Echipa Contabilii.ro

GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

    Baza legala: OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"

 

    Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:

 

    Contul 441 "Impozitul pe profit/venit"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.

    Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" este un cont de pasiv.

    În creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:

    - sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe venit (691, 698);

    - impozitul pe profit/venit aferent exerciţiilor financiare anterioare, în cazul corectării erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117).

    În debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:

    - sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentând impozitul pe profit/venit (512);

    - sume reprezentând impozitul pe profit/venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

        Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus.

 

    Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.

    Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" este un cont bifuncţional.

    Pentru evidenţierea distinctă a taxei pe valoarea adăugată se utilizează următoarele conturi sintetice de gradul II:

    4423 "TVA de plată"

    4424 "TVA de recuperat"

    4426 "TVA deductibilă"

    4427 "TVA colectată"

    4428 "TVA neexigibilă".

În contextul funcţiunii acestor conturi, prin perioadă se înţelege perioada fiscală reglementată de legislaţia fiscală în domeniul TVA.

 

    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.

    Contul 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" este un cont de pasiv.

    În creditul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:

    - diferenţele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare (4427) şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4426).

    În debitul contului 4423 "Taxa pe valoarea adăugată de plată" se înregistrează:

    - plăţile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512);

    - sumele compensate cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioada fiscala precedenta (4424);

    - sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

    Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.

 

    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.

    Contul 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" este un cont de activ.

    În debitul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:

    - diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare (4426) şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4427).

    În creditul contului 4424 "Taxa pe valoarea adăugată de recuperat" se înregistrează:

-          taxa pe valoarea adăugată încasată de la bugetul statului (512);

-          taxa pe valoarea adăugată de recuperat compensată în perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată (4423) sau cu alte taxe şi impozite, potrivit legii.

    Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de recuperat de la bugetul statului.

 

    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată deductibilă, potrivit legii.

    Contul 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" este un cont de activ.

    În debitul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:

    - sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii (400, 512 sau 4427 în cazul în care se aplică taxare inversă);

    - sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital, în favoarea persoanei impozabile,  potrivit legii;

    - sumele reprezentând ajustări ale taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea persoanei impozabile,  potrivit legii.

    În creditul contului 4426 "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă" se înregistrează:

    - sumele compensate la sfârşitul perioadei din taxa pe valoarea adăugată colectată (4427);

    - diferenţele rezultate la sfârşitul perioadei între taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare şi taxa pe valoarea adăugată colectată (4424);

    - taxa pe valoarea adăugată devenită nedeductibilă prin aplicarea pro-rata (635);

    - regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente avansurilor, sau a facturilor parţiale emise, potrivit legii;

   - ajustarea bazei impozabile la beneficiar şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;

   - ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru achiziţiile de bunuri şi servicii, altele decât bunurile de capital, în favoarea bugetului de stat, potrivit legii;

    -ajustarea taxei pe valoarea adăugată deductibile aferente bunurilor de capital în favoarea bugetului de stat, potrivit legii.

    La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

 

    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa taxei pe valoarea adăugată colectată, potrivit legii.

    Contul 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" este un cont de pasiv.

    În creditul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:

    - taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile (410, 420, 461, 531), precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care se aplică taxare inversă, potrivit legii (4426);

    - taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor care sunt asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, taxabile potrivit legii (420, 461, 635);

    - taxa pe valoarea adăugată neexigibilă devenită exigibilă (4428).

    În debitul contului 4427 "Taxa pe valoarea adăugată colectată" se înregistrează:

   - regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor parţiale emise;

   - ajustarea bazei impozabile la furnizor şi sumele ce rezultă din corectarea facturilor sau a altor documente care ţin loc de factură, în cazurile prevăzute de lege;

    - taxa pe valoarea adăugată deductibilă, compensată la sfârşitul perioadei ,potrivit legii (4426);

    - taxa pe valoarea adăugată de plată, datorată bugetului statului, stabilită potrivit legii (4423).

    La sfârşitul perioadei, contul nu prezintă sold.

 

    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă"

    În acest cont se evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

    Contul 4428 "Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă" este un cont bifuncţional.

    Soldul contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată neexigibilă.

 

    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.

    Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" este un cont de pasiv.

    În creditul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

    - sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii (420);

    - sumele reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia (400).

    În debitul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se înregistrează:

    - sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare (512);

    - sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (750).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.

 

    Contul 445 "Subvenţii"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.

    Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.

    În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:

    - subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit, cu caracter de subvenţii pentru investiţii (475);

    - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);

    - valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);

    - valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).

    În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează:

    - valoarea subvenţiilor încasate (512).

    Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.

 

    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi taxe.

    Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

    În creditul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

    - valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);

    - impozitul pe dividende datorat (457);

    - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import (210, 300, 371, 381).

    În debitul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

    - plăţile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (512);

    - sume reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

 

    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.

    Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.

    În creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

    - datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice (635).

    În debitul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se înregistrează:

    - plăţile efectuate către organismele publice (512);

    - sume reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (750).

    Soldul contului reprezintă sumele datorate.

 

    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"

    Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.

    Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.

    În creditul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:

    - valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităţilor datorate bugetului (650);

    - sume restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus din impozite, taxe şi alte creanţe (512).

    În debitul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se înregistrează:

    - sumele virate la bugetul statului reprezentând alte datorii cu bugetul statului (512);

    - sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe (750);

    - sume reprezentând alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite  sau anulate, potrivit legii (750).

        Soldul creditor reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.