Echipa Contabilii.ro

CONVENŢIE DE REMITERE A DATORIEI

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

CONVENŢIE DE REMITERE A DATORIEI

Încheiată între:

1. __________________________________________________, domiciliat în Str. __________________________________________________, oraşul __________________________________________________, Judeţul __________________________________________________, România, născut în Municipiul __________________________________________________, Judeţul __________________________________________________, România la data de 30.07.1956, fiul lui __________________________________________________şi al __________________________________________________, identificat prin C.I. seria __________________________________________________ nr. __________________________________________________, eliberată de către poliţia __________________________________________________ la data de __________________________________________________, CNP __________________________________________________

– denumit în continuare Creditor

şi

2. __________________________________________________, domiciliat în Str. __________________________________________________, oraşul __________________________________________________, Judeţul __________________________________________________, România, născut în Municipiul __________________________________________________, Judeţul __________________________________________________, România la data de ____, fiul lui __________________________________________________şi al __________________________________________________, identificat prin C.I. seria __________________________________________________ nr. __________________________________________________, eliberată de către poliţia __________________________________________________ la data de __________________________________________________, CNP __________________________________________________

– denumit în continuare Debitor

Creditorul şi Debitorul fiind denumiţi împreună în continuare Părţile

Art. 1. Creditorul renunţă la data semnării prezentei convenţii în mod irevocabil şi cu titlu gratuit de a valorifica creanţa pe care o are împotriva Debitorului în cuantum de __________________________________________________RON (în litere __________________________________________________RON) izvorând din __________________________________________________.

Art. 2. La data semnării prezentei convenţii, Creditorul predă Debitorului titlul original constatator al creanţei sale, respectiv __________________________________________________.

Art. 3. Prin prezenta, Debitorul consimte la liberarea sa prin remitere de datorie.

Prezenta convenţie reprezintă voinţa liberă şi neviciată a Părţilor, niciuna dintre acestea nemaiavând dreptul de a invoca vreo pretenţie ulterioară.

Data__________________________________________________

Creditor

Debitor

__________________________________________________

__________________________________________________