Echipa Contabilii.ro

Documente contabile pentru I.I. - FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Documente contabile utilizate de Intreprinderile individuale

in baza OMFP nr. 1040/2004 privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE
pentru ............................
(cod 14-6-22/b)

    Serveşte la ţinerea evidenţei contabile în partidă simplă a veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de natura lor.
    Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz, într-un exemplar.
    La sfârşitul fiecărei luni, în fişele analitice se totalizează rulajele pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului, în vederea întocmirii Jurnalului privind operaţiuni diverse cod 14-6-17/c.
   
┌──────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ ............ │ │ Pagina ....... │
├──────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE │
│ pentru .................................. │
│ anul ............ │
├─────┬────────────┬────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┤
│ Nr. │ Data │ Documentul │ Explicaţii │ Suma │ Observaţii │
│crt. │documentului│(felul, numărul)│ │ │ │
├─────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
├─────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
├─────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┤
├─────┴────────────┴────────────────┴────────────┼──────────┴──────────────────┤
│Total │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Întocmit, 14-6-22/b