Login Form

Contabilii.ro

www.Contabilii.RO

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

 

TEHNICA APLICARII IFRS

Aplicarea IFRS in sectorul bancar

Aplicarea IFRS in sectorul pietei de capital

Aplicarea IFRS in sectorul pietei de asigurari

Aplicarea IFRS in sectorul pensiilor private

 

IFRS 2015

IAS 1 -  Prezentarea situațiilor financiare 

IAS 2 -  Stocuri 

IAS 7 -  Situațiile fluxurilor de trezorerie 

IAS 8 -  Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori 

IAS 10 -  Evenimente ulterioare datei bilanțului 

IAS 11 -  Contracte de construcție 

IAS 12 -  Impozitul pe profit 

IAS 16 -  Imobilizări corporale 

IAS 17 -  Contracte de leasing 

IAS 18 -  Venituri 

IAS 19 -  Beneficiile angajaților 

IAS 20 -  Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală 

IAS 21 -  Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar 

IAS 23 -  Costurile îndatorării 

IAS 24 -  Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate 

IAS 26 -  Contabilizarea și raportarea planurilor de pensii 

IAS 27 -  Situații financiare consolidate și individuale 

IAS 28 -  Investiții în entitățile asociate 

IAS 29 -  Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste 

IAS 31 -  Interese în asocierile în participație 

IAS 32 -  Instrumente financiare: prezentare 

IAS 33 -  Rezultatul pe acțiune 

IAS 34 -  Raportarea financiară interimară 

IAS 36 -  Deprecierea activelor 

IAS 37 -  Provizioane, datorii contingente și active contingente 

IAS 38 -  Imobilizări necorporale 

IAS 39 -  Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare, cu excepția anumitor dispoziții legate de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor

IAS 40 -  Investiții imobiliare 

IAS 41 -  Agricultura 

IFRS 1 -  Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 

IFRS 2 -  Plata pe bază de acțiuni 

IFRS 3 -  Combinări de întreprinderi 

IFRS 4 -  Contracte de asigurare 

IFRS 5 -  Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte 

IFRS 6 -  Explorarea și evaluarea resurselor minerale 

IFRS 7 -  Instrumente financiare: informaţii de furnizat 

IFRS 8 -  Segmente operaţionale 

IFRIC 1 -  Modificări ale datoriilor existente din dezafectare, reconstituire și de natură similară 

IFRIC 2 -  Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și instrumente similare 

IFRIC 4 -  Determinarea măsurii în care un angajament conține un contract de leasing 

IFRIC 5 -  Drepturi la interese din fonduri de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare a mediului 

IFRIC 6 -  Datorii care decurg din participarea pe o piață specifică – Deșeuri ale echipamentelor electrice și electronice 

IFRIC 7 -  Aplicarea metodei retratării conform IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste 

IFRIC 8 -  Domeniul de aplicare a IFRS 2 

IFRIC 9 -  Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate 

IFRIC 10 -  Raportarea financiară interimară și deprecierea 

IFRIC 11-  IFRS 2 – Tranzacții cu grupul și cu acțiuni de trezorerie 

SIC-7:  Introducerea monedei euro 

SIC-10 -  Asistența guvernamentală – Fără relații specifice cu activitățile de exploatare 

SIC-12 -  Consolidare – Entități cu scop special 

SIC-13 -  Entități controlate în comun – Contribuții nemonetare ale asociaților 

SIC-15 -  Contracte de leasing operațional – Stimulente 

SIC-21 -  Impozitul pe profit – Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate 

SIC-25 -  Impozitul pe profit – Modificări ale statutului fiscal al unei entități sau al acționarilor săi 

SIC-27 - Evaluarea fondului economic al tranzacțiilor care implică forma legală a unui contract de leasing 

SIC-29 -  Acorduri de concesiune a serviciilor – Prezentări de informații 

SIC-31 -  Venituri – Tranzacții barter care presupun servicii de publicitate 

SIC-32 -  Imobilizări necorporale – Costuri asociate creării de site-uri web 

 

CONTABILITATE

Profesia de contabil

Reguli contabile

Planul de conturi

Scheme de tratament contabil

Monografii contabile

Expertiza contabila

Contabilitatea firmei - instructiuni tehnice

Contabilitate IFRS

Contabilitatea in partida simpla

Contabilitate bugetara

Decizii emise de Curtea Constitutionala

Regimul sanctionator

 

TAXE SI IMPOZITE

Scheme de tratament fiscal

Monografii fiscale

Ghiduri fiscale

Intrebari si raspunsuri ANAF

Decizii emise de Curtea Constitutionala

Procedura fiscala

 

EXAMENE DE PROFESIE

Examen CAFR 2015

Examen CAFR 2014

Teste grila CAFR

Examen CECCAR 2015

Examen CECCAR 2014

Examen CECCAR 2013

Examen CECCAR 2012

Examen CECCAR 2011

Examen CECCAR 2010

Teste grila si probleme rezolvate - CECCAR

Doctorat in Contabilitate

REVISTE

Revista PRACTICI CONTABILE

Revista de IFRS

Alte reviste de specialitate (Curierul fiscal etc.)

Resurse pentru studiu online (IFRS, ACCA, CIMA, CFR, etc)

Biblioteca contabilului

 

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

Modele de contracte

Instructiuni privind verificarea documentelor

 

 

Echipa Contabilii.ro

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it