Echipa Contabilii.ro

Model - CONTESTATIE EXAMEN

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Catre,


COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA EXAMENUL DE ..................
Sesiunea ............

Stimate domnule Presedinte,

Prin prezenta, subsemnatul .........., domiciliat in ............., posesor al ............, eliberat de Politia .........., candidat cu nr de legitimatie de concurs ............, in urma luarii la cunostinta a rezultatatului evaluarii efectuate in urma examenului pentru atribuirea calitatii de ............ sesiunea .........., in conformitate cu art .......... din ............... privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de ............. .................., depun prezenta
CONTESTATIE

impotriva rezultatului obtinut la examenul pentru atribuirea calitatii de ............, solicitandu-va ca prin decizia de solutionare a prezentei contestatii sa admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat si pe cale de consecinta, sa dispuneti reevaluarea raspunsurilor si modificarea punctajului acordat in sensul promovarii examenului, pentru urmatoarele
MOTIVE.

Urmare a examinarii raspunsurilor subsemnatului la ............, comisia de examinare mi-a acordat un punctaj de .........), rezultat pe care il consider necorespunzator fata de continutul raspunsurilor la cele ........ de intrebari, continut conform cu prevederile actelor normative indicat in bibliografie, dupa cum voi arata in continuare.
................................................................................
.
................................................................................

( IMORTANT ESTE MODUL CUM SE ARGUMENTEAZA....)

De aceea, avand in vedere cele de mai sus, solicit pe aceasta cale sa admiteti in totalitate contestatia formulata de subsemnat si pe cale de consecinta, sa dispuneti reevaluarea raspunsurilor si modificarea punctajului acordat in sensul promovarii examenului
In drept, imi intemeiez prezenta contestatie pe dispozitiile ......................


Cu stima, .....................

.

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA EXAMENUL ............-
Sesiunea ...............