunt evidentiate, gestionate si inventariate in conditiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate in folosinta (contul 303). Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie. 

          Pentru organizarea contabilitatii analitice a cartilor care au fost trecute in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda global-valorica, cu aprobarea ordonatorului de credite.

          Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar in magazie (contul 3031) si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (contul 3032).

          Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din folosinta.

 

                      2.1.2.4. Materiale rezerva de stat si de mobilizare

 

Rezerva de stat – Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apararea tarii, in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau in caz de razboi (cont 3041).

Rezerva de mobilizare - Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului si anume:

-  in industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri si elemente de   completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;

-  in comunicatii si transporturi: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare;

- in sanatate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice, aparatura, instrumentar medical;

- in comert: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare (cont 3042).

                     

 

2.1.2.5. Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare

 

Ambalajele rezerva de stat si de mobilizare - cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie in rezerva de stat si de mobilizare, mentionate la pct.2.1.2.4.(contul 305).

 

2.1.2.6. Alte stocuri

 

In categoria altor stocuri intra: munitiile si furniturile pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si alte stocuri specifice altor institutii publice (contul 309).

 

 

                      2.1.2.7. Produse: semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile si deseuri

 

                      2.1.2.7.1. Semifabricate

 

Semifabricatele  reprezinta   produsele  care nu au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si care au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii sau se livreaza tertilor (contul 341).

 

                      2.1.2.7.2. Produse finite

 

          Produsele  finite sunt  produsele  are  au   parcurs  in  intregime  fazele                               

 procesului tehnologic  si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul                        

 unitatii, putand fi depozitate in  vederea livrarii sau expediate direct             clientilor (contul 345).

 

                      2.1.2.7.3. Rebuturi, materiale recuperabile si deseuri

                                   (contul 346)

         

          Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte si nu poate fi utilizat decat, eventual, ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri.

           Prin rebut partial se intelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte si care, supus unor operatii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs corespunzator sau poate fi valorificat ca produs declasat.

          Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la pret redus.  

 

 

            2.1.2.8. Productia in curs de executie

 

          Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin   toate fazele prevazute in procesul tehnologic, precum   si  produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in  intregime (contul 331).   

          In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile  si serviciile,  precum si studiile in curs de executie (contul 332).

 

 

2.1.2.9. Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale

 

             Bunurile confiscate  sau intrate, potrivit legii, in proprietatea  privata a statului, precum si bunurile de acest fel aflate in custodie  sau in consignatie  la terti sunt evidentiate de catre directiile generale ale finantelor  publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau alte institutii ale statului  potrivit prevederilor  legale in vigoare  (contul 347).

            Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se evidentiaza in contabilitatea acestora (contul 349).

                       

2.1.2.10. Stocuri aflate la terti

 

Stocurile aflate la terti sunt bunuri aflate in custodie, pentru prelucrare sau consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351,354, 356,357,358,359).

 

                       

 

 

2.1.2.11. Animale si pasari

           

            In aceasta categorie se includ animalele nascute vii si cele tinere de orice fel (taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline, etc.) crescute pentru productie (lana, lapte, blana, etc.), reproductie, munca, reprezentatie (spectacole), expunere (in parcuri si gradini zoologice), precum si animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate (contul 361).

 

                        2.1.2.12. Marfuri

 

Marfurile reprezinta bunurile pe  care entitatea le cumpara in vederea revanzarii  sau   produsele realizate in institutii predate spre vanzare magazinelor proprii (contul 371).

 

                        2.1.2.13. Ambalaje

 

Ambalajele includ materialele refolosibile, achizitionate sau realizate in institutie,    folosite pentru ambalarea produselor destinate vanzarii si care in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu   obligatia  restituirii in conditiile prevazute in contracte (contul 381).

 

                    2.1.3. Momentul inregistrarii

 

          Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achizitionate de catre  institutii din momentul in care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cand furnizarea acestor bunuri este terminata.

          Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora. Exceptie fac materialele de natura obiectelor de inventar, al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta.

          Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

          In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure:

a)  receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in institutie si inregistrarea    acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare,  in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca  intrari in gestiune. Valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;

          b)  in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se   dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii, se procedeaza astfel:

          -bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul  de depozitare cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;

          -bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor insotitoare. Nu se inregistreaza in contabilitate datorita lipsei receptiei acestora.

          c)  in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor,  acestea se  inregistreaza ca  iesiri din institutie, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

          -bunurile facturate si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate  in conturi in afara bilantului;

          -bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile    de depozitare cat si in contabilitate, pe baza documentelor  care confirma iesirea din  gestiune potrivit legii;

          d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv la iesiri, atat in gestiune, cat si in  contabilitate, potrivit contractelor incheiate.

 

2.1.4. Evaluarea

 

                      2.1.4.1. Evaluarea initiala

 

          Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie, costul de productie sau valoarea justa, dupa caz.

 

          Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru  a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

          Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.

            Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.

In  functie de specificul activitatii, pentru determinarea  costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda  pretului cu amanuntul,  in comertul cu amanuntul.

          Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.

          Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in  contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.                       Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel :

                                   Soldul initial al       +     Diferentele de pret aferente

                                 diferentelor de pret         intrarilor in cursul perioadei la

                                                                                  pret de inregistrare,

                                                                        cumulat de la inceputul exerci-  

                                                                                  tiului financiar pana la finele

                                                                                  perioadei de referinta

Coeficient   =  ------------------------------------------------------------------------------ x100  

de repartizare            Soldul initial al       +      Valoarea intrarilor in cursul

                                  stocurilor la pret de        perioadei la pret de inregistrare,

                                  inregistrare                     cumulat de la inceputul exerci-

                                                                                  tiului financiar pana la finele

                                                                                  perioadei de referinta

         

* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.

          Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor  sintetice de  gradul I si II,  prevazute in planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.

          La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu  soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul  de productie, dupa caz.

          Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra bunurilor ramase in stoc.

          Metoda pretului cu amanuntul este folosita in unitatile de desfacere cu amanuntul pentru a determina  costul stocurilor cu articole numeroase si cu miscare rapida,  care au marje similare si pentru care  nu este indicat  sa se foloseasca alta metoda.

          In aceasta situatie, costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute.

 

                     

2.1.4.2. Evaluarea la iesirea din gestiune 

 

          La iesirea din gestiune, stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea  uneia din metodele:

          a)  metoda primul intrat-primul iesit (FIFO);

          b)  metoda costului mediu ponderat (CMP);

c)      metoda ultimul  intrat-primul-iesit  (LIFO);

 

a)     Metoda ”primul intrat - primul iesit”  (FIFO) – potrivit acestei metode, bunurile iesite din gestiune se  evalueaza la costul de achizitie  sau de productie  al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii  lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie  sau de productie  al lotului urmator, in ordine cronologica.

 

b) Metoda costului   mediu ponderat  (CMP) - presupune  calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc  la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.

 

c)     Metoda  "ultimul intrat-primul iesit" (LIFO) – potrivit acestei metode, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari  (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior, in  ordine cronologica.

 

          Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un exercitiu la altul. Daca, in situatii exceptionale, ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri , in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:

          - motivul schimbarii metodei; si

          - efectele sale asupra rezultatului.

          O institutie  trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului  pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul a costului  poate fi justificata.

 

                                               

                      2.1.4.3. Evaluarea la data bilantului

 

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere.

          Prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.         

 

2.1.5. Ajustari pentru depreciere

         

          Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar, pe seama cheltuielilor (conturile 391,392,393,394,395,396,397,398).

            In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura, atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri.

In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.

 

                       2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri

           

                      2.1.6.1.  Inventarierea productiei neterminate

 

Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei  neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costul de productie.

 

             2.1.6.2. Metode de evidenta a stocurilor

 

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

          In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea  in orice moment a stocurilor,  atat cantitativ cat si valoric.

Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre  valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii

          Contabilitatea analitica a bunurilor se tine pe baza uneia din urmatoarele metode: operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica.

          Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor.

Aceasta metoda consta in tinerea, in cadrul fiecarei gestiuni, a evidentei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiselor de magazie iar in contabilitate, in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale, desfasurate valoric pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dupa caz.

Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor.

Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor.

 Aceasta metoda consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri  in cadrul fiecarei gestiuni, iar in contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice.

Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate. 

          Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, precum si altor categorii de bunuri. 

          Potrivit acestei metode, contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric, atat la gestiune, cat si in contabilitate, iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric la perioade stabilite de unitate.

 

 

                      2.1.6.3. Scaderea din gestiune a stocurilor

 

Potrivit prevederilor reglementarilor legale in vigoare, scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane  se face in baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.

Pentru institutiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise, se aproba de ordonatorul principal de credite. In acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice.

          Declasarea si casarea unor bunuri materiale, se aproba de catre ordonatorul superior de credite, respectiv principal sau secundar, dupa caz.