Echipa Contabilii.ro

Includere in pro-rata venituri vanzare actiuni

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Speta publicata la data 30.03.2009
Referitor la: Codul fiscal

Domeniu:

6 Taxa pe valoarea adaugata

Subdomeniu:

10 Regimul deducerilor

Scurta descriere:

Includere in pro-rata venituri vanzare actiuni

Intrebare

O societate A care are ca obiect principal de activitate cumpararea si vanzarea terenurilor pentru constructii, a realizat in anul 2007 venituri din vanzarea unui teren, vanzarea de actiuni (cotate la bursa) si de titluri de participare in suma totala de 10.786.660 lei, din care:
- 4.298.040 lei din vanzarea terenului, operatiune taxabila cu drept de deducere pentru care au fost aplicate masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal ;
- 6.488.620 lei din vanzarea de titluri de participare si actiuni, operatiune scutita fara drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;
Actiunile au fost achizitionate de catre societatea B (broker) in perioada martie 2006 – august 2007, iar titlurile de participare au fost achizitionate in iulie 2006 (prin cesionare);
Societatea A nu a inclus in calculul pro-ratei veniturile obtinute din vanzarea de titluri de participare si actiuni, argumentand ca aceste operatiuni sunt accesorii activitatii principale si indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi excluse din calculul pro-ratei;
Organele de control nu au fost de acord cu argumentele societatii si i-au calculat acesteia pro-rata luand in calcul si veniturile obtinute din vanzarea de titluri de participare si actiuni, rezultatul fiind ca societatea nu avea drept de deducere pentru suma de 180.859 lei, TVA dedusa de societate;
Avand in vedere cele de mai sus, se pot include in calculul pro-ratei veniturile obtinute de societatea A din vanzarea de titluri de participare si actiuni?


Raspuns

Potrivit prevederilor art. 147 din Codul fiscal, persoanele care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere sunt denumite persoane impozabile cu regim mixt, iar achizitiile pentru care acestea nu cunosc destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere, vor fi evidentiate intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.
Pro-rata se calculeaza conform alin. (6) al art. 147 si, asa cum ati mentionat si dvs., din calculul acesteia se exclude valoarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decat cele prevazute la lit. a), in masura in care acestea sunt accesorii activitatii principale.
La pct. 47 alin. (3) din Normele metodologice sunt enumerate conditiile care trebuie indeplinite de o operatiune ca sa fie considerata accesorie activitatii principale, si anume:
a. realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal;
b. operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile; si
c. suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii, sunt nesemnificative.
In opinia noastra, primele doua conditii prevazute de norme pentru ca operatiunea sa fie considerata accesorie operatiunii principale si, prin urmare, exclusa din calculul pro-rata, sunt indeplinite.
In ceea ce priveste cea de-a treia conditie, respectiv ca suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii, sa fie nesemnificative, nu ne putem pronunta, intrucat nu ne-ati furnizat informatii cu privire la costurile societatii determinate de achizitia actiunilor si drepturilor de participare.
In masura in care organele de control au apreciat pe baza documentelor care le-au fost puse la dispozitie de catre societate ca suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii constand in vanzarea de titluri de participare si actiuni nu sunt nesemnificative, precizam ca pro-rata determinata conform prevederilor legale trebuie aplicata numai in scopul deducerii taxei aferente achizitiilor comune celor 2 activitati, respectiv a achizitiilor pentru care nu se poate determina proportia in care sunt utilizate in scopul realizarii operatiunilor cu drept de deducere sau a operatiunilor fara drept de deducere.


Baza legala


Legea nr 571 / 2003 articolul 147

Acesta nu reprezinta un act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de Procedura Fiscala sau un act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabil tertilor.